.
Hồ sơ F4 - phoenixnguyen
1, 2 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Chào chitam,
Mẹ em sau khi ly hôn thì vẫn không kết hôn với ai. Và đương đơn chính được bảo lãnh cũng chỉ có mẹ em và em. Nên có thật sự cần giấy kết hôn không chị?
Vì khi ly hôn thì toà án đã giữ lại giấy hôn thú của ba mẹ em rồi.
Cám ơn chitam nhiều ạ

605736 top -

Mẹ em sau khi ly hôn thì vẫn không kết hôn với ai. Và đương đơn chính được bảo lãnh cũng chỉ có mẹ em và em. Nên có thật sự cần giấy kết hôn không chị?
Vì khi ly hôn thì toà án đã giữ lại giấy hôn thú của ba mẹ em rồi.
Nếu Giấy Kết Hôn không còn giữ thì không cần nộp theo, chỉ là nộp thêm phòng hờ thôi. (Mình thấy nhiều HS sau khi ly hôn họ vẫn còn giữ Giấy Kết Hôn mà!).

605739 top -
Dear chitam,
Hồ sơ nhà em đã được cho đóng tiền 120$ và 325$. Nhưng có một trục trặc là khi bảo lãnh thì dì em bảo lãnh mẹ em là đương đơnn chính và em là con đi theo me. Nhưng khi đóng tiền thì lại hiện tên cha em mà lại được note là Child. Vậy nếu sửa lại tên child là tên em và vẫn được đóng phí 325$ thì em có được đi theo me không chị? Vì em tính tưổi CSPA là không thoả rồi nhưng không hiểu sao lại được hiện Child khi đóng phí 325$.
Nhà em đang rất hy vọng em sẽ được đi cùng me.
Cám ơn chitam nhiều a.

605932 top -


Hồ sơ nhà em đã được cho đóng tiền 120$ và 325$. Nhưng có một trục trặc là khi bảo lãnh thì dì em bảo lãnh mẹ em là đương đơnn chính và em là con đi theo me. Nhưng khi đóng tiền thì lại hiện tên cha em mà lại được note là Child. Vậy nếu sửa lại tên child là tên em và vẫn được đóng phí 325$ thì em có được đi theo me không chị? Vì em tính tưổi CSPA là không thoả rồi nhưng không hiểu sao lại được hiện Child khi đóng phí 325$.
Đây là lỗi "đánh máy" thôi, lỗi này hay thấy, và không có gì phải lo. Nhiều HS cũng bị note tương tự, vợ/chồng của NĐBL chính bị ghi là CHILD. Khi khai DS260, bạn điền đúng tên họ & Marital Status.

Trường hợp gia đình bạn, khi ba mẹ ly hôn, đã báo cho NVC chưa? Nếu chưa thì phải báo để NVC remove tên ba của bạn ra khỏi list đóng phí. Nếu không HS sẽ never completed.

Bạn xem trong AIVF Applicant Letter, phần Immigrant Visa Application Processing Fee, NVC đã yêu cầu: Để tránh HS bị delay, phải đóng phí cho tất cả đương đơn có tên trên các bills cùng lúc.

Image

(Bạn không báo ba mẹ ly hôn, thì NVC sẽ không biết, nên sẽ gửi bill đóng phí cho ba của bạn. Nếu không đóng phí, thì HS bị checklist).

V/v CSPA không có tên trong list là việc rất bình thường. Vấn đề này đã đề cập rất nhiều lần trên diễn đàn.

605933 top -

Chào chitam,

Trong phần Visa Status Check thì em thấy có hồ sơ bị refuse do CSPA. Vậy người con này lúc hồ sơ được mở thì vẫn được đóng fee 325$ và điền đơn DS260, nhưng sau đó khi xét hồ sơ thì lại bị refuse hay la người con này không được đóng fee visa 325$ và điền đơn DS260 ngay từ khi hồ sơ được mở?

Cám ơn chitam.

605979 top -

Cả 2 trường hợp đều có thể xảy ra.

605984 top -
Chào cochin,

Hiện nay mẹ cuả em đã sang Mỹ theo diện F4 và đang bảo lãnh em theo diện F2B. Và kế hoach cua em là sẽ đinh lam theo trương hop nay
viewtopic.php?f=14&t=26477
Vì em muốn kêt hôn vào năm sau nhưng không lam hôn thú. Và sau đó sẽ bảo lãnh vợ qua sau. Nếu có con thì em có thê bảo lãnh con em đi theo em trươc đươc không. Roi sau đo quay về kêt hôn voi vợ em sau đươc không?
Em cam ơn moi ngươi giup đỡ

612372 top -

Vì em muốn kêt hôn vào năm sau nhưng không lam hôn thú. Và sau đó sẽ bảo lãnh vợ qua sau. Nếu có con thì em có thê bảo lãnh con em đi theo em trươc đươc không. Roi sau đo quay về kêt hôn voi vợ em sau đươc không?
Nói chung là viên chức lãnh sự biết rõ các trường hợp này là lách luật, do đó cochin không thể nào trả lời cho bạn được hay có bị gì không.

612376 top -
Hồ sơ F4 - phoenixnguyen
1, 2

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image