.
Hồ sơ F4 kimsen24 - PD 07Apr2006
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Dear Cochi,

Kính nhờ cô vui lòng xem giúp tôi tình trạng của hồ sơ này, chi tiết cụ thể như sau:

Case Number: HCM2009807249
Petitioner's Name: NGUYEN, KIMHUE THI
Principal Applicant's Name: NGUYEN,KIM SEN THI
Preference Category: F4
Your Priority Date: 07Apr2006
Foreign State Chargeability: VIETNAM
U.S. CONSULATE GENERAL
4 LE DUAN BLVD., DISTRICT 1
HO CHI MINH CITY
VIETNAM


Mong cô xem giúp tôi số receipt number cuả tôi để tiện cho việc theo dõi sau này

Cám ơn cô rất nhiều
Kim Sen

580421 top -

Chào bạn

xem giúp tôi số receipt number cuả tôi để tiện cho việc theo dõi sau này
Hiện nay hồ sơ của bạn đang ở NVC nên đã có Case Number: HCM2009807249, bạn không cần quan tâm đến Receipt Number nữa.

Bạn vào Thư viện di trú và xem
1.6. Các thuật ngữ di trú
2.0.2. Chuẩn Bị Hồ Sơ

Chúc bạn may mắn.

580422 top -
Cám ơn thuytuan,

Mong thuytuan dự đoán giúp rằng con gái sinh ngày 11-oct-1989, thì cháu có thể có cơ hội đi định cư với tôi không?

580961 top -

Bạn bấm vào tuổi CSPA ở trên thanh ngang tự tính, phải có ngày tháng chính xác.

580975 top -

Chào cả nhà,

Em có theo dõi trên 1 diễn đàn về di trú diện F4 thì được biết là hồ sơ tháng 1/2006 đã mở rồi. Mong chờ đến lượt gia đình em ghê ạ

612431 top -

Bạn nên hỏi NVC về HS của bạn.

612435 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image