.
Hồ Sơ F4 - 2006 NT
1, 2 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Cảm ơn Cochin. Khi phỏng vấn thành công và có visa thì thường visa có thởi hạn bao lâu thì mình phải xuất cảnh ra khỏi Việt Nam. ý mình hỏi là visa có hiểu lực mấy tháng..cảm ôn

612687 top -

Bạn vào thư viện đọc:
2.8.7. Những điều quan trọng sau khi nhận visa

612694 top -
Chào các bạn. Các bạn cho mình hỏi lý lịch tư pháp trong bao lâu vẫn còn hiệu lực cho phỏng vấn.

Cảm ơn các bạn

612895 top -

Các bạn cho mình hỏi lý lịch tư pháp trong bao lâu vẫn còn hiệu lực cho phỏng vấn.
1. LLTP2 có hạn 12 tháng kể từ ngày cấp.

2. Khi PV LLTP2 phải còn hạn ít nhất 3 tháng.

612897 top -

Cám ơn Cochin.

Cho mình hỏi hồ sơ nhà mình có 1 cháu trên 18 tuổi và 1 cháu 16 tuổi. Vậy cháu trên 18 tuổi có bắt buộc phải làm giấy chứng nhận độc thân không trong bộ hồ sơ civil document và nếu có thì mình phải làm ở đâu.

Cám ơn.

613108 top -

Giấy cam kết độc thân cho tất cả đương đơn nữ từ 18 tuổi trở lên và nam từ 20 tuổi trở lên còn độc thân
Không cần nộp cho NVC.

Khi PV thì cần giấy này. Tuy nhiên có thể ký giấy này ngay trước mặt viên chức lãnh sự.

Giấy cam kết độc thân cho tất cả đương đơn nữ từ 18 tuổi trở lên và nam từ 20 tuổi trở lên

613118 top -
Hồ Sơ F4 - 2006 NT
1, 2

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image