.
Hồ sơ F4 - anhunhu - HCM2009754057
1, 2 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Kính chào tất cả các anh chị trong Ban chấp hành và anh chị diễn đàn Việt Di Trú, hiện tại mình mưốn theo dõi hồ sơ của mình vậy vào trang nào để xem? bằng cách nào? mong anh chị xin hướng dẩn, mình đã có Case Number số ID rồi ạ, xin cám ợn

611863 top -

Bạn đọc hồ sơ chuẩn bị bên cột trái.

611865 top -
thanks.. COCHIN

611902 top -
Kính chào tất cả các anh chị trong Ban chấp hành và anh chị diễn đàn Việt Di Trú, hiện tại mình vừa nhận được mail cua NVC như:
Thank you for your interest in immigrating to the United States of America. The Department of State's National Visa Center (NVC) received your approved immigrant visa petition from U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). NVC's role is to ensure you are prepared for your immigrant visa interview at a U.S. Embassy/Consulate General, and to schedule your interview appointment.

NVC is responsible for collecting any applicable fees, the Immigrant Visa Application, supporting civil documents, police certificate(s), Affidavits of Support, and financial documents prior to your visa interview at a U.S. Embassy/Consulate General. Do not mail documents to NVC, even if you received instructions to mail documents to NVC in the past.

You will need to log on to the Deparment of State's Consular Electronic Application Center (CEAC) at https://ceac.state.gov to pay fees, upload and submit documents, read messages from NVC, and check your case status. You can log into CEAC using the following unique NVC case number and Invoice Identification Number:
Có phải hồ sơ của Mình đã được mơ? xin cám ơn

612138 top -

Có phải hồ sơ của Mình đã được mơ?
Đúng rồi.

612141 top -
thanks.. COCHIN

612143 top -
Đóng tiền, điền và gởi đơn làm ở VN hay chờ luật sự bên phía NBL? Mình không rành lắm mong được sự giúp đở của Các Bạn trong VDT xin Cám Ơn!

612151 top -

Nếu bạn có luật sư thì để luật sư làm.

612153 top -
thanks.. COCHIN

612155 top -
Kính chào tất cả các anh chị trong Ban chấp hành và anh chị diễn đàn Việt Di Trú, hiện tại hồ sơ nhà Mình đã đóng phí và điền đơn xong và được NVC thông báo nhận được (24/01/2019) đã được 3 tháng ,vậy theo như Anh Chị có kinh nghiệm thì khoãng bao lâu nhà Mình sẽ được gọi phõng vẩn? Xin chân thành Cám Ơn Anh,Chi....

612886 top -

Bạn vào thư viện đọc:
2.2.22. Điều kiện để hồ sơ được xếp phỏng vấn

612887 top -
Thanks.. COCHIN

612888 top -
Hồ sơ F4 - anhunhu - HCM2009754057
1, 2

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image