.
Hồ sơ F4 - Vietth80 - HCM2009752362
1, 2 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


công việc hiện nay của vợ em là nội trợ, 6 năm trước vợ em làm thư ký cho UB xã. Vậy khi điền DS260 mình đánh dấu vào ô YES hay NO trong câu hỏi trước đây bạn có đi làm ko?
Phần này không quan trọng, bạn điền NO.

611750 top -

Nhờ Cochin tư vấn giúp: Em lở upload hình 6x4 và đã submitted, nay em định upload hình 5x5 vào phần optional Documents để bổ sung cho đúng có đc không vậy Cochin. Cảm ơn nhiều.

611837 top -

Bạn phải chờ NVC cho upload lại.

611839 top -
Cochin xin tư vấn: hộ chiếu upload có cần ký tên trong hộ chiếu không cochin. Tks

611895 top -

Không cần.

611897 top -
Cochin cho e hỏi: upload DS260 có sai 1 số chi tiết (ví dụ: địa chỉ, mối quan với người bảo lãnh) khi đi PV mình nhờ nhân viên sơ vấn điều chỉnh được ko ạ. cảm ơn Cochin nhiều

612053 top -

Cochin cho e hỏi: upload DS260 có sai 1 số chi tiết (ví dụ: địa chỉ, mối quan với người bảo lãnh) khi đi PV mình nhờ nhân viên sơ vấn điều chỉnh được ko ạ.
Được.

Nếu địa chỉ bị sai không phải là địa chỉ sẽ nhận thẻ xanh thì bị sai cũng không sao đâu, không cần điều chỉnh cũng được.

612058 top -
Hồ sơ F4 - Vietth80 - HCM2009752362
1, 2

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image