.
Hồ sơ F4 - Trần thị Bé
1, 2 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


chào các anh chị cho em hỏi hồ sơ diện F4 được mở đến đâu rồi

569899 top -

Diện F4 thời gian chờ đợi hiện nay khoảng 12 năm.

Muốn tính CSPA bạn cần: Ngày ưu tiên I-130, ngày chấp thuận I-130, ngày tháng năm sinh đứa trẻ.

570054 top -
em cảm ơn cochin đã trả lời nhưng hiện tại hs của em chỉ có I-797 thôi, còn case number e để bị lạc không nhớ số nữa , như thê có anh hưởng gì không Nếu muốn biết được Case number của hs em , em phải làm gì, nhờ cochin và anh/chị trên diễn đàn giúp đỡ thệm.
Trân trọng Cảm ơn.

570062 top -

Chào bạn,

hiện tại hs của em chỉ có I-797 thôi, còn case number e để bị lạc không nhớ số nữa , như thê có anh hưởng gì không Nếu muốn biết được Case number của hs em , em phải làm gì,
Bạn dùng mẫu thư bên cột trái, tìm mẫu thư hỏi Case Number gửi cho NVC.

Chúc bạn may mắn.

570090 top -

- Cảm ơn các anh/chị trên diễn đàn đã giúp đỡ , cho em hỏi thêm hs em có ngày pd :April 18,2006 như thế thì gia đình em phải chờ đến năm nào hồ sơ mới được mở , mong anh/chị giúp đợ
trân trong, Cảm ợn

570109 top -

Chào bạn,

cho em hỏi thêm hs em có ngày pd :April 18,2006 như thế thì gia đình em phải chờ đến năm nào hồ sơ mới được mở
Diện F4 hiện nay hồ sơ mới mở đến tháng 9/2002 và lịch visa đang giải quyết hồ sơ có ngày ưu tiên trước 22/02/2002.

Qua thông tin trên, bạn có thể dự tính được hồ sơ của bạn:
F4 P/D: 18/04/2006.

Chúc bạn may mắn.

570129 top -
Cảm ơn Anh/chị và Sauhai đã giúp đỡ thông tin trên cho em.Qua đây cho em hỏi muốn gửi thư để hỏi số case number của hồ sơ , thì( ngày/ tháng /năm sinh của người bảo lãnh và người được bảo lãnh )mình phải ghi như thế nào cho đúng Anh/chi.
- Nhờ Anh/chị tính giúp hs của em dự kiến đến năm nào thì được mở (vấn đề này em còn mù mờ không hiểu )nhờ Anh/chị tính giúp em.
Trân trọng.

570345 top -

Chào bạn,

Qua đây cho em hỏi muốn gửi thư để hỏi số case number của hồ sơ , thì( ngày/ tháng /năm sinh của người bảo lãnh và người được bảo lãnh )mình phải ghi như thế nào cho đúng Anh/chi.
Bạn ghi theo dạng: MM/DD/YYYY (tháng, ngày, năm) Thí dụ:
- NBL (NDBL) sinh ngày 03/12/1953 bạn ghi: 12/03/1953 hoặc December 03, 1953

Nhờ Anh/chị tính giúp hs của em dự kiến đến năm nào thì được mở (vấn đề này em còn mù mờ không hiểu )nhờ Anh/chị tính giúp em.
Theo lịch visa hiện nay, diện F4 thời gian chờ trung bình 12-13 năm.

Chúc bạn may mắn.

570347 top -
Cảm ơn Anh Sauhai và các anh/chị trên diễn đàn , cho em hỏi thêm tên của người bảo lãnh và tên người được bảo lãnh phải viết như thế nào nhờ anh chị chỉ giúp. Và nếu như có case number và ngày ưu tiên thì có biết được ngày hồ sơ được mở không.
Xin chân thành cảm ơn.

570764 top -

[qupte], cho em hỏi thêm tên của người bảo lãnh và tên người được bảo lãnh phải viết như thế nào nhờ anh chị chỉ giúp.[/quote] NGUYEN VAN A: A VAN NGUYEN hoặc NGUYEN, A VAN

NGUYEN THI THUY HANG: HANG THI THUY NGUYEN hoặc NGUYEN, HANG THI THUY.

Và nếu như có case number và ngày ưu tiên thì có biết được ngày hồ sơ được mở không.
Không.

570774 top -

Chào các anh chị , vừa rồi em có gửi thư để hỏi số case number thường thì bao nhiêu ngày thì họ trả lời thư cho mình ,cho em hỏi khi gửi thư thì tiêu đề minh phải viết như thế nào?(ask case number)thế có đúng không nhờ các anh/chị chỉ giúp.
Trân trong.

571206 top -

vừa rồi em có gửi thư để hỏi số case number thường thì bao nhiêu ngày thì họ trả lời thư cho mình
Hiện nay khoảng 2 tháng.

cho em hỏi khi gửi thư thì tiêu đề minh phải viết như thế nào?(ask case number)thế có đúng không nhờ các anh/chị chỉ giúp.
Bạn vào tìm mẫu thư bên cột trái.

571221 top -
Nhờ diễn đàn kiểm tra hồ sơ của mình xem đã comlplete chưa
Case Number: HCM2009856227
Mình xin cảm ơn rất nhiều

602625 top -

Nhờ diễn đàn kiểm tra hồ sơ của mình xem đã comlplete chưa
Case Number: HCM2009856227
Bạn phải tự liên hệ NVC để hỏi thăm tình hình hồ sơ (email hoặc gọi phone). Cách kiểm tra tình trạng hồ sơ: VDT đã để sẵn phần hướng dẫn ngay đầu trang này.

602630 top -
Cảm ơn Chị

602730 top -
Hồ sơ F4 - Trần thị Bé
1, 2

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image