BAO SỨC KHOẺ MÀU NÂU xem chi tiết

 .
Hồ Sơ F4 - Baoanhvo - HCM2009747016
1, 2, 3 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Cho con hỏi nếu lúc con Gửi thư kiện CSPA thành công thì lãnh sự quán gửi thư phỏng vấn mới có thay đổi ngày phỏng vấn hay vãn giữ nguyên ngày phỏng vấn như trước ạ, con cảm ơn
Bạn sẽ ngồi chờ LSQ phát thư PV mới có tên người CSPA và giữ ngày PV cũ.

609745 top -

Cho con hỏi con gửi mail xin cứu xét CSPA nhưng họ mail về nói ngày 10/4 gửi lại mail cho họ, và nếu vậy thì phải 1-2 ngày sau mới có thư pvan mới có tên người CSPA nếu cứu xét thành công, nhưng 17/4 này nhà con đi pvan, vậy nếu có thư pvan mới và con đặt lịch kskhoe cho người CSPA nhưng kết quả khám không lấy kịp ngày pvan thì có vấn đề gì không ạ, có được bổ túc sau khi pvan không ạ, con có tham khảo trên diễn đàn thì 90% hồ sơ có CSPA đều bị giấy xanh bổ túc hồ sơ, vậy nếu bị giấy xanh thì có bị ảnh hưởng nhiều đến thời gian lấy visa không ạ? Con cảm ơn

609951 top -

Cho con hỏi con gửi mail xin cứu xét CSPA nhưng họ mail về nói ngày 10/4 gửi lại mail cho họ, và nếu vậy thì phải 1-2 ngày sau mới có thư pvan mới có tên người CSPA nếu cứu xét thành công, nhưng 17/4 này nhà con đi pvan, vậy nếu có thư pvan mới và con đặt lịch kskhoe cho người CSPA nhưng kết quả khám không lấy kịp ngày pvan thì có vấn đề gì không ạ, có được bổ túc sau khi pvan không ạ
Bạn sẽ nhận giấy xanh bổ túc HSSK.

vậy nếu bị giấy xanh thì có bị ảnh hưởng nhiều đến thời gian lấy visa không ạ?
Dĩ nhiên phải chậm hơn.

609957 top -
Vậy nếu nhà con bị giấy xanh bổ túc hồ sơ sức khoẻ thì lúc vào lãnh sự quán để bổ túc thì bắt buộc phải là NBL chính hay có thể là người có tên trong thư pvan vào được không ạ

609983 top -

Người có tên trong giấy xanh vào bổ túc.

609990 top -
Hồ Sơ F4 - Baoanhvo - HCM2009747016
1, 2, 3

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image