.
Danh sách PV tháng 04. 2010 - tháng 09. 2012
1, 2, 3, 4, 5 ... 78 - bottom

Xin chào các Anh Chị và các Bạn;

Để tiếp tục theo dõi, chia sẻ và động viên, chúc mừng các HS đã có giấy PV và kết quả PV, xin được mở topic này nha.

Rất mong các ACE cung cấp thông tin
Ngày p/v   Nickname      Kết quả   Ghi chú
==========================================================
I. Diện F1
----------------------------------------------------------
05/04/2010 Meomeo Giấy hồng P/d:07/05/2003
13/04/2010 lamcuong Giấy hồng P/d:23/10/2003
22/04/2010 lamlinh Giấy hồng P/d:03/12/2003
04/05/2010 huydo Giấy hồng P/d:xx/03/2004
12/05/2010 thanhlong Giấy hồng P/d:13/02/2004
13/05/2010 nhat Giấy hồng P/d:05/08/2004
17/05/2010 nguyenbao Giấy hồng P/d:05/09/2003
19/05/2010 Tommyhoang Giấy hồng P/d:03/12/2003
24/05/2010 quynh28 Giấy hồng P/d:05/09/2003


............
01/06/2010 thienngahoang Giấy hồng P/d:27/09/2004
04/06/2010 huynhtanbinh Giấy hồng P/d:26/10/2004
16/06/2010 ducthinhle Giấy hồng P/d:16/06/2004
21/06/2010 MeoMup Giấy hồng P/d:09/09/2002
21/06/2010 thangngoc P/d:22/05/2003
23/06/2010 thaiphuc Giấy hồng P/d:19/08/2004

.............

13/07/2010 sansan Giấy hồng P/d:11/03/2004
14/07/2010 chị sansan Giấy xanh P/d:11/03/2004
14/07/2010 vươngf1 Giấy hồng P/d:xx/12/2004
27/07/2010 puka Giấy hồng P/d:04/09/2003


..............

17/08/2010 boivan Giấy hồng P/d:08/08/2004
18/08/2010 quynhnhu201017 Giấy hồng P/d:07/09/2004
23/08/2010 viviantramdoan Giấy hồng P/d:20/08/2003
24/08/2010 tungsu Giấy hồng P/d:20/07/2004
25/08/2010 hunhkimcuc Giấy hồng P/d:03/09/2004
26/08/2010 fabionguyen Giấy xanh P/d:xx/06/2003

...............

20/09/2010 conbocon Giấy hồng P/d:12/01/2004
24/09/2010 pham2605 Giấy hồng P/d:27/12/2004
28/09/2010 kimphung Giấy hồng P/d:21/09/2004
29/09/2010 Quang Hiển P/d:17/02/2005
29/09/2010 Bích Hương P/d:17/02/2005
29/09/2010 badboydl89 Giấy xanh P/d:25/07/2005

.............

06/10/2010 Chị suytu P/d:26/04/2005
13/10/2010 Vietle88 P/d:05/06/2003
13/10/2010 thangbum Giấy hồng P/d:
18/10/2010 dmduc01 Giấy xanh P/d:20/03/2005
18/10/2010 pinky P/d:10/03/2005
19/10/2010 Ichieu Giấy hồng P/d:01/10/2004
20/10/2010 ladai205 Giấy hồng P/d:22/09/2004
21/10/2010 giabaoNT Giấy hồng P/d:27/09/2005
27/10/2010 chaubaoct Giấy xanh P/d:05/08/2005
28/10/2010 tiendzung Giấy hồng P/d:14/03/2005

.......................

10/11/2010 holy72 P/d:12/07/2005
16/11/2010 ngocnga P/d:23/07/2005
22/11/2010 bichthiF1 Giấy hồng P/d:30/01/2005

......................

03/12/2010 biboaz Giấy hồng P/d:25/12/2004
09/12/2010 dinhphan Giấy hồng P/d:07/03/2002

......................

10/01/2011 minhtuong Giấy hồng P/d:xx/xx/xxxx
25/01/2011 nhan nguyen P/d:17/12/2003
26/01/2011 T2a Giấy hồng P/d:05/06/2003
27/01/2011 katherinelee Giấy hồng P/d:02/12/2003

.........................

01/03/2011 dinhhoang Giấy xanhbt P/d:05/11/2004
07/03/2011 bengiao Giấy xanhbt P/d:29/10/2001
11/03/2011 nhattuan7403 Giấy xanh P/d:01/07/2001
21/03/2011 duy012 P/d:17/09/2004
21/03/2011 boypin P/d:xx/xx/xxxx
24/03/2011 hamaimobile Giấy hồng P/d:19/12/2002
25/03/2011 quachthuyvan P/d:09/09/2004

.........................

06/04/2011 shynev Giấy hồng P/d:13/01/2004
07/04/2011 chau1302 Giấy hồng P/d:23/02/2004

.........................

06/01/2012 chinhle Giấy hồng P/d:01/10/2003
06/01/2012 Hoanggiatran Giấy hồng P/d:17/08/2004

.........................

14/02/2012 khanhbp Giấy hồng P/d:31/08/2004

.........................

15/03/2012 vuductoan2305 Giấy hồng P/d:14/01/2005
19/03/2012 vanphi1307 Giấy xanhbt P/d:27/01/2005
.........................

05/04/2012 lylo2906 Giấy hồng P/d:01/02/2005
09/04/2012 chauongco Giấy hồng P/d:23/02/2005
10/04/2012 honghoavo P/d:08/03/2005
12/04/2012 nhucanhhacbay Giấy hồng P/d:10/02/2005
12/04/2012 ngovanphi Giấy hồng P/d:26/02/2005
24/04/2012 ngocvu P/d:16/03/2005

.........................

07/05/2012 vinhle Giấy hồng

.........................

10/08/2012 kminhroses P/d:20/07/2005

.........................

06/09/2012 Nuna Giấy hồng P/d:01/09/2005
xx/09/2012 Tanpham7781 P/d:xx/xx/2005
11/09/2005 vand1229 P/d:28/09/2005
18/09/2005 happytigress173 P/d:19/08/2005
----------------------------------------------------------
II. Diện F2A - F2B
----------------------------------------------------------
13/05/2010 Ppkdiep Giấy hồng
17/05/2010 HuyQuach Giấy hồng


............

10/06/2010 ngoclucbao Giấy hồng

............

02/08/2010 kid4love Giấy hồng
03/08/2010 PhanGiang Giấy hồng
12/08/2010 vnsearch
26/08/2010 hung35vn2004 Giấy hồng

............

14/09/2010 chrisnguyenvn Giấy hồng
15/09/2010 giaminhnguyen Giấy hồng
22/09/2010 hongnguyen85 Giấy hồng

..........................

13/10/2010 pekhoai19 Giấy hồng
14/10/2010 vyvy Giấy hồng
18/10/2010 hidetoshivn P/d: 19/07/2007
20/10/2010 ngansaodem Giấy hồng

..........................

20/01/2011 yenyen77 Giấy xanh P/d: xx/08/2006
20/01/2011 trangtran P/d: 02/03/2007
27/01/2011 dttthao Giấy hồng P/d: 11/09/2006

..........................

15/02/2011 lamtham54 Giấy hồng P/d: 12/01/2007
24/02/2011 keymic Giấy hồng P/d: 04/04/2006

..........................

01/03/2011 thuyngo1980 Giấy hồng

..........................

06/06/2011 thanhson2007 P/d: 15/06/2007
06/06/2011 cattd (F2A) P/d: 20/03/2009
29/06/2011 hoangnhung (F2A) P/d: 27/02/2009

...........................

19/07/2011 nguyenhuutrung P/d: 04/03/2008
25/07/2011 hoangngocsang Giấy hồng P/d: 21/12/2007

...........................

01/08/2011 thu0712 P/d: 04/06/2008
11/08/2011 thuannghiep P/d: 06/07/2008

...........................

04/11/2011 daothytrang (F2A) Giấy hồng P/d: 13/01/2009
04/11/2011 Sonthao (F2A) Giấy hồng P/d: 03/02/2009

...........................

11/01/2012 iqrose Giấy hồng P/d:

...........................

08/03/2012 catandpuppy Giấy hồng P/d: 28/06/2009
xx/03/2012 lenguyen2009 Giấy hồng P/d: 17/05/2009

............................

24/04/2012 hoacuctrang Giấy hồng P/d: 07/09/2010


..........................

16/04/2012 dungduyen2009 Giấy hồng
20/04/2012 kiwi81 Giấy hồng P/d: 09/08/2009

.........................

12/06/2012 thanhha123 P/d: 24/12/2009
14/06/2012 canle Giấy hồng P/d: 18/12/2009
15/06/2012 luckystar2607 Giấy hồng P/d: 07/12/2009

..........................

05/07/2012 NGOC NGUYEN P/d: 17/02/2010
09/07/2012 ximuoi2010 Giấy hồng P/d: 05/02/2010

..........................

31/08/2012 kevinthienle P/d: 15/02/2010
----------------------------------------------------------
III. Diện F3
----------------------------------------------------------
02/04/2010 nguyenmanhhung HS trước ngày 22/5/2001
13/04/2010 Jacksonkhoi Giấy hồng HS trước ngày 22/5/2001
14/04/2010 Minhtriet HS trước ngày 22/5/2001
21/04/2010 boy Giấy hồng HS trước ngày 22/5/2001
21/04/2010 SwanLam101176 Giấy hồng HS trước ngày 22/5/2001
05/05/2010 Be Ti Giấy hồng P/d: 07/06/2001
05/05/2010 ManhCuong Giấy hồng P/d: 30/05/2001
05/05/2010 GĐ Hocpham P/d: 25/05/2001
05/05/2010 Anh của Lybui89 P/d: 01/06/2001
06/05/2010 Thaola Giấy hồng P/d: 22/05/2001
06/05/2010 Tvn04 Giấy hồng P/d: 23/05/2001
06/05/2010 NhutNga Giấy hồng P/d: 23/05/2001
06/05/2010 Longtran Giấy xanh P/d: 23/05/2001
11/05/2010 LeQuyrau Giấy hồng P/d: 29/05/2001
11/05/2010 Longthao2002 Giấy hồng P/d: 22/05/2001
12/05/2010 Lis123 P/d: 30/05/2001
14/05/2010 vutuankt P/d: 29/05/2001
17/05/2010 Nicolas Giấy hồng P/d: 06/06/2001
17/05/2010 Hop041083 P/d: 29/05/2001
20/05/2010 bichvan_py P/d: 30/04/2001

............

01/06/2010 khacvinh Giấy hồng P/d: 14/06/2001
01/06/2010 mrphu
07/06/2010 nova P/d: 09/06/2001
08/06/2010 caybanglang P/d: 11/06/2001
08/06/2010 dongtuyet Giấy hồng P/d: 19/06/2001
09/06/2010 hoanga P/d: 11/06/2001
09/06/2010 Dmtp2009 P/d: 19/06/2001
09/06/2010 trunghai Giấy hồng P/d: 14/06/2001
10/06/2010 thuyvanhaison P/d: 19/06/2001
14/06/2010 haihdt Giấy hồng P/d: 01/02/2001
22/06/2010 phuongvy P/d: 25/05/2001
25/06/2010 tranthohau P/d: 14/04/2001

.............

01/07/2010 hiepvinhvnn P/d: 29/06/2001
01/07/2010 tuanhoang P/d: 20/07/2001
07/07/2010 lyta Giấy hồng P/d: 26/06/2001
07/07/2010 nhocpr0 P/d: 27/06/2001
09/07/2010 gunblack58 P/d: 23/06/2001
13/07/2010 ngoclong66
14/07/2010 CindyVan P/d: 24/08/2001
26/07/2010 hdang Giấy hồng P/d: 09/08/2001
26/07/2010 michelkhuu4 Giấy hồng P/d: 27/06/2001
28/07/2001 diemphuong892004 P/d: 16/08/2001
28/07/2010 rockytu P/d: 22/06/2001
29/07/2010 hoangphuong P/d: 31/08/2001
28/07/2010 daivinhtran P/d: 29/08/2001

.......................

02/08/2010 zelda131292 P/d: 21/08/2001
02/08/201 thoaivu Giấy hồng P/d: 03/08/2001
02/08/2010 binlieu Giấy hồng P/d: 03/08/2001
02/08/2010 phamhunguy P/d: 23/11/2001
03/08/2010 calinho123 P/d: 26/07/2001
03/08/2010 flyolymphan P/d: xx/07/2001
03/08/2010 Hienkhanh P/d: 26/10/2001
03/08/2010 thaison P/d: 26/10/2001
03/08/2010 cykeyvo P/d: 19/12/2001
04/08/2010 nguyentantrung P/d: 24/10/2001
04/08/2010 Vinh Hung Giấy hồng P/d: 01/12/2001
05/08/2001 tamtam Giấy hồng P/d: 09/10/2001
05/08/2010 khaluan Giấy hồng P/d: 29/10/2001
05/08/2010 rachelnguyen1983 P/d: 17/12/2001
05/08/2010 vuhoang61 Giấy hồng P/d: 06/11/2001
05/08/2010 thanhthuy P/d: 18/12/2001
06/08/2010 tqthang409 P/d: 30/12/2001
06/08/2010 tqtuan602 P/d: 28/12/2001
09/08/2010 anhhongluong P/d: 30/07/2001
09/08/2010 kieuphuong P/d: 15/08/2001
10/08/2010 xiangyun Giấy hồng P/d: 17/09/2001
10/08/2010 phuc03908 P/d: 17/09/2001
10/08/2010 chú phuc030908 P/d: 17/09/2001
11/08/2010 KHUONGBH P/d: 20/02/2001
11/08/2010 anhkhoaDN P/d: 05/07/2001
11/08/2010 dangnguyen Giấy hồng P/d: 26/10/2001
12/08/2010 phieuphong P/d: 20/08/2001
12/08/2010 duyquangluong P/d: 24/08/2001
12/08/2010 chubeengai P/d: 22/10/2001
12/08/2010 vnsearch Giấy hồng P/d:
13/08/2010 myhuyen P/d: 13/11/2001
16/08/2010 ngomaiise Giấy hồng P/d: 07/09/2001
16/08/2010 minh_tien P/d: 04/10/2001
17/08/2010 Jolie P/d: 27/12/2001
17/08/2010 hieu1966 P/d: 19/07/2001
17/08/2010 thuy6346 Giấy hồng P/d: 28/06/2001
18/08/2010 fullnguyen Giấy hồng P/d: 07/12/2001
18/08/2010 blackbirdsr78
19/08/2010 Thanhchi Giấy hồng P/d: 13/09/2001
20/08/2010 ngocduy1232003 Giấy hồng P/d: 28/09/2001
20/08/2010 tranvu02 Giấy hồng P/d: 10/12/2001
23/08/2010 hoangquochuan P/d: 04/09/2001
23/08/2010 BEHUEHY P/d: 23/07/2001
24/08/2010 phucmai P/d: 26/07/2001
24/08/2010 Romeo P/d: 29/06/2001
24/08/2010 hangkim Giấy hồng P/d: 31/08/2001
24/08/2010 Yvaineho Giấy hồng P/d: 17/09/2001
25/08/2010 vanhla P/d: 06/07/2001
25/08/2010 LeHoan Giấy hồng P/d: 08/08/2001
25/08/2010 chirstnguyen Giấy hồng P/d: 18/10/2001
26/08/2010 bephuong Giấy hồng P/d: 26/11/2001
26/08/2010 bao1980 Giấy hồng P/d: 20/03/2001
27/08/2001 nguyentuannguyen Giấy hồng P/d: 13/08/2001

......................

01/09/2010 mainguyen1212 P/d: 08/11/2001
08/09/2010 kimlong342 Giấy hồng P/d: 30/11/2001
08/09/2010 Cstock P/d: 01/12/2001
08/09/2010 kopenguyen Giấy hồng P/d: 08/09/2001
08/09/2010 baoyen207 Giấy hồng P/d: 06/07/2001
09/09/2010 dunghoanganhnguyen Giấy hồng P/d: xx/xx/xxxx
09/09/2010 baohuy1 P/d: 31/12/2001
13/09/2010 Thuynhicong Giấy hồng P/d: 24/05/2001
14/09/2010 tridung Giấy hồng P/d: 16/08/2001
14/09/2010 anyle Giấy hồng P/d: 31/10/2001
15/09/2010 vuongbui1208 Giấy hồng P/d: 04/01/2002
15/09/2010 datnguyen Giấy hồng P/d: 27/08/2001
16/09/2010 huysg900 Giấy hồng P/d: 30/04/2001
16/09/2010 tracychu1919 P/d: 21/10/2001
20/09/2010 trangduong1510 Giấy hồng P/d: 02/10/2001
20/09/2010 khanhtran Giấy hồng P/d: 21/02/2002
20/09/2010 hongphuc P/d: 02/04/2001
21/09/2010 phannguyenngocphuong P/d: 13/08/2001
22/09/2010 quanchuong P/d: 27/08/2001
23/09/2010 tuannguyen03102001 P/d: 03/10/2001
23/09/2010 Ngando291 P/d: 06/12/2001
23/09/2010 dongqk Giấy hồng P/d: 05/02/2002
23/09/2010 kiaì2992 Giấy hồng P/d: xx/xx/xxxx
27/09/2010 vylinh P/d: 30/10/2001
27/09/2010 Thaiduy Giấy hồng P/d: 31/10/2001
28/09/2010 bobiphan Giấy hồng P/d: 27/11/2001

....................


04/10/2010 phithuyenapolo Giấy hồng P/d: 20/02/2002
07/10/2010 thinhkh P/d: 24/01/2002
08/10/2010 Dtminhhieu (1) P/d: 11/02/2002
08/10/2010 Dtminhhieu (2) P/d: 28/02/2002
10/11/2010 anydahaywa1 P/d: 07/04/2002
13/10/2010 Trungduong09 P/d: 31/08/2001
13/10/2010 sky Giấy hồng P/d: 01/10/2001
13/10/2010 HenRynguyen Giấy hồng P/d: 21/09/2001
13/10/2010 dangnguyen02 Giấy hồng P/d: 17/09/2001
14/10/2010 Sonic2911 Giấy hồng P/d: 15/02/2002
18/10/2010 violet24122001 P/d: 03/04/2001
18/10/2010 Pucca P/d: 02/01/2002
19/10/2010 nguyentung090807 P/d: 06/12/2001
19/10/2010 huyhoang09 P/d: 05/10/2001
20/10/2010 intelligent2010 Giấy hồng P/d: 13/09/2001
21/10/2010 linhlan269 P/d: 22/01/2002
22/10/2010 ocdung2514 Giấy hồng P/d: 10/09/2001
25/10/2010 Ngocthuy1 P/d: 23/08/2001
27/10/2010 huandoan Giấy hồng P/d: 04/02/2002
27/10/2010 ashleynguyen P/d: 28/01/2002
28/10/2010 nguyenxuancuong P/d: 26/03/2002

......................

02/11/2010 quelethanh Giấy hồng P/d: 27/11/2001
02/11/2010 nguyenlinhtrangdung Giấy hồng P/d: 07/05/2002
04/11/2010 tuancaukho P/d: 20/07/2001
08/11/2010 haiyen P/d: 03/12/2001
08/11/2010 anhkao P/d: 29/03/2002
08/11/2010 tandanghp P/d: 13/03/2002
08/11/2010 minh0349 Giấy hồng P/d: 15/02/2002
09/11/2010 justin090 P/d: 08/05/2002
10/11/2010 lienvo66 Giấy hồng P/d: 20/08/2001
10/11/2010 Thanhtruc61 P/d: 19/02/2002
10/11/2010 nhungmy Giấy hồng P/d: 19/02/2002
15/11/2010 free11 Giấy hồng P/d: 30/01/2002
17/11/2010 SadNote P/d: 04/10/2001
19/11/2010 xuanthuy73 P/d: 25/04/2002
19/11/2010 hoanganhduc1972 Giấy hồng P/d: 16/01/2002
23/11/2010 duyhuynh Giấy hồng P/d: 15/04/2002
23/11/2010 luongkieu Giấy hồng P/d: 09/05/2002
29/11/2010 alexnguyen123 P/d: 15/02/2002
29/11/2010 hongdn P/d: 28/01/2002
29/11/2010 yenlinh Giấy hồng P/d: 23/04/2002

.........................

01/12/2010 thangdaqu Giấy hồng P/d: 20/05/2002
02/12/2010 tta24 P/d: 04/02/2002
03/12/2010 AnhNhi Giấy hồng P/d: 29/10/2001
07/12/2010 killi312 P/d: 02/04/2002
08/12/2010 hiepnv P/d: 03/05/2002
08/12/2010 duc nguyen Giấy hồng P/d: 15/02/2002
10/12/2010 hoanglam241 P/d: 26/04/2002
14/12/2010 bichngocthinguyen Giấy xanhbt P/d: 30/04/2002
14/12/2010 jam Giấy hồng P/d: 28/05/2002
14/12/2010 Linda99 (anh) Giấy hồng P/d: 11/01/2002
15/12/2010 HuyVo Giấy xanhbt P/d: 01/04/2002
21/12/2010 tran1402 p/d: 18/01/2002
21/12/2010 tam68 Giấy hồng P/d: 16/07/2001
21/12/2010 Vickynguyen P/d: 13/05/2002
22/12/2010 tlmyngoc P/d: 23/08/2001
22/12/2010 quoctam69 Giấy hồng P/d: 31/08/2001
23/12/2010 anhan5555 Giấy hồng P/d: 29/05/2002

.......................


04/04/2011 brian P/d: 06/02/2001
05/04/2011 kedinh P/d: 23/01/2001

.......................

06/05/2011 hoangvo194 P/d: 27/03/2001

.............................

06/07/2011 datphuoctong Giấy hồng P/d: 19/06/2001
08/07/2011 blusesky Giấy hồng P/d: 11/07/2001

.............................

03/08/2011 quocanh Giấy hồng P/d: 20/08/2001
08/08/2011 Shayla Giấy hồng P/d: 21/08/2001
08/08/2011 lethoa Giấy xanh P/d: 13/08/2001

.............................

03/10/2011 theGunner1995 P/d: 19/09/2001
??/10/2011 ngocanh P/d: 22/08/2001
04/10/2011 phaptdothi P/d: 29/08/2001
04/10/2011 dinhhuy2812 P/d: 23/08/2001
04/10/2011 luciephuong P/d: 30/08/2001
07/10/2011 hoanquochuan (em) P/d: 04/09/2001

......................

02/11/2011 RAINBOW P/d: 11/09/2001

......................

07/12/2011 muteki P/d: 24/09/2001

......................

04/01/2012 lethibetam Giấy hồng P/d: 29/10/2001

......................

05/04/2012 kyba2001 P/d: 12/02/2002
05/04/2012 tortyk2503 P/d: 29/01/2002
10/04/2012 chị quelethanh P/d: 24/01/2002
12/04/2012 nguyenthimylinh P/d: 14/01/2002
12/04/2012 cậu mylinh P/d: 29/01/2002
19/04/2012 thanhmaitn P/d: 22/01/2002
20/04/2012 linda99 P/d: 11/01/2002
20/04/2012 tkphuong P/d: 04/01/2002
24/04/2012 LiemHuynh P/d: 12/02/2000

.............................

04/05/2012 ronvn Giấy hồng P/d: 21/02/2002
15/05/2012 quanglee P/d: 30/01/2002

...........................

03/07/2012 dk0639 P/d: 08/04/2002
03/07/2012 thinhnguyen5575 P/d: 09/04 2002
03/07/2012 kratot46 P/d: 12/04/2002
31/07/2012 HoQuang P/d: 19/11/2001

.............................

02/08/2012 loanhua94 Giấy hồng P/d: 17/04/2002
03/08/2012 levietkhanh P/d: 18/04/2002
03/08/2012 aukidi122 P/d: 22/04/2002
21/08/2012 chihai P/d: 16/04/2002
27/08/2012 TRANHUNG Giấy hồng P/d: 22/04/2002
27/08/2012 timcuocsongmoi P/d: 01/05/2002

...........................

10/09/2012 zactian101 Giấy hồng P/d: 09/05/2002
17/09/2012 AndyLam101176 Giấy hồng P/d: 10/05/2002

...........................

05/10/2012 trancao P/d: 21/05/2002
15/10/2012 maivu P/d: 21/05/2002
16/10/2012 tonthatbao5424 P/d: 20/05/2002
18/10/2012 llphi777 P/d: 17/05/2002
19/10/2012 hanayuki0912 P/d: 16/05/2002
22/10/2012 phuongkhanh P/d: 15/05/2002
22/10/2012 thuy1308 P/d: 17/05/2002
29/10/2012 hoangtamst279 P/d: 20/05/2002
30/10/2012 quynhnhu123 P/d: 20/05/2002

..............................

xx/11/2012 kiem1962 P/d: 29/05/2002

----------------------------------------------------------
IV. Diện F4
----------------------------------------------------------
02/04/2010 Thuytram228 Giấy hồng
02/04/2010 Hoangnhat
02/04/2010 Chị Hoangnhat
05/04/2010 Novovo Giấy hồng
07/04/2010 Thuando
07/04/2010 Hoanthanh Giấy xanh bổ túc
08/04/2010 Nguyenlephamcong Giấy xanh bổ túc
20/04/2010 ThaiDuy
22/04/2010 Vothanhkimngoc
22/04/2010 Minhthudn Giấy hồng
.....................
04/05/2010 MARK Giấy hồng
04/05/2010 hunghoa123 Giấy hồng
10/05/2010 Shreks2fiona Giấy hồng
11/05/2010 Saongunhan Giấy hồng
11/05/2010 Cuncon Giấy hồng
13/05/2010 lieunhi Giấy xanh bổ túc
24/05/2010 batkhatunghi Giấy hồng
.....................
01/06/2010 dafffodil
01/06/3010 minhuy
04/06/2010 truongvinhcuong
04/06/2010 Ninh59
04/06/2010 meyen24 Giấy hồng
15/06/2010 minhtrung9002 Giấy hồng
18/06/2010 quechau Giấy hồng
21/06/2010 hungvs Giấy hồng
22/06/2010 diepngoc Giấy hồng
22/06/2010 VIETLE
28/06/2010 tramtran Giấy hồng


.....................

01/07/2010 Moon911 P/d: xx/02/2000
02/07/2010 raymond07 Giấy hồng P/d: xx/xx/1999
02/07/2010 quoctuanlect Giấy hồng P/d: 22/02/1999
12/07/2010 trangtrang P/d: 08/10/1999
12/07/2010 F4_kimhoang P/d: 29/12/1999
13/07/2010 kemaulanh Giấy hồng P/d: 29/12/1999
14/07/2010 anhvi P/d: 19/01/2000
14/07/2010 u60dimy P/d: 10/01/2000
16/07/2010 dongxuanluu Giấy hồng P/d: xx/xx/1999
26/07/2010 hugo200682 Giấy hồng P/d: 28/01/2000

...................

01/09/2010 huyly07 Giấy hồng P/d: 02/03/2000
01/09/2010 lekimbao P/d: xx/03/2000
13/09/2010 lehai P/d: xx/06/2000
24/09/2010 lythuy Giấy hồng P/d: 22/03/2000

...................

01/10/2010 vuthaouyen
01/10/2010 hoangminh1988 Giấy hồng P/d: xx/07/2000
01/10/2010 philong1990 Giấy xanhbt P/d: xx/07/2000
04/10/2000 seawolf Giấy hồng P/d: xx/06/2000
06/10/2010 Dothideoanh Giấy hồng P/d: xx/09/2000
06/10/2010 Buiquoccan2004 Giấy hồng P/d: xx/09/2000
07/10/2010 jade Giấy hồng P/d: 07/10/2000
07/10/2010 Khoaanh Giấy hồng P/d: xx/10/2000
08/10/2010 simondang Giấy hồng P/d: 05/01/2001
08/10/2010 ducnguyen Giấy hồng P/d: xx/05/2000
12/10/2010 vinhtruong P/d: xx/08/2000
14/10/2010 howard_viet Giấy hồng P/d: xx/06/1999
18/10/2010 hien2000 P/d: xx/03/2000
18/10/2010 anhlaai1234 Giấy hồng P/d: xx/11/1999
20/10/2010 thehien Giấy hồng P/d: 19/08/1999
20/10/2010 Phantanhung Giấy hồng P/d: xx/05/2000
21/10/2010 Thienhuy P/d: 20/04/1999
22/10/2010 Zozgytzoz Giấy hồng P/d: 18/07/2000
25/10/2010 thaolyph Giấy hồng P/d: xx/07/2000
26/10/2010 vodoanh Giấy hồng P/d: xx/07/2000
28/10/2000 Usalonglive P/d: xx/06/2000
28/10/2010 quynh2612 Giấy hồng P/d: xx/04/2000

...................

01/11/2010 Hemecthien Giấy hồng P/d: xx/10/2000
02/11/2010 tawahi01 Giấy hồng P/d: 02/06/2000
05/11/2010 huantruong P/d: 26/10/2000
08/11/2010 MrTom Giấy hồng P/d: xx/08/2000
10/11/2010 ATUYEN24 P/d:
18/11/2010 hopnguyen2011 Giấy hồng P/d: 14/12/2000
23/11/2010 vinh347b Giấy hồng P/d: xx/03/2000
29/11/2010 mquan99 P/d: 24/07/2000

.....................

03/12/2001 kimchau Giấy hồng P/d: 01/02/2001
06/12/2010 chuechcon Giấy hồng P/d: 03/08/2000
06/12/2000 nvs105 P/d: 03/08/2000
07/12/2010 cunhantrung P/d: 24/07/2000
07/12/2010 phucmai68 P/d: 24/07/2000
10/12/2010 lagi2010 P/d: 31/03/2000
10/12/2010 ocean1957 Giấy hồng P/d: xx/11/2000
13/12/2010 thaixuanhanh P/d: 04/08/2000
13/12/2010 duonghuuphuc Giấy hồng P/d: 18/09/2000
15/12/2010 minhquang1987 P/d: 24/06/1999
15/12/2010 hienpham Giấy hồng P/d: 06/04/2000
16/12/2010 tranmailoc Giấy hồng P/d: xx/09/2000
20/12/2010 nganha Giấy hồng P/d: 13/02/2001
20/12/2000 nganlovely P/d: 15/09/2000
23/12/2010 txv00 Giấy hồng P/d: 15/02/2001
23/12/2010 vuthitue Giấy hồng P/d: 29/12/2000

.......................

05/01/2011 gamma_bee Giấy xanhbt P/d: 06/11/2000
07/01/2011 HongAnh Giấy hồng P/d: 22/01/2001
10/01/2011 kellynguyen12 Giấy hồng P/d: xx/04/2000
18/01/2011 trantam Giấy hồng
18/01/2011 XuanGiang P/d: 07/07/2000
19/01/2011 nguyentrang Giấy hồng P/d: 15/05/2000
20/01/2011 myphuong12317
24/01/2011 NHUNGOC P/d: 20/11/2000
27/01/2011 TranThach Giấy hồng P/d: 18/08/2000
28/01/2011 ThanhGiai Giấy hồng P/d: 28/01/1999

..........................

11/02/2011 tatluu2003 Giấy hồng
11/02/2011 anh của aunguyen P/d: xx/xx/1999
15/02/2011 dovan P/d: 28/07/1999
16/02/2011 nguyenhoainam P/d: 19/05/1999

...........................

04/04/2011 minhtuphan P/d: 03/01/2000
04/04/2011 thaisonnguyen88 P/d: 07/01/2000

...........................

10/05/2011 emergencycall Giấy hồng P/d: 22/02/2000
17/05/2011 hoangoanh1987 P/d: 23/09/1999

...........................

01/08/2011 myvan Giấy hồng P/d: 14/09/1999
04/08/2011 phuongoanh P/d: 24/03/2000
04/08/2011 huytuongdo Giấy hồng P/d: 20/03/2000
04/08/2011 nhathuydo Giấy hồng P/d: 06/04/2000
04/08/2000 ngoclong248 Giấy hồng P/d: 05/04/2000
05/08/2011 Lixthach P/d: 27/03/2000
09/08/2011 lamsangvan P/d: 05/04/2000
10/08/2011 hyvong P/d: 30/03/2000

............................

07/09/2011 sunnytruong P/d: 08/04/2000
08/09/2011 vuthu P/d: 14/04/2000
.......................

03/10/2011 dương71 P/d: 27/04/2000
06/10/2011 nghiemvethanh P/d: 24/04/2000
07/10/2011 Meocondethuong P/d: 17/04/2000
17/10/2011 toan Giấy hồng P/d: 05/05/2000
xx/10/2011 vonhuyen P/d: 17/04/2000
24/10/2011 jimboss2010 P/d: 21/04/2000

...........................

02/11/2011 Chrissie Giấy hồng P/d: 05/06/2000

...........................

08/12/2011 manhthang91 P/d: 03/07/2000
12/12/2011 songtoan P/d: 05/07/2000
12/`12/2011 baothigl P/d: 19/06/2000
13/12/2011 donkeylove61 P/d: 17/06/2000
19/12/2011 shusi P/d: 10/07/2000

...........................

03/01/2012 nguyenthanhliem P/d: xx/07/2000
03/01/2012 Dì lynn P/d: 07/08/2000
12/01/2012 QuangVo P/d: xx/08/2000
13/01/2012 ncat0710 Giấy hồng P/d: 03/08/2000
13/01/2012 candybear2084 P/d: 01/07/2000
17/01/2012 huuluan P/d: 09/08/2000
17/01/2012 cannguyen Giấy hồng P/d: 14/08/2000

...........................

07/02/2012 rl1212 Giấy hồng P/d: xx/08:2000
09/02/2012 pepu Giấy hồng P/d: xx/08/2000
10/02/2012 hp67 Giấy hồng P/d: 20/08/2000
10/02/2012 lynn Giấy hồng P/d: 24/08/2000
10/02/2000 laihieu Giấy hồng P/d: 17/08/2000
13/02/2012 nguyenminh Giấy hồng P/d: 29/08/2000
...........................

22/03/2012 baloon283 P/d: 15/09/2000
26/03/2012 vien Giấy hồng P/d: 03/10/2000
29/03/2012 iiu3m Giấy hồng P/d: 26/09/2000
29/03/2012 sonbibo Giấy hồng P/d: 23/09/2000

..........................

03/04/2012 kokoro P/d: 30/10/2000
05/04/2012 nguyenphuocquiphat P/d: 08/11/2000
05/04/2012 catan P/d: 08/11/2000
xx/04/2012 dinhngocnhuy P/d: 10/10/2000
17/04/2012 viet88 P/d: 06/11/2000
23/04/2012 Misaton P/d: 06/11/2000
23/04/2012 Mimoshe P/d: 27/10/2000
23/04/2012 p3kandy105 P/d: 20/10/2000
26/04/2012 dieptran P/d: 03/11/2000

.........................

04/05/2012 LhNam P/d: 19/08/2000 ledo P/d: 23/10/2000


.........................

01/06/2012 thanhtam23260 P/d: 09/11/2000
11/06/2012 thuytran30475 Giấy hồng P/d: 29/12/2000
14/06/2012 vudinh Giấy hồng P/d: 11/12/2000
15/06/2012 baothanh Giấy hồng P/d: 24/11/2000
15/06/2012 oriron337 Giấy hồng P/d: 02/01/2001
29/06/2012 hanlinh Giấy hồng P/d: 01/01/2001............................

03/07/2012 chienluong77 Giấy hồng P/d: 18/01/2001
05/07/2012 chaupham1803 P/d: 27/12/2000
05/07/2012 traiotxanh20012001 Giấy hồng P/d: 16/01/2001
06/07/2012 diepthien85 Giấy hồng P/d: 19/01/2001
10/07/2012 khanhphuong Giấy hồng P/d: 19/01/2001
12/07/2012 hall P/d: 20/12/2000
13/07/2012 josvu Giấy hồng P/d: 08/11/2000
16/07/2001 Rainie Giấy hồng P/d: 10/01/2001
19/07/2012 khanhoaicd Giấy hồng P/d: 20/11/2000
20/07/2012 xxpotay01 P/d: 01/12/2000
27/07/2012 phamhuutuyen Giấy hồng P/d: 28/11/2000

..........................

09/08/2012 chị của socsu Giấy hồng P/d: 22/01/2001
10/08/2012 chị của csg P/d: 29/01/2001
24/08/2012 socsu Giấy hồng P/d: 22/08/2001

..........................

10/09/2012 binhho2010 P/d: 03/03/2001
10/09/2012 Miaviolet Giấy hồng P/d: 07/03/2001
13/09/2012 msun Giấy hồng P/d: 26/02/2001
14/09/2012 AkamiNguyen Giấy hồng P/d: 26/02/2001
14/02/2012 Trươngnhan P/d: 16/02/2001
24/09/2012 dinhky P/d: 12/02/2001
xx/xx/2012 trongdung P/d: xx/02/2001

...........................

02/10/2012 BichHop P/d: 13/03/2001
04/10/2012 dangcoi100 P/d: 13/03/2001
05/10/2012 haidang007 P/d: 13/10/2001
09/10/2012 liennguyen P/d: 08/03/2001
12/10/2012 lelan P/d: 09/03/2001
19/10/2012 KopitePit P/d: 14/03/2001
25/10/2012 unin P/d: 08/03/2001
26/10/2012 hiennguyenduc2010 P/d: 08/03/2001
26/10/2012 vandinh P/d: 12/03/2001
29/10/2012 baly1956 P/d: 09/03/2001
30/10/2012 vanphuc P/d: 12/03/2001
----------------------------------------------------------
V. Diện Vợ chồng - K1
----------------------------------------------------------

20/04/2010 tuantrang

.....................

05/5/2010 hopeness Giấy hồng

.....................

04/11/2010 mocanhhao
10/11/2010 kunglong
16/11/2010 loveforever
16/11/2010 vientrinh Giấy hồng
17/11/2010 maihoai238

...................

05/01/2011 nguyenle1205 Giấy hồng
05/01/2011 loffenmount Giấy hồng

...................

24/02/2011 daonguyen52 Giấy hồng
24/02/2011 hongmai

....................

21/03/2011 jialing Giấy hồng
21/03/2011 snow Giấy hồng
22/03/2011 nguyenloandnvn Giáy hồng

....................

14/04/2011 happynguen Giấy hồng
18/04/2011 quack Giấy hồng
18/04/2011 Therresanguyen85 Giấy hồng
28/04/2011 hoabien Giấy hồng

....................

04/05/2011 Hate Giấy hồng
09/05/2011 thanhphong1988 Giấy hồng
18/05/2011 kieuanh Giấy hồng
19/05/2011 cuongly Giấy hồng
23/05/2011 Tocxu Giấy hồng
26/05/2011 MicLam


....................

06/06/2011 Trishia
14/06/2011 minivuong1909 Giấy hồng
16/06/2011 tm2504

....................

11/07/2011 luusan006 Giấy xanhbt
12/07/2011 trangtran Giấy hồng
21/07/2011 hoamuongbien Giấy hồng
22/07/2011 saobien1234 Giấy hồng
27/07/2011 Hoathienly Giấy hồng

.....................

16/08/2011 sonle765 Giấy xanhbt
22/08/2011 truongnhuthao Giấy hồng

.....................

08/09/2011 Ladybug Giấy hồng

.....................

04/10/2011 lehuynhhuynh Giấy hồng
13/10/2011 angel003
20/10/2011 Minh Tam Giấy hồng
25/10/2011 wildflowerdalat Giấy hồng
27/10/2011 MichiLia Giấy hồng

......................

07/12/2011 ScottNga Giấy hồng

......................

17/01/2012 tuantrang Giấy hồng

.........................

21/02/2012 tiffany Giấy hồng


----------------------------------------------------------
VI. Diện IR5 - Con bảo lãnh Bố Mẹ
----------------------------------------------------------
15/04/2010 evangeline Giấy hồng
25/04/2010 CaoQuy Giấy hồng
..........................

10/03/2011 mdna

..........................

13/05/2011 khoanguỳen29 Giấy hồng

----------------------------------------------------------
VII. Diện IR1 - IR2
----------------------------------------------------------
05/04/2010 Minhthao Giấy hồng
10/06/2010 ngoclucbao Giấy hồng

........................

25/04/2011 kuquay Bổ túc DNA

........................

31/08/2011 kienle Giấy hồng

........................

25/10/2011 thuygiang Giấy hồng
19/10/2011 thiendang Giấy hồng

........................

01/11/2011 tamlam Giấy hồng
04/11/2011 Minhhieu Giấy hồng


----------------------------------------------------------
VIII. Diện CR1
----------------------------------------------------------
09/04/2010 Lyslys Giấy hồng

...................

09/06/2010 MyChau Giấy hồng
22/06/2010 PHUONGTHAO242 Giấy hồng
22/06/2010 angelanguyen Giấy hồng

...................

03/08/2010 tuquoctrung1 Giấy hồng

...................

06/01/2011 Hnguyen Giấy hồng
18/01/2011 tamthanh Giấy hồng
20/01/2011 maynhongdn

...................

22/02/2011 kimkimngan Giấy hồng

...................

01/03/2011 tinabuitran Giấy xanhbt
15/03/2011 brianthao08 Giấy hồng
15/03/2011 talkkativewofl
16/03/2011 vuongtunnghi Giấy hồng
21/03/2011 xuanthuy Giấy hồng
24/03/2011 mla
25/03/2011 Patrick Giấy hồng
28/03/2011 trucduong8379 Giấy hồng

..........................

01/04/2011 trinhhtseo Giấy xanhbt
15/04/2011 kong Giấy hồng
21/04/2011 phantam Giấy xanhbt
25/04/2011 thonghuong Giấy hồng
25/04/2011 Tracy Giấy hồng
26/04/2011 Atngo Giấy hồng
26/04/2011 chinhdvo9
26/04/2011 Ronthu Giấy hồng
27/04/2011 thanh456
27/04/2011 mebeTi Giấy hồng
27/04/2011 ducyeunhi Giấy hồng
28/04/2011 mainhat Giấy hồng

.........................

04/05/2011 phuongdl Giấy hồng
04/05/2011 anthonycu Giấy hồng
05/05/2011 Belena Giấy hồng
06/05/2011 giahan0101 Giấy hồng
11/05/2011 Hanhnguyen81 Giấy xanhbt
11/05/2011 troycuclilly Giấy hồng
11/05/2011 quocthanh Giấy hồng
12/05/2011 kellyhuynh(thuanh) Giấy hồng

.........................

01/06/2011 abcgirl76 Giấy hồng
01/06/2011 thuyhoang009
07/06/2011 sang
08/06/2011 phuongM
09/06/2011 Thuyvo1980
10/06/2011 bungbubungnho
20/06/2011 yennguyen2011
21/06/2011 phucdo87

...........................

07/07/2011 bumbi Giấy hồng

...........................

10/08/2011 tramanhvn Giấy hồng
17/08/2011 pinkflower Giấy hồng
24/08/2011 phonganh Giấy hồng

...........................

07/09/2011 thanhbt Giấy hồng
08/09/2011 hungthuong Giấy hồng
14/09/2011 ngatran
15/09/2011 thuyhai Giấy hồng
15/09/2011 thucvan
29/09/2011 Violet

.........................

12/10/2011 hungHK Giấy hồng
12/10/2011 cogai Giấy hồng
27/10/2011 lt911 Giấy hồng
27/10/2011 Charlie Giấy hồng

........................


01/11/2011 dungtrang Giấy hồng
09/11/2011 Minhtam Camtu Giấy hồng
16/11/2011 myphung Giấy hồng

.........................

05/12/2011 tranniem Giấy hồng
06/12/2011 hoadoquyen Giấy hồng
08/12/2011 Linhus Giấy hồng
12/12/2011 tramnguyen88 Giấy hồng
14/12/2011 duongdo Giấy hồng
15/12/2011 heotoc Giấy hồng

.........................

05/01/2012 Yen
05/01/2012 huynhanh17 Giấy hồng
09/01/2012 han101 Giấy hồng
11/01/2012 thutrang Giấy hồng
12/01/2012 nguyenhongdao Giấy hồng
13/01/2012 maitkabmt Giấy hồng
19/01/2012 hiepphamthi Giấy hồng

......................

06/02/2012 hadung76 Giấy hồng

......................

==========================================================


Xin mời bà com "mở hàng". Các HS F3 sau ngày 22/5/2001 sẽ được auto cập nhật tại topic này. Được cập nhật ngày 20/09/2012.

75677 top -

Cho F1 mở hàng nhe!
Hồ sơ F1 meomeo,ngày PV 5 April 2010 (hồ sơ này lẽ ra được PV ngày 10 Feb 2010)

75723 top -
Đã 2 ngày rồi thứ hai và ba (22,23/02/2010) mà vẫn chưa ai nhận được thư phỏng vấn tháng 04 à?
Không hiểu Lãnh sự quán TP.HCM làm ăn kiểu gì mà sống nhăn vậy?

78009 top -
Ai da, quachtieumuoi dù có sốt ruột cách mấy cũng đâu bằng anh lieuvh, cá bao nhiêu cũng cá ! Hổng biết từ sáng tới giờ anh lieuvh vào VDT và liếc cái quán "PV 4,5,6/2010" xem có ai viết tin không bao nhiêu lần rùi, cũng như vào cái địa chỉ mail của anh chắc cũng vài trăm lần xem có thư PV hay không? phải không anh lieuvh? thú thiệt đi!!!!
hahaha

78018 top -

hi bác Lieuvh
Sao bác đoán đúng thế nhỉ,quả là các bạn (trong đó có mình nữa)cũng đang nóng guột thí mồ đây nèeeeeee,theo em thì chắc VB tháng 4/2010 sẽ tăng đấy bác ạ,bác theo dõi nhé có gì nhớ la lên cho chúng em biết với nhé
Chào bác

78030 top -
Hi các Anh ,Em đang sốt ruột từng ngày đây ,khuya nào cũng chờ ngóng phone của Ông già đây sáng sớm là mở mail xem có mail chưa ,nhưng đến giờ sao vẫn thấy chưa động tĩnh gì hết Buồn quá ,Hồ sơ Em đã completed ngày 22/01/2010 rồi mà chờ dài cổ đây.Hy vọng tuần này Em nhận được giấy báo phỏng vấn Em sẽ báo cho cả nhà F3 vui nhé.

Thanh Phương

78131 top -
Hi chào bạn boy ,mình nghĩ không riêng gì bạn nóng ruột mà tất cả thành viên f3 khác cũng vậy ,bạn đừng lo lắng điều gì đến nó sẽ đến thôi. Mình nghĩ lịch vísa f3 tháng 4/2010 sẽ ko dừng lại 22/5/2001 đâu ,vì nhìn lại tất cả hồ sơ tháng 6,7,8 đã được complete rất nhiều ,và hồ sơ trước 22/5/2001 cũng đã hoàn tât xong rồi. Có lẽ do hồ sơ complete đông nên National visa đang cân nhắc kỹ phải giải quyết thế nào thôi. Mình hi vọng lịch visa f3 4/2010 sẽ tới 1/8/2001 hoặc ít nhất là 22/7/2001. Bạn hãy viết mail hoặc gọi dt họ xem sao.

78178 top -

NVC chơi trò ú tim quá làm gia đình F3 sốt ruột quá à...Còn mấy ngày nữa hết tháng thì chắc cũng sẽ phải có email thôi...hehe

78180 top -
Hi luckystar00789 hồ sơ mình 30/04/2001 completed mới được 5 tuần thôi ,không biết mình có nên viết thư hỏi nvc không? vì mình nghe nói đợi khoảng 8 tuần.Đúng ra hồ sơ mình phải có rồi vì hồ sơ mình đã nằm trong số lượng được cấp visa rồi.Vậy Bạn cho mình hỏi nếu viết thư hỏi thì viết như thế nào? giúp mình nhé Thanhs.

Thanh Phương

78245 top -
hi chào bạn boy , bạn phải liên lạc National visa hỏi tình trạng hô sơ , hồ sơ của bạn trễ rồi ,và hồ sơ bạn cũng complete rồi ,điều kiện cần và đủ bạn điều có hết ,mình nghĩ bạn sẽ cò thư pv trong vài ngày tới nữa à ,bạn đừng lo lắng.Mình nghĩ bạn nên gọi đt trực tiếp đến họ ,chứ gửi mail giờ thì lại phải đợi họ hồi âm rất lâu. Bạn nhờ người thân gọi dt đến National visa ,chi tiết thì bạn tham khảo các bài viết trên diễn đàn. Chúc bạn may mắn và sớm nhận thư mời pv.

78285 top -

Có PRO nào online cho hỏi, từ xưa đến nay có khi nào thư PV phát trễ như tháng này không? (đến ngày 25 cuối tháng mà chưa mail thư PV nữa).
Cám ơn nhiều

78515 top -
Hi Anh Lieuvh.

Sáng nay Ba Em có gọi điện về báo tin hồ sơ của Em 30/04/2001.Completed 22/01/2010 đã có giấy phỏng vấn vào ngày 21/04/2010 vào lúc 10h sáng.Anh cập nhật dùm Em.Vài bữa nữa tụi Em sẽ được nhận giấy xã nhận.Mong Anh cập nhật và báo tin cho gia đình F3 trước ngày 22/05.
Em có send mail này vào topic danh sách F3 sau ngày 22/05/2001.Không biết là mail này nằm ở topic nào Anh Lieuvh xem dùm Em nếu mail không đúng ở topic nào thì Anh xoá dủm Em

Thanh Phương

78696 top -
Tối hôm qua, lieuvh có lai rai vài ve với các anh lucbinh, lancom và manhcuong...
Rồi có xúm lại nói xấu admin, thaiphuong, huongduong hôn?

78719 top -

Không thể dự đoán kiểu như trung2010 được.
Ngoài boy ra chẳng lẽ không ai ở VDT này có thư PV tháng 04 sao ta , lạ nhỉ

78820 top -
Chào mọi người
Ngay cạnh nhà mình có 4 hồ sơ F4 ngày ưu tiên 10/11/1999 nhận thư mời PV qua mail và ngày PV là 8/04/2010 cho cả 4 hồ sơ,báo để mọi người biết đỡ sốt ruột
Thân

78827 top -
Danh sách PV tháng 04. 2010 - tháng 09. 2012
1, 2, 3, 4, 5 ... 78

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image