.
Hồ sơ IR5 - Thu Hằng
1, 2, 3, 4, 5, 6 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


va trong giấy ghi rõ phải đủ hai mục trên LSQ mới cho vào bổ túc giấy tờ
Trong giấy ghi rõ thì bạn phải làm theo.

Hai hồ sơ thì lẽ ra phải yêu cầu họ đưa 1 tờ giấy xanh để mỗi HS bổ túc riêng biệt.

611944 top -

Cochin cho phép em hỏi: ba em cọ kết quả thử đàm tốt họ chuyển đi vào ngày Dec 17 , có ghi rõ đợi 2 tuần LSQ gọi mới vào bổ túc, em đọc trên diễn đàn nhiều anh chị vào bổ túc sớm , thứ 6 này em tính lên để bổ túc có được không ạ, em phần lo lắng hồ sơ kéo dài lâu nên muốn lên sớm, mong nhận được sự tư vấn của các anh chị, em xin cám ơn

612107 top -

Bạn có thể vào LSQ bổ túc nếu biết chắc HS sức khoẻ đã chuyển đến LSQ.

612118 top -
Hồ sơ IR5 - Thu Hằng
1, 2, 3, 4, 5, 6

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image