.
Hồ sơ K1 - Jimvy0304 - Nộp đơn xin quốc tịch
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Chào Cô Chin,

Cô Chin cho em hỏi bao lâu thì được gọi phỏng vấn để thi quốc tịch từ khi lấy dấu vân tay.

Chúc cô Chin một ngày làm việc vui vẻ.

598779 top -

Bạn chỉ được nộp đơn xin thẻ xanh trong vòng 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn.

598798 top -
Chào cô Chin,

Em cảm ơn cô Chin nhiều Chúc cô Chin cuối tuần vui vẻ.

598809 top -
Chào anh Việt Hùng,

Em đã nộp đơn thi quốc tịch vào tháng 6 và đã đi lấy dấu vân tay (Biometic) vào ngày 12 tháng 7 năm 2018. Anh cho em hỏi khi nào thì nhận được thư mời phỏng vấn từ USCIS?

Cảm ơn anh nhiệu

611060 top -

E nộp đơn từ tháng 10/2017 vẫn còn đang đợi . Em ở Houston, Texas. Anh vào trang web này có thể theo dõi hồ sơ https://egov.uscis.gov

611098 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image