.
Hồ sơ phuthao - sử dụng dịch vụ du học
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Rất tiếc là VDT không thể giúp bạn trong trường hợp này tuỳ bạn quyết định mà thôi.

Bạn đã biết được nếu khai gian dối thì sẽ bị cấm nhập cảnh HK vĩnh viễn.

Ngoài ra dù bạn có đến được HK thì bạn phải duy trì tình trạng du học sinh chứ cho dù bạn kết hôn với bạn trai (mới qua Mỹ) người này không thể bảo lãnh bạn để có thẻ xanh ngay lập tức. Bạn kết hôn, nộp đơn bảo lãnh và phải chờ khoảng 3 năm để PV thẻ xanh. Trong thời gian này bạn phải duy trì tình trạng du học sinh, nếu không dù visa đến lượt bạn vẫn bị trục xuất.

464963 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image