.
Hồ sơ F4 - Tiến Thanh Nguyễn
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Với thông tin ở trên thì hồ sơ của nhà bạn đã được mở.
Muốn được gọi PV thì hồ sơ của gia đình bạn phải được hoàn tất. Sau khi hồ sơ của bạn được hoàn tất và lịch visa vượt qua ngày ưu tiên của bạn thì bạn mới được goi PV.
Bạn cho biết ngày ưu tiên của bạn để diễn đàng có thể dự đoán ngày PV của bạn sau khi hồ sơ được hoàn tất.
Bạn vào đây tham khảo nhé viewtopic.php?p=64516&thuvien=1#p64516

464664 top -

bạn có thể gởi email cho NVC để hỏi ngày PV. trên diễn đàn các anh chị có mẫu email rồi bạn vào link (viewtopic.php?f=16&t=8412) điền vào dấu () rồi gởi cho NVC nha.10-15 ngày sau NVC sẽ trả lời cho bạn biết. hiện giờ chỉ có người bảo lãnh + người được bảo lãnh mới có thể gọi điện đến NVC hỏi hồ sơ hoàn tất hay chưa thôi bạn. Thân chà[email protected][email protected]

464698 top -
Tôi không biết bạn cung cấp ngày ưu tiên của bạn đúng không? Bạn muốn biết hồ sơ hoàn tất chưa thì hãy đọc những dòng chữ màu đỏ phía trên nhé Thông báo - Gọi NVC check hồ sơ

Với ngày ưu tiên mà bạn nói ở trên thì cho dù hồ sơ bạn có hoàn tất thì rất lâu nữa bạn mới được PV. Lịch visa F4 hiện nay là 1st April ,2001.

464700 top -

Chào vothithanhha1978,
Bạn cần cho biết thông tin: người bảo lãnh quan hệ thế nào với bạn/gia đình bạn?

Nếu hồ sơ của bạn thuộc diện F -> bạn đã mở topic này chưa đúng đề mục. Bạn nhìn phía trên bên trái giao diện này, bấm dòng tương ứng diện của bạn dưới cột CÁC DIỆN DI TRÚ và đăng bài mới ở đó.

Topic này sẽ được xoá.

464718 top -

Muốn biết HS đã hoàn tất hay ngày PV thì NBL hoặc NDBL chính email hoặc gọi phone hỏi NVC.

554545 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image