.
Hồ sơ du lịch quochpb ba mẹ đã đi cư trú
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Năm 2002, gia đình em có nộp hồ sơ để đăng ký cư trú tại Mỹ. Năm 2014, được nhận thông báo phỏng vấn nhưng chỉ có ba mẹ và hai em, không có tên em trong danh sách phỏng vấn (em sinh năm 1987, hiện vẫn đang độc thân).
Cuối năm 2014, ba mẹ và hai định cư tại Mỹ, riêng em bị rớt lai.
Nay gia đình muốn gọi em sang dạng du lịch, sang đó các Cậu sẽ xử lý tiếp để em được ở lai.
Mong anh, chị, cô, chú hướng dẫn em nên làm gì tiếp theo, hoặc có thể gặp ai để có thể tư vấn trường hợp của ẹm
Em cảm ơn nhiều.
Chúc mọi người nhiều sức khoẻ!

573667 top -

Đề nghị đọc NỘI QUY.

Sửa lại đầu đề [bằng cách edit post đầu tiên] như ấn định trong NỘI QUY rồi sẽ được giúp.

573672 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image