.
Hồ sơ IR5- ThuyNgan—Bảo lãnh ba mẹ
1, 2 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Cho em hỏi là, hồ sơ bảo lãnh ba mẹ em đã đc chấp thuận, và em cũng đã đóng lệ phí trên web cua NVC! Bây giờ bước tiếp theo là em điền đơn DS-260 và đơn bảo trợ tài chánh I-864 phải ko ạh?
Đúng. Bạn đọc Hồ sơ chẩu bị bên cột trái.

Em phải điền riêng một đơn I-864 cho em và chồng em phải điền đơn I-864A phải ko ạh? Hay chồng em cũng chỉ điền đơn I-864 thôi?
NBL điền I-864. Vợ/chồng của NBL điền I-864A.

612712 top -

Em cám ơn Cochin nhiều!
Em đã Nộp đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu của NVC, vậy cho em hỏi thường phải chờ khoảng bao lâu thì mới có ngày pv ạh?

613074 top -

Bạn vào thư viện đọc:
2.2.22. Điều kiện để hồ sơ được xếp phỏng vấn

613078 top -
Hồ sơ IR5- ThuyNgan—Bảo lãnh ba mẹ
1, 2

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image