.
Hồ sơ F2B - quochung - 04/06/2014
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Xin chào đại gia đình vietditru.

Mình đang diện F2B (ngày ưu tiên June 4/2014). Cho mình hỏi là nếu sau 5 năm ba mẹ mình có quốc tịch Mỹ, (thì thời gian chờ F1 là 5 năm, trong khi F2B 7 năm lận), sau đó chuyển diện từ F1 qua F2B, thì thời gian chờ là vừa đủ 5 năm ở diện F1. Thì hồ sơ của mình sẽ đáo hạn phải không ạ?

Xin cảm ơn.

600249 top -

Cho mình hỏi là nếu sau 5 năm ba mẹ mình có quốc tịch Mỹ, (thì thời gian chờ F1 là 5 năm, trong khi F2B 7 năm lận), sau đó chuyển diện từ F1 qua F2B, thì thời gian chờ là vừa đủ 5 năm ở diện F1.
Theo tình hình hiện tại, thời gian chờ của 2 diện là:

.F1: 7 năm 2 tháng.
.F2B: 6 năm 6 tháng.

600252 top -
Cảm ơn chitam nhé.
Vậy thì không nên chuyển diện từ F2B sang F1.

Mình có đọc 1 vài trường hợp là sau khi ba mẹ mình có quốc tịch, thì diện của mình sẽ tự động chuyển qua F1 phải không ạ?

Vậy mình phải viết đơn nào để xin giữ lại diện F2B?

600253 top -

Mình có đọc 1 vài trường hợp là sau khi ba mẹ mình có quốc tịch, thì diện của mình sẽ tự động chuyển qua F1 phải không ạ?
Chỉ chuyển sang F1 khi bạn báo cho họ biết.

Khi NBL khai I-864, hoặc khi phỏng vấn thì bắt buộc phải khai đúng, lúc đó họ biết NBL có QT thì họ sẽ chuyển qua F1, nếu bạn không có thư xin giữ lại F2B thì bạn sẽ bị chuyển qua F1.

600271 top -

Xin cảm ơn cochin ạ.

600429 top -
Xin chào mọi người.

Theo thông tin trên web của chính phủ Mỹ thì diện F2B đã mở hồ sơ tới ngày 22/06/2014 mà ngày ưu tiên của mình là 04/06/2014.

Cho mình hỏi là : Hồ sơ của mình đã mở để nộp các giấy tờ thủ tục phải không ạ?

612291 top -

Nếu HS của bạn đã có số HCM# thì đang nằm trong danh sách chờ mở. Không có nghĩa là được mở, vẫn phải chờ theo thứ tự. Bạn có thể liên lạc hỏi NVC.

612296 top -

Hello cô chín
Làm cách nào minh biết hồ sơ của mình có HCM vậy ạ. Và khi nào mình biết hsơ được mỡ. thanks

612462 top -

Làm cách nào minh biết hồ sơ của mình có HCM vậy ạ
NVC sẽ gởi thư báo hoặc bạn gọi phone hỏi NVC.

Bạn đọc CẨM NANG DIỆN F bên cột trái.

612465 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image