.
Hồ sơ F2A -Sam
1, 2, 3, 4 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


chào anh chi. Em có nhận dc mail thế nay.. A chị giai thích hộ em với ạ

We received the Affidavit of Support Processing Fee payment(s) for this case. You must now download and complete the Affidavit of Support form(s). Please visit the following website to download the appropriate Affidavit of Support form(s) and instructions:http://nvc.state.gov/aosFor your case to continue, you need to pay one or more processing fees. Please go to http://ceac.state.gov and log in with your case number and your invoice ID number. Here are your numbers:Case Number: HCM2009862205

Invoice ID Number: xxxxxxxIMPORTANT:

Do not let more than one year pass without contacting the NVC concerning this visa petition. If a period of one year passes from the last date of contact (by telephone, mail, or e-mail) with the NVC, all submitted fees and documents expire. If this occurs, the fees must be paid again and documents must be resubmitted in order to continue the immigration process.

Em cám on nhiều ạ

588346 top -

congson751: NVC nhắc người bảo lãnh tải form I864 về điền., và đóng thêm các fee visa, đồng thời điền form DS261, sau khi đóng fee visa 325 usd/ng thì điền tiếp DS260. Họ cảnh báo đừng để hồ sơ quá hạn 1 năm, kể từ ngày mở HS vì sẻ quá hạn và làm lại.

588349 top -
Anh (chi) cho em hỏi là gia đình em có ngay ưu tiên là 09-06-2003 đã mở hồ sơ thang 8-2015. Đã đóng $120., nhưng trong hồ sơ khoong có tên pé gai ut 8t... Em cũng đã gửi mail bổ túc hồ sơ cho pé 2 tháng rồi nhưng chưa thay tên, anh chị cho em hỏi là bổ túc vậy có làm chậm hs khoong a... Và bổ túc như vay bao lâu mới hiện tên pé.... Có ai bổ túc hồ sơ qua mail như mình thì tư vaasn zup mình vơi... Cam ơn anh chi a.....

590633 top -

anh chị cho em hỏi là bổ túc vậy có làm chậm hs khoong a.
Bạn đã bổ túc rồi thì phải chờ thôi, NVC giải quyết theo thứ tự email họ nhận được.

590640 top -

Da... Cam on chi cochin...
Nay em mới nhận được mail... Chị giai thích zup e với ạ
ar Sir/Madam,


The National Visa Center (NVC) received your documents on 19-NOV-15. We are experiencing a high volume of incoming mail at this time. Please allow 30 days from the date we received your mail for the NVC to review your documents. We are diligently working to reduce our review time and appreciate your patience. The NVC will notify you after our review if there is additional information required or if we are able to schedule your case for an interview overseas.

593185 top -

NVC nhận được giấy tờ bạn gởi ngày 19/11/2015. Chờ ít nhất 30 ngày để họ xem xét.

593192 top -
Dạ cam on chị cochin.....

Nêu giấy tờ nhà em đay đủ thì họ sẽ hoàn tất hs cho nhà em phải k chi... Khoang 30 ngày hoặc hơn...
Anh chị trả lời cho e biết với a.... Cam ơn AnH (Chi) nhieu ạ

593199 top -

cam on chị cochin.....

Nêu giấy tờ nhà em đay đủ thì họ sẽ hoàn tất hs cho nhà em phải k chi... Khoang 30 ngày hoặc hơn...
Anh chị trả lời cho e biết với a.... Cam ơn AnH (Chi) nhieu ạ

593228 top -


congson751,

Chờ 30 ngày sau (tính từ 19/11/2015) NVC mới xem xét. Nếu HS thiếu & cần phải bổ sung họ sẽ báo checklist, nếu đầy đủ NVC sẽ báo completed.

593234 top -
Zạ cam ơn chitam nhiều ạ.

593249 top -

Anh (chi) check zup em Case number HCM2009862205 xem hồ sơ nhà em được completed chưa ạ..... Cám ơn anh (chị) nhiều.....

593474 top -


Please allow 30 days from the date we received your mail for the NVC to review your documents. We are diligently working to reduce our review time and appreciate your patience.
Sau 30 ngày NVC mới review hồ sơ. NVC đã ghi rõ rồi mà. Bạn thử đếm xem, từ 19/11/2015 đến nay là bao nhiêu ngày?

Bạn nên kiên nhẫn & vui lòng không viết tắt, không viết ngôn ngữ teen khi hỏi hồ sơ di trú nhé.

593476 top -
Anh chị cho em hỏi là em có nhận được email checklist như sau: anh chị hưỡng dẫn zup em với ạ

When responding to the National Visa Center, please include the bar code sheet that came with this letter. Failure to include the bar code sheet may cause a delay in the processing of your case. The bar code sheet should be placed on top of all documents being submitted for this case and mailed to the address provided.
______1 - IMMIGRANT VISA APPLICATION PART 1:_______________________
All traveling immigrant visa applicants on your case are required to complete and submit the DS-260 Online Immigrant Visa Application. Even if you previously filled out a DS-230, Application for Immigrant Visa and Alien Registration Form, you must now complete the DS-260 in order to be eligible for a visa interview.
You will find instructions for submitting all required forms and supporting civil documents on our website http://nvc.state.gov/.
Please note the applicant will need the following information to access and complete DS-260:
NVC case number
Invoice identification number
Beneficiary identification number for each traveling applicant
If you are unsure of, or no longer have the required identification numbers, please contact the NVC using our secure form at https://secureforms.travel.state.gov/ask-nvc.php or by telephone at 603-334-0700 and we will provide them to you.
To avoid delaying your visa(s) we urge you to send the required supporting civil documents, for all applicants, together in a single submission as soon as possible after submitting the DS-260.
Your case may be involved with paperless processes for submitting forms and documents. At this time, the availability of paperless processing is limited to selected U.S. Embassies and Consulates. A list of participating embassies and consulates can be found on http://nvc.state.gov/.

593776 top -

NVC yêu cầu điền DS-260 và nộp civil document.

593783 top -
Za chi... E gui giay tờ lâu rồi, NVC cuxng báo là nhận được giấy tờ ngày 19/11 rồi chi... Con ds260 đã completed 1 tháng rồi chi.... Em khoong hiểu tại sao lại checklist như vây... Có vấn đề gì k chị cochin...

593798 top -
Hồ sơ F2A -Sam
1, 2, 3, 4

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image