.
Hồ sơ F4 Bacanon
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Em tên Nguyễn võ trung Khương
Cho Em hỏi : Hồ sơ em có I-797C như sau
Receipt date : June 26,2006
Priority date: Junly 18,2006
Approved date : 29/4/2009
Case number : HCM2009736281
Vậy ngày ưu tiên của hs là 18/07/2006 phải không?
Em thấy trên Visa Bulletin có ngày mở hồ sơ tháng 12/2018 là 01/02/2006 phải không?
Em muốn nhờ Việt di trú làm tư vấn hồ sơ thì phải làm như thế nào và chi phí bao nhiêu?
Rất cảm ơn

611824 top -

Receipt date : June 26,2006
Priority date: Junly 18,2006
Approved date : 29/4/2009
Case number : HCM2009736281
Vậy ngày ưu tiên của hs là 18/07/2006 phải không?
Đúng.

Em thấy trên Visa Bulletin có ngày mở hồ sơ tháng 12/2018 là 01/02/2006 phải không?
Đúng.

611826 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image