.
Hồ sơ F3 - Trang Dang Nguyen - HCM2009823097
1, 2, 3, 4 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Bạn vào thư viện đọc:
5.9. Thủ tục nộp đơn xin visa du lịch

612048 top -

Bạn vào thư viện đọc:
5.9. Thủ tục nộp đơn xin visa du lịch

612049 top -
cho em hỏi. Bố mẹ em qua Mỹ du lịch 6 tháng. nhưng có thể về trước. vậy có nên mua vé 1 chiều từ Vn qua Mỹ hay ko.? rồi khi nào muốn về thì mua vé từ Mỹ về Vn. Và cho em hỏi về việc mua bảo hiểm du lịch ( mua bảo hiểm bên Mỹ) cho ba mẹ khi qua Mỹ du lịch

612473 top -

Bố mẹ em qua Mỹ du lịch 6 tháng. nhưng có thể về trước. vậy có nên mua vé 1 chiều từ Vn qua Mỹ hay ko.? rồi khi nào muốn về thì mua vé từ Mỹ về Vn
Bạn nên mua vé 2 chiều mà có thể đổi ngày về.

612476 top -
Hồ sơ F3 - Trang Dang Nguyen - HCM2009823097
1, 2, 3, 4

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image