BAO SỨC KHOẺ MÀU NÂU xem chi tiết

 .
Hồ sơ F2A - Ntm8990
1, 2 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Bạn vào đây điền thông tin thì mới biết thời gian xem xét I-130 tại USCIS: https://egov.uscis.gov/processing-times/

611142 top -

Dĩn đàn cho em hỏi HS em dduoc 16 tháng rồi sao vẫn chưa sduowc approval.Có hs sau 1 tháng họ đã được approval.Xin cho ý kiến

611560 top -

Dĩn đàn cho em hỏi HS em dduoc 16 tháng rồi sao vẫn chưa sduowc approval
Nếu HS của bạn vẫn trong processing time thì bình thường, tiếp tục chờ.

.Có hs sau 1 tháng họ đã được approval
Bình thường luôn.
HS được chia ra cho nhiều ngươì xem xét. Người nào chăm chỉ thì làm xong sớm, người nào thấy chưa đến ngày phải xem xét thì họ cứ làm từ từ, miễn sao HS không bị trễ so với ngày trên lịch processing time.

611567 top -
Chao Cochin
Cho em hỏi hs chấp thuận đến tháng năm nào rồi?
Thanks

611885 top -

Bạn vào đây điền thông tin thì mới biết thời gian xem xét I-130 tại USCIS: https://egov.uscis.gov/processing-times/

611890 top -
Chao cochin
Cô có thể check dùm case hmc2009654215 complete chua? ( diện f4 )
Thanks you

612079 top -

Cô có thể check dùm case hmc2009654215 complete chua?
Bạn phải liên lạc hỏi NVC. Bạn đọc thông báo: Kiểm tra tình trạng hồ sơ ở đầu trang này.

612083 top -

Chào Cochin!
Cho e hoi hồ sơ e tháng 6 sao đến nay chưa được apval ! Có cách nào liên lạc với USCIS không?
Thanks you

612277 top -

Diện F2A với số WAC hiện nay đang giải quyết đến ngày 20/01/2017.

Nếu HS của bạn trước ngày này thì bạn gọi phone hoặc điền đơn hỏi USCIS.

Bạn vào thư viện đọc:
2.6.1. Hồ sơ tại USCIS

612280 top -
Chào diễn đàn !
Hs em còn 3 tháng nữa là đến ngày ưu tiên , đến giờ vẫn chưa nhận được giấu approval
Thanks

612657 top -
Hồ sơ F2A - Ntm8990
1, 2

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image