.
Hồ sơ F2A phanquocdung HCM2017770016
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Con chào cô Chín,

Con là Dũng. Hồ sơ của con đã hoàn thành gần xong, đang chuẩn bị phỏng vấn vào đầu tháng 12. Tuy nhiên, NVC có gửi email yêu cầu con bổ sung thêm form W2 của người bảo lãnh như sau:

" Please gather the below requested financial evidence:
[x] A copy of every W-2 form that relates to your ______________2017_____________________ tax returns."

Tuy nhiên, người bảo lãnh mới ra trường và đi làm được 6 tháng, đã nộp giấy xác nhận từ công ty cho 6 tháng đi làm trong năm 2017. Vậy, với yêu cầu của NVC, con có cần làm thêm giấy tờ gì khác để đem đi phỏng vấn không?

Ngoài ra, con đọc trong phần chuẩn bị hồ sơ phỏng vấn có nói về cả Lý lịch tư pháp số 2 (con đã có) và police certificate. Hai cái trên có khác nhau không? Con có cần và đi đâu để làm police certificate? Lý lịch tư pháp số 2 thời hạn là 1 năm đúng không cô?

Cám ơn cô nhiều. Chúc cô nhiều sức khoẻ và may mắn.

611810 top -

" Please gather the below requested financial evidence:
[x] A copy of every W-2 form that relates to your ______________2017_____________________ tax returns."

Tuy nhiên, người bảo lãnh mới ra trường và đi làm được 6 tháng, đã nộp giấy xác nhận từ công ty cho 6 tháng đi làm trong năm 2017. Vậy, với yêu cầu của NVC, con có cần làm thêm giấy tờ gì khác để đem đi phỏng vấn không?
Làm 1 tháng thì công ty vẫn phải có W2 cho năm đó. Bắt buộc phải có W2 hoặc 1099.

Ngoài ra, con đọc trong phần chuẩn bị hồ sơ phỏng vấn có nói về cả Lý lịch tư pháp số 2 (con đã có) và police certificate. Hai cái trên có khác nhau không? Con có cần và đi đâu để làm police certificate?
LLTP2 là của Vietnam.

Police Cerrtificate: là của nước ngoài, nếu bạn sống ở nước ngoài hơn 12 tháng.

Lý lịch tư pháp số 2 thời hạn là 1 năm đúng không cô?
Đúng.

611813 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image