.
Hồ sơ BiBo IR5 - Bão lãnh Cha Me
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Em xin chào anh chi diễn đàn, Em có một vấn dề xin anh chi giúp đỡ cho em, em nộp form I864, I864A và tất cã các giấy tờ cho NVC vào ngày 12 tháng 12 , nhưng vào ngày 15 tháng 12 em nhận được email cũa NVC cho cã hai hồ sơ ba và mẹ của em cùng mội nội dung là như thế này


****NVC Notice of Missing Item: Please submit Affidavit of Support documents ****

Good day,
The National Visa Center (NVC) received the documents you submitted in support of Van Thi Thanh Hoang's immigrant visa petition. This petition's NVC case number is HCM...... However, NVC will not review these documents until we receive the Affidavit of Support form(s) and/or supporting financial evidence required for this case.

Please follow the online instructions at nvc.state.gov/aos (English) or nvc.state.gov/aos/espanol (Spanish) to complete the Affidavit of Support form and collect the appropriate financial evidence. Once you've gathered the required financial forms and documents, send them to NVC. Instructions are available at nvc.state.gov/submit (English) or nvc.state.gov/enviar/espanol (Spanish). If you have any questions, please call 1-603-334-0700 or use NVC's online inquiry form at nvc.state.gov/ask (English) or nvc.state.gov/ask/espanol (Spanish).

After you submit an Affidavit of Support form, please allow up to six weeks for NVC to review your documents. Then, we will let you know if anything is missing or needs to be corrected.

Reminder: This is only a notice that we received documents from you. We will not review them until we have received both the financial documents from the petitioner and the applicant's civil documents. You must also have paid all required fees and submitted a DS-260 Immigrant Visa application online at ceac.state.gov.
_______________________________________________________________________________
****NVC Notice of Missing Item: Please submit civil documents ****

Good day,
The National Visa Center (NVC) received the documents you submitted in support of Van Thi Thanh Hoang's immigrant visa petition. This petition's NVC case number is HCM2.... However, NVC will not review these documents until we receive the required civil documents for each intending immigrant. Please follow the online instructions at nvc.state.gov/document (English) or nvc.state.gov/documento/espanol (Spanish) to learn which civil documents you need to submit.

Please submit photocopies of these documents. Do not send original certificates to NVC. Once you've gathered the required civil documents, send them to NVC. Instructions on how to send your documents to NVC are online at nvc.state.gov/submit (English) or nvc.state.gov/enviar/espanol (Spanish). If you have any questions, please call 1-603-334-0700 or use NVC's online inquiry form at nvc.state.gov/ask (English) or nvc.state.gov/ask/espanol (Spanish).

After you submit your civil documents, please allow up to six weeks for NVC to review your documents. Then, we will let you know if there is anything missing or that needs to be corrected.

Reminder: This is only a notice that we received documents from you. We will not review them until we have received both the financial documents from the petitioner and the applicant's civil documents. You must also have paid all required fees and submitted a DS-260 Immigrant Visa application online at ceac.state.gov.
_______________________________________________________________________________


IMPORTANT:
If your visa petition is currently processing at the National Visa Center, do not let more than one year pass without contacting NVC. If a period of one year passes from the last date of contact (by telephone, mail, or e-mail) with NVC, all submitted fees and documents expire. If this occurs, the fees must be paid again and documents must be resubmitted in order to continue the immigration process.

Sincerely,
National Visa Center
U.S. Department of State

This email is Sensitive but Unclassified based on the definitions provided in 12 FAM 540. Any information in this transmission pertaining to the issuance or refusal of visas or permits to enter the United States shall be considered confidential under Section 222(f) of the Immigration and Nationality Act (INA) [8 US C. Section 1202]. Access to and use of such information must be solely for the formulation, amendment, administration, or enforcement of the immigration, nationality, and other laws of the United States under INA 222(f) and as specified in FAM guidance. If you have received such information in error, do not review, retransmit, disclose, disseminate, use, or take any action in reliance upon this information, and contact the sender as soon as possible.

Em đã nộp đầy đũ các giấy tờ cho NVC vậy NVC gữi cho em email này báo em thiếu giấy tờ gị
mong anh chi trên diễn đàn giúp đỡ cho em. Em xin chân thành cám ợn

603248 top -

NVC sẽ không xem xét nếu bạn chưa nộp đủ giấy tờ bảo trợ và giấy tờ dân sự + điền và nộp DS-260.

Bạn xem lại bạn đã nộp đủ 3 thứ trên chưa.

603250 top -
Em cãm ơn cochin đã giúp đỡ em, em đã nộp đầy đủ tất cã các giấy tờ trên vào ngày 12 tháng 12 , và ngày 15 tháng 12 em lại nhận email đó, vậy bây giờ em đợi hay gọi lên NVC để hỏi.

603254 top -

em đã nộp đầy đủ tất cã các giấy tờ trên vào ngày 12 tháng 12 , và ngày 15 tháng 12 em lại nhận email đó,
Có thể do bạn submit DS-260 xong lâu rồi mà bạn chưa nộp bảo trợ và giấy tờ dân sự nên NVC mới gởi thư báo.

Bây giờ bạn gọi NVC hỏi xem họ nhận được giấy tờ bạn chưa hoặc tiếp tục chờ sau 4 - 6 tuần, gọi NVC hỏi.

603260 top -

Dạ Cochin nói đúng, em submit DS-260 lâu rồi giờ em mới hoàn tất phần còn lai, em sẽ gọi cho NVC. Cãm ơn Cochin rất nhiều, chúc Cochin và anh chị trên diễn đàn Việt Di Trú một mùa Giáng Sinh an lành và Happy New Year.

603263 top -
Em xin chào Anh Chi trên diễn đàn, mong Anh chi giúp Em diền Form I-864 Part 3 , Iteam 3.a. throught 27.
Em đã điền trước đó nhưng NVC trả lời là Em cần điền lai.
Mong Anh chi giúp đỡ em, cãm ơn Anh chi rất nhiều.

604302 top -


mong Anh chi giúp Em diền Form I-864 Part 3 , Iteam 3.a. throught 27.
Em đã điền trước đó nhưng NVC trả lời là Em cần điền lai.
Part 3 là Information About the Immigrants You Are Sponsoring. Bạn không cho biết thông tin cụ thể Family Members của gia đình có bao nhiêu người thì làm sao có thể hỗ trợ bạn được.

Bạn bấm vào hình I864 bên cột trái xem hướng dẫn cách điền.

604359 top -

Em xin cãm ơn , em bão lãnh ba me, ba mẹ em đi không kèm theo ai hết , vậy đơn cũa Me em phần family member gốm gia đình em bốn người, em thêm mẹ em vậy em có cần ghi thêm ba của em vào không. em cãm ơn.

604368 top -


em bão lãnh ba me, ba mẹ em đi không kèm theo ai hết , vậy đơn cũa Me em phần family member gốm gia đình em bốn người, em thêm mẹ em vậy em có cần ghi thêm ba của em vào không.
Diện IR5 không cho phép người đi kèm trong đơn bảo lãnh. Khi bảo lãnh Ba Mẹ, có 2 đơn I-130 riêng biệt (một của Ba, một của Mẹ). Trên nguyên tắc, bảo trợ tài chính chỉ được bảo trợ theo từng đơn bảo lãnh riêng biệt. Do đó, Family Member trong I-864 của Ba & của Mẹ chỉ ghi duy nhất tên của NĐBL trong đơn thôi. Cụ thể:

*I864 của Ba: chỉ ghi tên Ba, không ghi tên Mẹ.
*I864 của Mẹ: chỉ ghi tên Mẹ, không ghi tên Ba.

Tổng số người (Household Size) trong gia đình dùng để tính tổng income cần có để bảo trợ.

604388 top -
Em cãm ơn rất nhiều. chưc anh chi diễn đàn cuối tuần vui vẻ.

604413 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image