.
Hồ sơ F1 - wildcat - HCM2010554077
1 ... 4, 5, 6, 7, 8 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Nhờ các anh chị tư vấn giúp. Con tôi nộp đơn thi quốc tịch từ tháng 4/2017, đến nay là tháng 3/218, gần 1 năm nhưng vẫn không thấy thông báo gì mới. Như vậy, có gì bất thường hay hiện nay có chính sách gì thay đổi không ạ?

609363 top -

Tùy vào số lượng đơn tại khu vực đó.

Hiện tại USCIS làm việc chậm lắm!

609371 top -
Nhờ các anh chị tư vấn giúp: hồ sơ thi quốc tịch của con tôi đã hơn 1 năm nhưng vẫn chưa thấy có lịch phỏng vấn . Vậy tôi có thể làm gì hay chỉ chờ đợi?

Trang check status hiện nay tôi vào đã không còn thao tác được như trước, nhờ các anh chị hướng dẫn giúp ạ?
Xin cảm ơn.

610267 top -

Con của bạn phải liên lạc USCIS để hỏi.

610274 top -

Cám ơn chị cochin ạ.

610325 top -
Hồ sơ F1 - wildcat - HCM2010554077
1 ... 4, 5, 6, 7, 8

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image