.
Hồ sơ F2A - thainguyen - 24/03/2014
1 ... 5, 6, 7, 8, 9 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Vợ em Pv một tuần rồi mà chưa nhận được visa. Anh/chị hướng dẫn dùm em cách kiểm tra xem visa của mình đã được LSQ gửi ra hay chưa ko?
Em cảm ơn anh/chị nhiều

594043 top -

Vợ em Pv một tuần rồi mà chưa nhận được visa. Anh/chị hướng dẫn dùm em cách kiểm tra xem visa của mình đã được LSQ gửi ra hay chưa
Bạn đã đăng ký giao nhận visa online chưa? Nếu chưa, bạn phải vào ngay trang này đăng ký:

http://www.ustraveldocs.com/vn_vn

(LSQ) Vui lòng truy cập NGAY vào trang mạng http://www.ustraveldocs.com/vn hoặc bằng cách gọi điện thoại đến Tổng đài số 19006444 nếu quý vị đang ở Việt Nam, hoặc số (703)665-7350 nếu quý vị đang ở ngoài Việt Nam để đăng ký địa chỉ cho dịch vụ chuyển phát thị thực này......Quý vị phải đăng ký địa chỉ NGAY, nếu không thì hộ chiếu và thị thực sẽ không được chuyển phát đến quý vị. Sự chậm trễ trong việc đăng ký địa chỉ sẽ trì hoãn việc chuyển phát hộ chiếu và thị thực đến quý vị.


594073 top -
Kính gửi; Việt di Trú
Cho em hỏi việc học chút: em qua mỹ hơn 3 nam, gio em xin đi học ESL và em xin tiền học thì họ đòi bang highschool của em, e chỉ có bang highschool và bang tốt nghiệp Đại học o Vn thì họ ko nhận. họ nói em cần học lấy cái bang GED o bên nay , anh chị hướng dẫn em phải lam sao

Nếu e học GED thì học bao lâu, học online dươc ko? Học có tốn tiền ko?
Em o thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania

599397 top -
Kinh gui; Anh/chi VIETDITRU
EM QUA MY ĐƯỢC 5 NAM ROI, GIO E MUỐN NOP HO SO THI QUOC TICH.CHO EM HOI HO SO THI QUOC TICH GOM NHUNG GI.Xin vui LONG CHO EM DIA CHI VAN PHONG US. DEPARTMENT HOMELAND SECURITY DE EM GUI HO SO
Cam on anh/chi nhieu

609195 top -
Hồ sơ F2A - thainguyen - 24/03/2014
1 ... 5, 6, 7, 8, 9

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image