.
Hồ Sơ F3 - Trần Thị Thu Hương - HCM 2009530176
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Chào bạn.

Khi hồ sơ được báo hoàn tất tại NVC. Muốn biết ngày phỏng vấn đương đơn phải gọi NVC hỏi trực tiếp.

Hồ sơ sau khi được báo hoàn tất, chỉ được nhận giấy mời phỏng vấn khi ngày ưu tiên (cut off date) đăng trên lịch visa Bulletin hàng tháng vượt qua ngày ưu tiên của hồ sơ.

Hàng tháng lịch visa được đăng tại: VISA - các diện F bên cột trái của diễn đàn.

Chúc bạn may mắn.

389478 top -

holidayinnhatrang wrote:IPT NUMBER:
WAC - 02 - 204 - 51704

RECEIPT DATE: MOURITY DATE:
JUNE 10 , 2002 JUNE 10 , 2002

NOTICE DATE: FAGE:
JANUARY 27 , 2009 1 OF 1

Cho hỏi khi nào nhận giấy PV , chỉ dùm cách tính tuổi CSPA , chị tôi sinh ngày 12/05/1983 tình đến nay có bị quá tuổi không , xin cảm ơn


Nếu theo lịch visa chạy đều như hiện nay thì diện F3 của bạn mỗi tháng tăng được từ 2 đến 4 tuần.

Ngày ưu tiên của bạn là tháng 06/2002 thì có thể bạn nhận thư PV sớm nhất là tháng 7/2012.

Rất tiếc là chị của bạn đã quá tuổi CSPA nếu tính theo bảng tính tuổi của VDT.

407617 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image