.
Hồ sơ IR5 -Thu Vo_ bao lanh ME
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Xin chào cô Chín,

Con đang chuẩn bị mở hồ sơ cho Mẹ. Income năm 2016 của con 1099 28k400, như vậy con có đủ income không? Hay con phải nhờ chồng con bảo trợ tài chính, con khai thuế với chồng con tc 70k/năm.

Xin chúc cô và anh chị sức khoẻ.

604000 top -

Con đang chuẩn bị mở hồ sơ cho Mẹ. Income năm 2016 của con 1099 28k400, như vậy con có đủ income không? Hay con phải nhờ chồng con bảo trợ tài chính, con khai thuế với chồng con tc 70k/năm.
Bạn xem bảng 2016 HHS Poverty Guidelines for Affidavit of Support để biết mức income cần có.

Image
(Income bạn là $28,400 thì đủ để bảo trợ cho Mẹ)

604010 top -
Chào các cô chú,năm mới con xin chúc cô chú sức khoẻ dồi dào,An khang thịnh vượng và dầy niềm vui.Con xin hỏi con vừa nhận dược thư approval notice tu USCIS.Bước kế tiếp con phai chuẩn bị gỉ từu phía Me con ổ Việt NAm.Xin cô chú chỉ dẫn cho con..Con xin cám ơn.

609285 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image