BAO SỨC KHOẺ MÀU NÂU xem chi tiết

 .
Hồ Sơ F4-DongT
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Thân mến chào anh chị VDT
Tôi có câu hỏi nhò anh chi trả lỏi giùm.
Tôi bảo lảnh cho 3 gia đình, nhủng tổng cọng income của vợ chồng tôi còn thiếu khoảng $10,000. Bây giò tôi dùng thêm số tiền saving trong bank để bảo trợ. Vậy khả năng sẽ được chấp thuận có cao không? Vì tôi không có người đồng bảo trợ.
Cảm ơn VDT nhiều.
DongT

612188 top -

Vậy khả năng sẽ được chấp thuận có cao không?
Tùy vào quyết định của người phỏng vấn.

1. Muốn dùng tài sản để bù đắp thì tài sản ít nhất phải gấp 5 lần phần thiếu hụt so với poverty line.

2. Dù đủ income hay tài sản để bảo trợ cũng không chắc chắn là sẽ được chấp thuận. Luật ủy thác cho nhân viên lãnh sự xem xét toàn bộ hoàn cảnh khi quyết định một đương đơn không hội đủ điều kiện để được cấp visa vì lý do có thể là gánh nặng xã hội. Lợi tức chỉ là một trong những tiêu chuẩn mà nhân viên lãnh sự phải xem xét. Những tiêu chuẩn khác bao gồm sức khỏe, tuổi tác, trình độ giáo dục, kinh nghiệm việc làm, khả năng ngoại ngữ và hoàn cảnh gia đình của đương đơn. Do đó, không có điều gì lạ lùng khi có những đương đơn bị từ chối visa mặc dù lợi tức của người bảo lãnh trên bảng qui định mức độ nghèo khó. Để có thể khắc phục được vấn đề này, đương đơn có thể hoặc là tìm một người đồng bảo trợ đáng tin cậy với đủ lợi tức và tài sản hoặc là chứng minh rằng tình trạng tài chánh đã thay đổi kể từ ngày phỏng vấn.

612189 top -
Cảm ơn Cochin đã trả lời.
Chúc Cochin luôn khoe , tre và vui vẻ.

612193 top -
Chào anh chị VDT,
Cho tôi hỏi. Trước đây vợ tôi có bảo lảnh 3 gia đình đã qua Hoa Kỳ nhưng chưa vào quốc tich. Vợ tôi điền I864 và tôi điền I864A bảo trợ cho gia đình 1 và 2.Chúng tôi có nhờ một người khác địa chỉ làm đồng bảo trợ cho gia đình thứ 3. Bây giờ vợ tôi bảo lảnh thêm 2 gia đình nữa. vậy khi vợ tôi làm I864 , có phải cộng tất cả số người cuả 3 gia đình trước đây hay là chỉ cộng số người trong gia đình 1 và 2 mà thôi?
Nhờ anh chị VDT trả lời giùm.
Cảm ơn nhiều.

612244 top -

ho tôi hỏi. Trước đây vợ tôi có bảo lảnh 3 gia đình đã qua Hoa Kỳ nhưng chưa vào quốc tich. Vợ tôi điền I864 và tôi điền I864A bảo trợ cho gia đình 1 và 2.Chúng tôi có nhờ một người khác địa chỉ làm đồng bảo trợ cho gia đình thứ 3. Bây giờ vợ tôi bảo lảnh thêm 2 gia đình nữa. vậy khi vợ tôi làm I864 , có phải cộng tất cả số người cuả 3 gia đình trước đây
Phải cộng cả số người của 3 gia đình trước đây.

612246 top -
Cảm ơn Cochin.
Và cho tôi hỏi Vợ tôi làm chủ một tiêm Nail Station, tiền thu nhập hằng năm khoảng $30,000.Sau khi trừ mọi chi phí, số tiền còn lại là $7,500. Khi chúng tôi khai thuế chung mẫu 1040, số tiền $7,500 này khai trong phần Business income để đóng thuế.
Vậy khi vợ tôi khai I864 phần individual income cuả vợ tôi phải ghi là $7,500 hay là $30,000?
Nhờ Cochin và diễn đàn trả lời giùm.
thành thật cảm ơn.

612262 top -

Và cho tôi hỏi Vợ tôi làm chủ một tiêm Nail Station, tiền thu nhập hằng năm khoảng $30,000.Sau khi trừ mọi chi phí, số tiền còn lại là $7,500. Khi chúng tôi khai thuế chung mẫu 1040, số tiền $7,500 này khai trong phần Business income để đóng thuế.
Vậy khi vợ tôi khai I864 phần individual income cuả vợ tôi phải ghi là $7,500 hay là $30,000?
7,500.

612263 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image