.
Hồ sơ K1 - Nguoinhen04 - Thủ tục kết hôn
1 ... 4, 5, 6, 7, 8 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Xin chào các anh chị và các bạn,
Xin các anh chị nào đã trải qua trường hợp này hoặc biết về vấn đề này, xin hãy giúp đỡ dùm em.
Trường hợp là vầy:
Mẹ em có thẻ xanh nhưng vì là 4 tên nên thẻ xanh ghi sai tên của mẹ em. Thẻ xanh đã lấy chữ lót thành tên của mẹ em. Em đã điền đầy đủ hồ sơ và gửi đi năm ngoái lận. Tháng 1 năm 2017 mẹ em có yêu cầu là đi lấy dấu vân tay và chụp hình lại.
Tận đến bây giờ USCIS mới kêu bổ túc hồ sơ : xin các anh chị xem bên dưới.

"""
REQUEST FOR ORIGINAL
Thank you for submitting your Form I-90, Application to Replace Permanent Resident Card, to U.S.
Citizenship and Immigration Services (USCIS) to replace your Permanent Resident Card, Form I-551,under section 264.5 of Title 8, Code of Federal Regulations (8 CFR).
After a thorough review of your application and supporting documentation, we have determined that additional evidence is needed. Please provide the following original documentation or information as indicated below.
Provide the Permanent Resident Card which contains the error. A photocopy is not acceptable.
You filed an I-90 and indicated that USCIS issued your Permanent Resident Card with the incorrect information. Please provide a detailed explanation of the error(s) you wish to be corrected. You are required to submit documentation to support your claim. Examples of
supporting documentation may include a copy of your birth certificate, marriage certificate,
Form I-94, Arrival-Departure Record, or the biographic page of your visa or passport.
You must submit the requested documents within eighty seven (87) calendar days from the date of this
notice. If you do not respond within the required period, we may deny your application. All documents must be submitted at one time. If you submit only part of the documentation requested, we will consider that a request for a decision based upon the record.
When returning your documents, please place the enclosed bar code cover sheet on top of your document(s).
All copies must be clear and legible. Any document in a language other than English must be accompanied by a complete word-for-word English translation. The translator must certify that the translation is complete and accurate, and that he or she is competent to translate from the foreign
language into English. You must submit both the foreign-language document and the English translation.
""""
Em không biết là cái I-90 của mẹ em sai chổ nào , ở phần I-90 em điền như sau: (mẹ em tên Nguyen Thi Kim Van - thẻ xanh hiển thị là First name : Thi / Last name: Nguyen / Middle name: Kim Van)
Em điền trong hồ sơ như sau:

Phần Your Full Name:
Note: Your card will be isssued in this name:
Ở phần 3a của I-90: Last Name: Nguyen
3b. First Name: Van
3c: Middle name : Thi Kim
4: Has your name legally changed since the issuance of your Permanent Resident Card? em check "YES" (proceed to item 5a - 5c )
phần 5: Provide your name exactly as reflected on your current Permanent Resident Card:
5a: em điền ở Last name: Nguyen
5b: Given Name (first name): Thi
5c: Middle name: Kim Van

Part 2: application Type
My status is:
1a: em check vào " Lawful Permanent Resident "
Reson for application (select only one box)
2d: em check vào " My existing card has incorrect data because of DHS error. (submit your existing conditional permanent resident card)

Part 3: Processing Information
1: Where did you apply for your immigrant visa or adjustment of Status:
em điền : Ho Chi Minh City
2: Where was your immigrant visa issued or which USCIS office granted you adjustment of status?
em điền : Ho Chi Minh City
If you entered the United States with an immigrant visa, complete Item Numbers 3.a. and 3.a1. If you were granted adjustment of status, proceed to Item Number 4.
Phần 3 a: What was your destination in the United States at the time of your admission?
em điền : CA
3al : Which Port of Entry were you admitted to the United States?
em điền : LOS ANGELES INTL
4. Have you ever been in exclusion, deportation, or removal proceedings, or ordered removed from the United States?
em check " No"
5. Since you were granted permanent residence, have you ever filed Form I-407, Abandonment by Alien of Status as Lawful Permanent Resident, or otherwise been judged to have abandaned your status?
em check " No"

Part 4. Accommodations for Individuals With Disabilities and Impairments
1: Are you requesting an accommodation because of a disability and/or impairment?
em check " No"

-------------
Xin các anh chị giúp đỡ:
Nếu có phần nào sai ở I-90, thì có phải em điền lại và nộp chung với cái thẻ xanh gốc không? Em sợ nộp cái thẻ xanh , mẹ em không còn giấy tờ gì hoặc lỡ bị mất thẻ thì phiền lắm.
Xin hỏi em cần phải nộp chung các giấy tờ nào nữa :
- giấy khai sinh của mẹ em có dịch ra tiếng anh (em nộp chung)
- giấy độc thân của mẹ em có dich sang tiếng anh (em nộp chung)
- passport ở Việt Nam ( em copy và nộp chung)
- Form I-94 hoặc Arrival-Departure Record or the biographic page of visa or passport --- em không biết những phần này , xin chỉ giúp em?

Xin chúc các anh chị có giáng sinh vui vẻ.
Xin giúp đỡ em vì đã 1 năm rồi giấy tờ chưa được xử lý.
Em xin cảm ơn !

608400 top -

1. Gần 2 năm nay tên trong thẻ xanh giống như tên trong visa và VN passport do đó tên của ai cũng chữ lót lên đầu, đó là chuyện bình thường, bạn có gởi copy passport và visa thì họ cũng trả lời là họ cấp đúng theo tên trong passport và visa. Do đó thẻ xanh của bạn đang giữ là đúng chứ không sai. Nếu bạn muốn chỉnh lại tên bạn phải nộp phí.

2. Nếu bạn nói thẻ xanh bị sai tên thì khi nộp I-90 bạn phải nộp lại thẻ xanh, bạn giữ lại thì không ai cấp thẻ xanh khác cho bạn cả.

608403 top -
Hồ sơ K1 - Nguoinhen04 - Thủ tục kết hôn
1 ... 4, 5, 6, 7, 8

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image