BAO SỨC KHOẺ MÀU NÂU xem chi tiết

 .
Hồ sơ F4 - Trần thị Bé
1, 2 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Chào các anh chị trên diễn đàn cho em hỏi.Trong thời gian chờ đợi Hồ sơ được mở chưa thì em có hỏi tin tức ở NVC theo mẫu đơn trên điễn đàn nhưng em ghi sai ngày sinh của người được bảo lãnh như thế có ảnh hưởng gì đến tiến trình mở hồ sơ không và nếu như có thì các Anh/chị hướng dẫn giúp em với em cảm ơn.

612093 top -

Không ảnh hưởng gì hết.

612094 top -
Hồ sơ F4 - Trần thị Bé
1, 2

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image