.
Hồ sơ F4 - Hanh Nhung EAC1290652798
1, 2 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


-Cảm ơn cochin rất nhiều,nhưng em vẫn lo lắng không biết hồ sơ có trục trặc gì không,và nếu được chấp thuận thì NBL và NDBL đều nhận được giấy báo phải không?
Khi I-130 được chấp thuận thì USCIS sẽ gởi giấy chấp thuận I-797 cho NBL.

-Khi Chị em bảo lãnh,em độc thân sau đó kết hôn và bây giờ ly hôn,em có 1 cháu.Vậy em cần phải bổ sung giấy tờ nào (kềt hôn,ly hôn,khai sinh bé) và lúc nào thích hợp,mong Anh Chị hướng dẫn cho.
Chờ khi nào chấp thuận gởi qua NVC có số HCM thì bổ túc.

612354 top -
Hồ sơ F4 - Hanh Nhung EAC1290652798
1, 2

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image