.
Hồ sơ K1 - Thanhmai
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Tôi đã đến Mỹ theo diện K1 hơn 3 tháng rồi và đã kết hôn, đã có số ssn, đã lăn vân tay cách đây 1 tuần, hiện tại đang chờ thẻ xanh. Nhưng trong visa do LSQ Mỹ cấp chỉ có hạn 3 tháng tức 14/11/2015 sẽ hết hạn, còn mọc của phi trường LAX chỉ có hạn tới 4/11/2015.
1/ Vậy tôi có phải gia hạn visa trong khi chờ đợi thẻ xanh hay không?
Không.

591925 top -

chào chị Ngọc Phương!
rất vui được làm qyen với chi.Em cũng vừa đến Mỹ dc 1,5 thag.E, cũng đã DKKH và có SSN rồi,em cũng đã mail tất cả các giấy tờ để xin thẻ xanh và đang trong thời gian chờ uscis chấp nhân.Chị có số Dt us chưa? có gì chị em mình trao dổi và chia sẻ với nhau.
Chúc gia đình VDT ngày mối vui vẻ

591937 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image