.
Hồ sơ K1 - Jane322013 - Sai tên trên I94-SSN
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


1. Bạn có 90 ngày để làm xong thủ tục kết hôn và nộp đơn xin thẻ xanh, do đó cứ tiến hành kết hôn... tên chỉnh lại sau.

2. Hiện nay LSQ ghi tên giống kiểu VN nhưng những bộ phận liên quan bên Mỹ hình như không biết hoặc chưa biết điều này do đó cứ căn cứ theo kiểu Mỹ. Nhiều người bị như vậy rồi.

599588 top -

Trong phần đơn I 485 có nội dung: give your name exactly as it appear in your form I94, arrival-departure record.
Vấn đề là tên e trong phần I94 bị sai, nó lấy tên đệm của e thành first name. H e điền thế nào ạ? Ghi như form I94 sai hay sao a. PS: ten tren passport, visa, i94 đều giống nhau ( Nguyễn Thị An)
Form đã yêu cầu ghi give your name exactly as it appear in your form I94, arrival-departure record, nên bạn căn cứ tên theo I94 mà họ đã cấp.

Bạn chỉ có 90 ngày để làm xong thủ tục kết hôn và nộp đơn xin thẻ xanh, nên hiện tại bạn cứ làm I485 cho xong. Sau khi đã có Thẻ Xanh, SSN, ổn định các việc chính, vv... bạn tiến hành làm đơn I-90 (Application to Replace Permanent Resident Card) để xin điều chỉnh tên trên Thẻ Xanh (nếu muốn).

V/v điều chỉnh tên trên Thẻ Xanh, khi nộp đơn I-90 sẽ mất phí là $450. Để xin miễn đóng phí này, bạn nộp kèm form I-912 (Request for Fee Waiver). Các forms:

. I-90
. I-912

Nếu làm đơn I-90 online, tại phần Reason for Application, bạn check dấu ở mục thứ 4:

My existing card has incorrect data because of DHS error. (Scan the card that contains the incorrect data and upload it for inclusion with this application under "Evidence Upload. ")

Khi đó phần tính phí APPLICATION FEES ở cột trái sẽ là $0.

Image

600045 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image