.
Hồ sơ du lịch - Dinhthien
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Xin chao moi ngươi,
Ba me em co ngay phong van qua tham em, de sap xep ho so du lich, em phai can giay to gi?giay to co can photo cong chung Khong? co dich sang tieng anh khỏng
Em co phai viet thu moi ba me qua tham em Khong?
Ngay phong van la thang9/04, xin moi ngươi giup do
Em chan thanh cam on

562229 top -

Chào Dinhthien

Bạn đọc nội quy, chữ có dấu và sửa lại đầu đề cho đúng quy định, rồi mọi người sẽ hỗ trợ bạn.

562276 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image