.
Hồ sơ F4 - KhuongVy
1, 2 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Cámm ơn Cochin ah. Nhờ Cochin hướng dẫn dùm mình trường hợp upload document bị Reject.
Phần PROOF OF U.S.CITIZENSHIP OR LPR STATUS, mình đã upoad Passport của người tên Kevin ( chồng của người bảo trợ chính tên là Hạnh ). Nhưng mình lại nhận được tin nhắn là " We are unable to accept these documents as uploaded. Pls add Kevin’s Hanh’s household member, and submit all of their documents under Kevin’s name". Vậy thì mình upload document gì vào phần này vậy Cochin? Nhờ Cochin hướng dẫn giúp ah. Cám ơn Cochin.

612615 top -

Mình xin nói them: người tên Hạnh là người tài trợ chính, Kevin là chồng của Hạnh và đã làm I864A vì 2 vợ chồng khai thuế chung. Cám ơn Cochin.

612616 top -

Bạn phải add tên Kevin + giấy tờ chứng minh Kevin là Hanh’s household member. Sau khi NVC chấp nhận thì mới làm tiếp được.

612618 top -
Cám ơn Cochin. Mình đã add Kelvin là Household memeber ròi, nhưng khi upload phần certificate marriage mình lại upload nhầm passport và submit luôn, nên tên của Kelvin khi show trên web ceac lại nằm trước tên của người bảo trợ chính, các giấy tờ upload của Kelvin gồm Tax, U.S. domicle đã được accept, còn I864 vẫn là submit và proof ò u.s. ctitizenship lại bị reject. Cochin cho hỏi do phần upload bị sai ở trên nên phần household memember của Kelvin bị Invalid? Và mình làm sao để delete đi và upload lại từ đầu hay là mình lại add thêm 1 household memember tên Kelvin nữa và upload lại tất cả các giấy tờ? Cám ơn Cochin.

612623 top -

cochin chưa gặp trường hợp như bạn
cochin chỉ biết là không delete được.

612624 top -
Cám ơn Cochin. Cochin cho hỏi những thắc mắc này mình gửi mail hỏi NVC được không? Và phải dùng mẫu thư nào để hỏi? Nhờ Cochin hướng dẫn giúp

612627 top -

Bạn đọc thông báo kiểm tra hồ sơ ở đầu trang này.

612631 top -

Cám ơn Cochin. Cochin cho mình hỏi, người tên A bảo lảnh gia đình mình nhưng không đủ income nên người tên B bảo trợ tài chính cho gia đình mình và đã làm I864 vì không cùng hộ, người tên C là chồng của B cũng đã làm I864A vì 2 vợ chồng khai chung thuế và ở cùng địa chỉ. Vậy khi add B là Joint Sponsor, thì add C cũng là Joint Sponsor hay là Household member? Cám ơn Cochin.

612634 top -

Trước tiên bạn phải add B là Joint Sponsor.
Sau khi B có tên thì add Household member trong phần của B.

612644 top -
Cám ơn Cochin

612654 top -

Cochin cho mình hỏi " Sau khi B có tên thì add Household member trong phần của B"-> Thao tác như thế nào Cochin hướng dẫn giúp được không ah. Vì trước đây mình add của B xong, thấy hiện tên của B và mình add tiếp Houshold member nhưng lại bị show không đúng. tên người C lại thể hiện trước tên của người B. Cám ơn cochin.

612655 top -

Rất tiếc là cochin không nhớ. Sau khi add tên người đồng bảo trợ thì NVC biểu làm gì thì cochin làm theo thôi.

612665 top -
Cám ơn Cochin nhiều.

612671 top -
Hồ sơ F4 - KhuongVy
1, 2

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image