.
Hồ sơ F4 - hug0ken - 23/04/2001
1 ... 4, 5, 6, 7, 8 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Form I-864 người bảo lãnh chính điền không có thu nhập , không income vậy câu 8 part 6 có cần ghi tên mẹ em vào không? Vì mẹ em sống chung nhà và mẹ em không phải là người bảo trợ.
Và câu 23.a part 6 "have you filed a Federal income tax return for each of the
three most recent tax years?" Ba em có cần khai vào yes hay không? Vì mẹ em khai thuế có để tên ba em vào.
Phải xem giấkhai thuệ income... thì mới biết được.

Và Part 3 em thấy trong form mẫu I864 trên forum chỉ để có câu 1 và 2. Còn form mới em thấy họ thêm câu 3 " I am sponsoring the following family members who
are immigrating more than six months after the principal
immigrant." Thì em có cần stick vào không ạ? Vì là NDBL chỉ điền hồ sơ 1 mình thì có cần stick vào câu 1, 2 và 3 luôn không a?
Bạn chọn câu nào đúng với trường hợp của bạn thì đánh dấu x.

611722 top -

Em vừa nộp I864 và đang đợi họ xem xét. Em cũng đã bổ sung tên người con anh vào và đã được chấp thuận. Em đã điền xong ds-260 cho anh và con anh em. Em có thắc mắc là họ cần hình chụp thì mình phải chụp hình như thế nào ạ? và con của anh em được 1 tuổi thì có cần làm passport không ạ? Vì họ cần passport của người con và hình chụp.
Em cám ơn.

612031 top -

Em có thắc mắc là họ cần hình chụp thì mình phải chụp hình như thế nào ạ?
Hình thẻ

và con của anh em được 1 tuổi thì có cần làm passport không ạ? Vì họ cần passport của người con và hình chụp.
Cần.

Bạn đọc: HỒ SƠ - CHUẨN BỊ bên cột trái.

612047 top -
Em xin chào ACE VDT
NVC họ vừa gửi mail họ cần currrent employment của vợ chồng người bảo trợ và của ba em. Em nên nộp giấy tờ gì cho họ ạ? Ba em không đi làm từ lúc qua Mỹ tới giờ thì cần nộp giấy tờ gì ạ?
Em cảm ơn.

612412 top -

NVC họ vừa gửi mail họ cần currrent employment của vợ chồng người bảo trợ và của ba em. Em nên nộp giấy tờ gì cho họ ạ?
Giấy xác nhận việc làm hoặc cùi lương 3 tháng (tháng 11,12/2018 và tháng 1/2019).

Ba em không đi làm từ lúc qua Mỹ tới giờ thì cần nộp giấy tờ gì ạ?
Thư giải thích không đi làm.

612415 top -
Hồ sơ F4 - hug0ken - 23/04/2001
1 ... 4, 5, 6, 7, 8

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image