.
Hồ sơ F4 - Thanh Nguyen - 21/04/2006
1, 2, 3, 4 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Mỗi quốc gia một khác, bạn phải chờ thôi.

612333 top -

Em chào anh chị,
Hồ sơ gia đình em đã mở và cho đóng tiền cả nhà. Em sinh năm 1994, anh em sinh năm 1991, là đã quá tuổi.
Em nghe nói cho đóng tiền là được đi. Nhưng lại nghe có trường hợp khi thư mời phỏng vấn thì không có tên con quá tuổi và ở lại.
Vậy anh chị nào biết giải thích giùm em với, em cảm ơn anh chị nhiều. Em và anh em có được đi cùng ba mẹ không?

612418 top -

Hiện tại NVC không xem xét CSPA.
Trong account của bạn sẽ đầy đủ tên cả nhà (theo đơn bảo lãnh trước đây), và vẫn cho đóng phí visa.

lSQ sẽ tính tuổi CSPA và sẽ loại ra người nào quá tuổi.
Phí visa sẽ không được trả lại.

612421 top -
Em chào anh chị,
Em thấy diễn đàn mình có để link tính xem có bị quá tuổi không: http://vietditru.com/CSPA_Calculator.php
Mà em không biết ngày đáo hạn mình xem ở đâu?
Vậy anh chị nào biết chỉ giùm em với, em cảm ơn anh chị nhiều.

612436 top -

Mà em không biết ngày đáo hạn mình xem ở đâu?
Trên lịch visa.
Trong trường hợp của bạn thì chưa có ngày đáo hạn, bạn có thể không điền ngày này bảng tính vẫn tính được.

612437 top -
Em cảm ơn anh chị đã trả lời
Bảng tính hiện thế này:

Ngày ưu tiên của I-130:
04/21/2006
(Priority date) PATRIOT: Không được cộng 45 ngày

Ngày USCIS chấp thuận I-130:
05/22/2009
(Approval date)

Ngày sinh của đứa trẻ:
10/08/1994
(Child's DOB)

Dự đóan ngày đáo hạn trễ nhất: 11/08/2018

Vậy em đã quá tuổi rồi phải không anh chị?

612439 top -
Em chào anh chị,
Khi điền 260, có sai thông tin City of Birth và Country of Birth của anh em, còn em thì sai Country of Birth.
Anh chị cho em hỏi việc sai này ảnh hưởng gì đến hồ sơ không?
Em cảm ơn anh chị.

612440 top -

Dự đóan ngày đáo hạn trễ nhất: 11/08/2018

Vậy em đã quá tuổi rồi phải không anh chị?
Bạn đã quá tuổi.

Khi điền 260, có sai thông tin City of Birth và Country of Birth của anh em, còn em thì sai Country of Birth.
Anh chị cho em hỏi việc sai này ảnh hưởng gì đến hồ sơ không?
Nếu chưa submit thì bạn sưả lại. Còn nếu đã submitted thì khi PV bạn phải chủ động báo cho viên chức lãnh sự để họ sửa lại cho bạn.

612446 top -
Em cảm ơn anh chị
Em thấy phần đó ghi chữ "completed".
Vậy để sửa em làm các bước như thế nào?
Anh chị giúp giùm em.

612447 top -
Anh chị cho em hỏi thêm:
"Còn nếu đã submitted thì khi PV bạn phải chủ động báo cho viên chức lãnh sự để họ sửa lại cho bạn."
"Khi PV" là trước PV hay thời điểm nào anh chị hướng dẫn em với.
Em cảm ơn anh chị.

612448 top -

"Khi PV" là trước PV hay thời điểm nào anh chị hướng dẫn em với.
Lúc PV.

612449 top -
Em chào anh chị,
Anh chị cho em hỏi hồ sơ gia đình em complete ngày 15/3 và nhận được thư đợi xếp lịch phỏng vấn. Đến nay vẫn chưa có lịch phỏng vấn, lịch visa đã đáo han. Anh chị cho em hỏi hồ sơ có vấn đề gì không và em nên làm gì?
Em cảm ơn anh chị.

613168 top -

Bạn vào thư viện đọc:
2.2.22. Điều kiện để hồ sơ được xếp phỏng vấn

Hoặc bạn gọi phone hỏi NVC.

613171 top -
Hồ sơ F4 - Thanh Nguyen - 21/04/2006
1, 2, 3, 4

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image