BAO SỨC KHOẺ MÀU NÂU xem chi tiết

 .
Hồ sơ kittythai F3- 22/9/2006
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Xin chào các anh chị
Hồ sơ của mình là F3 ngày ưu tiên là 22/9/2006 xin cho hỏi khi nào thì hồ sơ được mở ( đã có số HCM) và khi nào sẽ phỏng vấn ( ước chừng ). Đã có liên hệ voi NVC nhưng họ không trả lời email.
Xin cảm ơn
Kitty

610690 top -

Tháng 7/2018 NVC sẽ bắt đầu mở các HS có ngày ưu tiên 22/9/2016.

610695 top -
Xin cho hỏi là bộ hồ sơ tư pháp ( khai sinh, hôn thú, lý lịch tư phap..) gủi NVC có cần phải kèm bản dịch tiếng anh không?
Xin cảm ơn

Kitty

611698 top -

Xin cho hỏi là bộ hồ sơ tư pháp ( khai sinh, hôn thú, lý lịch tư phap..) gủi NVC có cần phải kèm bản dịch tiếng anh không?
Cần dịch sang tiếng ANh.

611701 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]il.com


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image