.
Hồ sơ CR1 - manhlan1950
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


1. Khi bạn chưa là giấy ly dị mà bạn kết hôn nghĩa là bạn đã vi phạm luật hôn nhân. Ráng mà nộp cái đơn ly dị.

2. Cho dù ai điền đơn cho bạn thì bạn cũng là người đưa thông tin thì người đó mới điền chứ, vả lại khi bạn ký tên bạn phải đọc xem có đúng không chứ. Không ai chấp nhận kiểu giải thích của bạn đâu. cochin không phải bắt lỗi bạn mà cochin dựa vào luật để giải thích cho bạn hiểu.

3. Theo tình trạng bạn diễn tả thì dù bạn có nộp giấy ly dị cũng không cải thiện được tình hình. Ngay cả bạn về VN ở một thời gian dài cũng không cỉa thiện được vì tội của bạn đã bị ghi vào HS là kết hôn giả của HS cũ thì HS mới % sẽ không được chấp thuận là khoảng 80% cho dù lần này là kết hôn thật.

4. Bạn là công dân Mỹ thì bạn có về VN ở luôn mấy chục năm thì cũng không bị mất QT Mỹ.

595488 top -

Cho mình hỏi diện cha mẹ lảnh con đã có gia đình là bao nhiêu năm?
Diện F3: hiện tại khoảng hơn 11 năm.

595616 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image