BAO SỨC KHOẺ MÀU NÂU xem chi tiết

 .
Hồ Sơ F4-DongT
1, 2 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Chào VDT,
Cho tôi hỏi.
Tôi đang chuẩn bị scan mọi giấy tờ để upload to CEAC. Tôi thấy họ chỉ cho một file của mỗi document không quá 2 MB. Vậy khi upload file của I864 gồm có 10 trang quá nhiều thì làm sao để upload. Nhờ anh chị VDT giúp cho.
Cảm ơn nhiều.

612666 top -

Bạn phải làm file nhỏ lại.

612674 top -
Hồ Sơ F4-DongT
1, 2

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image