.
Hồ sơ IR5 - Cattd86
1, 2 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Vậy hai vợ chồng cùng một hộ, không cần biết người vợ ( chồng) có đủ income bảo lãnh hay không , thì cũng điền I-864A hả Cochin?

606940 top -

Bạn vào thư viện đọc:
2.3.4. Bảo trợ tài chính
2.3.5. Người đồng bảo trợ

606941 top -
Em cám ơn nhiều cochin

606942 top -
Cho Em hỏi!
Hai đứa em gái em sắp phỏng vấn ngay 8 tháng 3 theo diện F2A , mẹ thướng chú nhân bảo lãnh con dưới 21 tuổi chưa có gia đình, em muốn hỏi tất cả giấy tờ em em mang đi phổng vấn có cần dịch sang tiếng anh khổng? vd: cmnd, sổ hộ khẩu, giấy khai sanh, lý lích tư pháp.....
Em cám ơn trước

609164 top -


609166 top -
Em cám ơn , nhưng cho em hỏi , còn về phần đăng ký nhận visa online, em có cần đăng ký hay khổng? vì khi phổng vấn , người nhà của em cũng sẽ được phát tờ giấy của chuyển phát nhanh EMS”
Em cám ỏn trước

609167 top -
Hồ sơ IR5 - Cattd86
1, 2

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image