.
Hồ sơ F1 - wildcat - HCM2010554077
1 ... 5, 6, 7, 8, 9 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Bạn nhắn người quen liên lạc với [email protected] nhờ giúp.

611741 top -

Xin cám ơn admin. Tôi sẽ nhắn người nhà làm theo hướng dẫn.

611742 top -
Chào các anh chị , nhờ các anh chị hướng dẫn giúp:
Khi check processing times ở USCIS, tôi chưa hiểu cách tìm service center nào để biết thời gian xử lý hồ sơ của mình. Ví dụ như tôi ở Texas, khi nộp I-130 thì nộp ở Phonenix Lockbox. Nhưng trong service center lại là 5 văn phòng mà tôi không biết nên chọn cái nào. Nhờ anh chị chỉ giúp, xin cảm ơn.

611803 top -

Bạn vào thư viện đọc: 1.6. Các thuật ngữ di trú

611804 top -

Xin cám ơn chị cochin.

611816 top -
Hồ sơ F1 - wildcat - HCM2010554077
1 ... 5, 6, 7, 8, 9

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image