.
Hồ sơ F2A - Shalyle
1, 2, 3, 4 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Xin cho em hỏi CSPA là mình phải tự kiện hay NVC sẽ tính tuổi cho mình vậy các AC. phải làm sao nếu NVC không gởi thư phỏng vấn cho mình khi ngày đáo hạn vượt qua ngày ưu tiên của mình?

610847 top -

Xin cho em hỏi CSPA là mình phải tự kiện hay NVC sẽ tính tuổi cho mình vậy các AC.
Có khi NVC tự tính CSPA , có khi không. Bạn phải tự khiếu nại.

phải làm sao nếu NVC không gởi thư phỏng vấn cho mình khi ngày đáo hạn vượt qua ngày ưu tiên của mình?
- Bạn vào thư viện đọc: 2.2.22. Điều kiện để hồ sơ được xếp phỏng vấn

- Bạn đọc thông báo ở đầu trang này:
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?

610849 top -
Hồ sơ F2A - Shalyle
1, 2, 3, 4

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image