.
Hồ sơ nhocnhocboy - du lịch và kết hôn
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Chào các anh chị trong diễn đàn, em sống ở Hà lan và có quốc tịch hà lan, bạn gái em sống o usa va có quốc tịch usa, em sẽ đi sang usa du lịch theo diện miễn visa ( visa waiver program) và sẽ đăng kí kết hôn ở us, không biết như vậy em có được nộp đơn xin thẻ xanh và được ở lại us luôn khong?? , và phải cần đem theo những giấy tờ gì sang us để xin thẻ xanh. mong các anh chị trả lời giúp. xin cám ơn

570326 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image