.
Hồ sơ F2B - noiaybinhyen
1, 2, 3, 4 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Em xin hỏi Cochin là trước đây luật sư có viết 1 lá thư gửi NVC để xin giữ lại diện F2B, nhưng đến nay vẫn chưa thấy NVC trả lời là có chấp thuận hay ko, nhưng hôm nay em có nhận được 1 email của NVC báo là hồ sơ của em đã complete và họ sẽ làm việc với lãnh sự quán Mỹ tai TPHCM để lên lịch phỏng vấn cho em, khi có ngày phỏng vấn chính xác họ sẽ thông báo, và em thấy NVC vẫn đang xử lý theo F2B, vậy NVC đã chấp thuận thư xin giữ lại F2B của em chưa? thường khi nhận được thông báo như vậy thì trong bao lâu se nhận được thư mời phỏng vấn? Em xin cám ơn.

612739 top -

Em xin hỏi Cochin là trước đây luật sư có viết 1 lá thư gửi NVC để xin giữ lại diện F2B, nhưng đến nay vẫn chưa thấy NVC trả lời là có chấp thuận hay ko, nhưng hôm nay em có nhận được 1 email của NVC báo là hồ sơ của em đã complete và họ sẽ làm việc với lãnh sự quán Mỹ tai TPHCM để lên lịch phỏng vấn cho em, khi có ngày phỏng vấn chính xác họ sẽ thông báo, và em thấy NVC vẫn đang xử lý theo F2B, vậy NVC đã chấp thuận thư xin giữ lại F2B của em chưa? thường khi nhận được thông báo như vậy thì trong bao lâu se nhận được thư mời phỏng vấn? Em xin cám ơn.

612740 top -

1. Khi phỏng vấn bạn nên mang theo lá thư xin giữ lại F2B để phòng hờ.

2. Bạn vào thư viện đọc: 2.2.22. Điều kiện để hồ sơ được xếp phỏng vấn

612742 top -
Xin cám ơn cochin.

612744 top -
Hồ sơ F2B - noiaybinhyen
1, 2, 3, 4

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image