.
Hồ sơ F3 - anhnpd00003 - PD: 29/09/2006
1 ... 6, 7, 8, 9, 10 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Con cảm ơn cô đã tư vấn, cô cho con hỏi thêm một vấn đề nữa ạ, hồ sơ nhà con đã có thư hoàn tất, nhưng về giấy khai sinh của người bảo lãnh thì gia đình con không upload lên Ceac vì gia đình con đến cơ quan xin trích lục giấy khai sinh của người bảo lãnh do bị mất, bên cơ quan nói do lâu quá rồi nên hồ sơ không còn lưu trữ để trích lục nữa, vậy việc không có giấy khai sinh của người bảo lãnh thì hồ sơ nhà con có gặp rắc rối không ạ. (vào năm 2010, national visa center có yêu cầu mẹ con vào IOM để xét nghiệm ADN và kết quả cùng huyết thống với người bảo lãnh ạ).

612207 top -

Diện F3 thì giấy khai sinh của NBL không cần thiết phải mang theo lúc phỏng vấn.

612211 top -
Con chào Cô, con xin nói lại hồ sơ nhà con Diện F3, ngày ưu tiên là: 29/9/2006. Vào thời điểm này gia đình con có nên gửi mail cho National Visa Center để hỏi ngày phỏng vấn có được không ạ. Con cảm ơn cô.

612238 top -

Con chào Cô, con xin nói lại hồ sơ nhà con Diện F3, ngày ưu tiên là: 29/9/2006. Vào thời điểm này gia đình con có nên gửi mail cho National Visa Center để hỏi ngày phỏng vấn có được không ạ.
Theo kinh nghiệm của cochin khi NVC lên lịch PV là họ sẽ email báo liền, do đó việc gởi email hỏi NVC là không cần thiết.

612240 top -

con chào Cô, hồ sơ nhà con đã accepted nhưng con vừa nghe thông tin các diễn đàn là trung tâm visa yêu cầu nộp thêm hồ sơ của sở thuế vụ (tức là tax return trancrip) khi đi phỏng vấn, có phải như vậy không ạ, tại người bảo trợ nhà con bận công việc không có thời gian xin hồ sơ thuế vụ, nhà con đã hoàn tất hồ sơ rồi ạ. Có cần thiết phải bắt buộc lắm không ạ.

612427 top -

hồ sơ nhà con đã accepted nhưng con vừa nghe thông tin các diễn đàn là trung tâm visa yêu cầu nộp thêm hồ sơ của sở thuế vụ (tức là tax return trancrip) khi đi phỏng vấn, có phải như vậy không ạ
Nộp cho NVC.

Trong thư PV không nói phải nộp Tax transcript nhưng NVC yêu cầu nộp Tax transcript tại NVC. Bạn nên xin thêm Tax transcript để cầm theo lúc PV dù trong thư PV không ye%u cầu, dư còn hơn thiếu.

612428 top -
Nếu NVC ko yêu cầu tax return trancript và trong thư phỏng vấn cũng không yêu cầu thì cũng không cần bổ sung tax return trancript khi phỏng vấn được không ạ .

612452 top -

Nếu NVC ko yêu cầu tax return trancript và trong thư phỏng vấn cũng không yêu cầu thì cũng không cần bổ sung tax return trancript khi phỏng vấn được không ạ .
Viên chức lãnh sự sẽ quyết định.

612454 top -
Con chào cô Cohin và các cô chú trong ban quản trị VIETDITRU. Hôm nay con muốn hỏi cô chú về vấn đề thuế ạ, hồ sơ nhà con đã accepted vào ngày 17/12/2018, trước khi hoàn thành thì gia đình con chỉ upload thuế 1040 của 2015 - 2016 - 2017, và hôm nay người nhà con ở Mỹ cũng đã xin được tax return transcript nhưng con thấy thấy có thuế của năm 2016 và 2017. Vậy không biết tới đây đi phỏng vẫn Lãnh Sự Quán có yêu cầu thuế 2018 không ạ, tại người thân của con ở Mỹ nói thuê 2018 chưa có. Con sợ lúc phỏng vấn LSQ yêu cầu thì lại mất thời gian khi bị giấy xanh. Hồ sơ nhà con F3 - 29/9/2006, hiện lịch visa đã đến 8/9/2006 rồi ạ.

612556 top -

Nếu PV sau ngày 15/4 thì phải có thuế 2018.

612563 top -

Con chào cô chú, cho con hỏi là thuế 2018 thì lúc phỏng vấn mang theo thế có nộp qua web nào của lãnh sự quán trước khi mang thuế 2018 đi phỏng vấn không ạ . Hồ sơ nhà con đã hoàn thành rồi .

612730 top -

Bạn mang theo nộp trực tiếp cho viên chức lãnh sự.

612732 top -
Hồ sơ F3 - anhnpd00003 - PD: 29/09/2006
1 ... 6, 7, 8, 9, 10

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image