BAO SỨC KHOẺ MÀU NÂU xem chi tiết

 .
Hồ sơ F2B - hunghung - 06/02/2006
1 ... 6, 7, 8, 9, 10 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Xin cho hunghung hỏi đang bảo lãnh mà bad credit thì có ảnh hưởng đến hồ sơ bảo lãnh sau này không?
Không sao cả.

610297 top -

Cảm ơn cochin nhiều!

610298 top -
Xin chào diễn đàn!
Cho hunghung hỏi: Khi mình bảo lãnh vợ con thì cần bao nhiêu tiền trong tài khoảng.
Xin cảm ơn diễn đàn!

612382 top -

Bạn vào thư viện đọc:
2.3.9. Income (thu nhập) tối thiểu để bảo trợ tài chánh
2.3.10. Bảng Thu nhập tối thiểu

612386 top -

Cảm ơn cochin

612394 top -
Bạn HungHung vui lòng nhắn cho mình email [email protected] vi HS mình cùng giống bạn đễ hỏi thăm.
Xin cám ơn

612396 top -
Hồ sơ F2B - hunghung - 06/02/2006
1 ... 6, 7, 8, 9, 10

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image