.
Hồ sơ IR5 - Cattd86
1, 2 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Anh chị cho em hỏi về mẫu đơn I 864 mới page 9 part 8 ô số 2 , em không biết chọn thế nào....?

588280 top -

Cattd86,

Trong câu 2/Part 8 (I-864 mới) có 3 ô vuông, tạm gọi là 1 ô chính & 2 ô phụ. Nếu người bảo trợ có nhờ người giúp điền đơn, thì check vào ô chính.

Sau đó, trong 2 ô phụ kế tiếp sẽ phải check vào 1 ô:

. Nếu người này cũng chính là người đại diện hồ sơ (nghĩa là người này có tên trong DS-261), thì check vào ô phụ thứ 1.

. Nếu người này không là người đại diện HS, mà chỉ là người giúp điền đơn I864 này, thì check vào ô phụ thứ 2.

588283 top -
Em cám ơn.Nhưng cho em hỏi nếu Ở phần sponsor statement page 8 em chọn 1.a. thì có nghĩa là ở phần 2 page 9 em không chọn mục nào nữa đúng không? Và part 9 page 10, part 10 page 11, part 11 page 12 , em để trông không ghi N/A ,hay phai ghi N/A mỗi ô,?nếu em không nhò người dịch và giúp điền đởn ,
em cám ơn trước!

588324 top -


@Cattd86,

Nếu bạn tự điền đơn I-864 này, đương nhiên bạn cứ bỏ trống các phần Luật Sư, Thông Dịch và Giúp Điền Đơn. (Tất nhiên khi nộp vẫn phải đủ bộ gồm 12 trang nếu bạn nộp form mới)

588364 top -

Em cám ơn nhiều

588380 top -
Cho em hỏi ! Cha mẹ em đã phổng vấn đậu và qua mỹ được 1 tháng nhưng green card vẫn chưa về, vậy nếu cha mẹ em muốn tranh thủ nộp đỏn bảo lãnh cho hai đưa em gái còn ỏ việt nam , em có thể dùng passports của mẹ photo thông tin cùng trang khi đến mỹ được đóng mộc hình oval có giới hạn 1 năm để mỏ hồ sơ bảo lãnh được không, hay phải chờ thể xanh vể , em cám ỏn trước

595912 top -


@Hi Cattd86,

Trong Form I-130 Instructions ở trang 2 có ghi:

If you are a permanent resident, you must file your petition with a copy of the front and back of your permanent resident card. If you have not yet received your card, submit copies of your passport biographic page and the page showing admission as a permanent resident, or other evidence of permanent resident status issued by USCIS or the former INS.

Do đó, sau khi nhập cảnh Mỹ và đã được đóng dấu thẻ xanh tạm trong VN passport là cha/mẹ có thể nộp đơn bảo lãnh con độc thân trên/dưới 21 tuổi (F2B/F2A).

595921 top -

Em cám ỏn

596037 top -
Cho em hỏi, bây giỏ cha , mẹ em qua mỹ , mẹ em đang làm giấy bảo lãnh hai đứa em gái dưới 21 tuổi , còn độc thân,( F-2A), bây giò mẹ em bị trục chặc là Đã đóng tiền "AOS,IV" , nó hiện chữ." paid" , nhưng em ko print được " doccu mentncover sheet" của hai cái, em đi ra ngoài print, thủ đổi computer,,roi chọn email document cover shteet, website hiện "applicicant error" you have encou an application er please try again". có ai gặp trường hợp như em khổng , em nên làm gỉ? cám ơn mọi người trước

606886 top -


bây giò mẹ em bị trục chặc là Đã đóng tiền "AOS,IV" , nó hiện chữ." paid" , nhưng em ko print được " doccu mentncover sheet" của hai cái, em đi ra ngoài print, thủ đổi computer,,roi chọn email document cover shteet, website hiện "applicicant error" you have encou an application er please try again". có ai gặp trường hợp như em khổng , em nên làm gỉ?
Phần email trong trang Payment nếu có sự cố thì dùng chức năng in ảo để lấy file PDF. Lưu file vào USB rồi mang ra tiệm in.

Nếu bạn đang dùng máy tính, bấm 2 phím Ctrl + P để xuất hiện máy in ảo. Trong đó sẽ có vài options cho bạn chọn: (Destination)

. Save as PDF ---> xuất file PDF.
. Microsoft XPS Document Writer ---> xuất file XPS Document (file .oxps đọc bằng app XPS Viewer).
. Canon (HP,...) (tên máy in) ---> in file trực tiếp.
. doPDF ---> xuất file PDF.

606890 top -

Em cám ơn " chitam" nhưng em vẫn chưa làm được, vấn đề là em chọn print doccument cover sheet , nó chỉ hiện page receipt , nó không hiện doccument cover receipt, còn em chọn email document cover receipt thì nó không gơi vào bất kỳ email nào

606898 top -


@Hi Cattd86,

Có thể browser của bạn đã khóa pop-ups, nên khi bấm vào Print Cover Sheeet thì trang Document Cover Sheet sẽ bị ẩn. Bạn nhìn vào góc phải ở thanh address của trang đó, nếu thấy Pop-ups were blocked, thì vào Setting của browsers & chọn Allow trong phần Pop-ups thử xem (nghĩa là cho phép mở thêm window trên cùng 1 trang).

(Trong Welcome Letter có Document Cover Sheet, bạn có thể dùng cover này mà)

606912 top -
Em cám ơn, em đành chịu thua, em không print được, em gọi NVC, và mới checheck mail và có kết quả , họ send cho em email doccument sheet, em cám ơn mọi người giúp đỡ em

606931 top -

Cho em hỏi thêm : nếu mẹ em qua mỹ gần 2 năm , nhưng chỉ có 1 năm khai thuế gần nhầt và inomce của mẹ em đủ bảo lãnh Hai đứa em gái độc thân dưới 21 tuổi phần đơn I-864 page 5 part 6
số 3 person 1 "ten cha em "
số 4 " husband"
Số 5 " income của cha"
SỐ 15 " income của cha+ mẹ"
=> vậy nếu điền cha em vào đơn I-864 của mẹ ( vì cha mẹ em cùng hộ) vậy có cần cha em sẽ điền đơn I-864A Không?
* nếu Cha em "không" cần điền I-864A, thì khi em nộp doccument cho NVC em có cần kemd theo giấy tờ cha em không ( ví dụ : khai sanh cha em,, giấy kết hôn của cha mẹ, green card của cha)
Em cám ơn trước

606935 top -

=> vậy nếu điền cha em vào đơn I-864 của mẹ ( vì cha mẹ em cùng hộ) vậy có cần cha em sẽ điền đơn I-864A Không?
Cần.

606938 top -
Hồ sơ IR5 - Cattd86
1, 2

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image