.
Câu lạc bộ F1
1, 2, 3, 4, 5 ... 114 - bottom

Lâu nay F1 nhà mình "hiếm muộn" quá nên hơi bị im hơi lặng tiếng,ko nhộn nhịp, ồn ào như mấy F khác. Hôm nay mình xin mời các bạn F1 đăng ký vào danh sách này nhé. Nhớ cung cấp ngày ưu tiên (PD) và tình trạng hồ sơ hiện nay.


No  Nickname        Ngày PD     Tình trạng HS
===========================================================
===========================================================

01. bengiao 10/29/2001 PV 07Mar11 (compl 18Oct10)
02. dinhphan 03/07/2002 PV thành công 09Dec10 (compl 04Aug10)
03. lcpxlygia 07/01/2002 Chờ PV (compl 02Dec11)
04. nguyenhaainhi 07/09/2002 ?
05. MeoMup 09/09/2002 PV thành công 21Jun10
06. nguyenvinh tran 10/18/2002 PV thành công
07. hamaimobile 12/19/2002 PV thành công
08. cabasa69 02/10/2003 PV thành công 24Feb10
09. kimoanh27 03/13/2003 PV thành công 08Mar11
10. ntrang 03/14/2003 PV thành công
11. sandrine 04/xx/2003 Chờ compl
12. puka 04/09/2003 PV thành công 27Jul10 (compl 01Apr10)
13. Sea 04/22/2003
14. trangtruong 04/28/2003 PV thành công 27Jan10
15. meomeo 05/07/2003 PV thành công 05 Apr10
16. tam20119 05/15/2003 PV 19Apr10 (compl 20Jan10)
17. thangngoc 05/22/2003 PV 21Jun10 (compl 05Mar10)
18. vietle88 06/05/2003 Pv 13Oct10
19. t2a 06/05/2003 PV 26Jan11 (compl 07Sep10)
20. fabionguyen 06/xx/2003 PV 26Aug10 giấy xanh(chuyển từ F3 qua F1)
21. trangz 07/10/2003 PV thành công 01Mar10 (compl 08Dec09)
22. Kryn 07/20/2003 PV thành công 29Mar10
23. fantasy 07/23/2003 PV thành công 03Mar10 (compl 09Dec09)
24. khongdung 08/08/2003 PV 14Sep10
25. THANHHUNG 08/11/2003
26. viviantramdoan 08/20/2003 PV 23Aug10 giấy xanh (compl 30Apr10)
27. quynh28 09/05/2003 PV thành công 24May10 (compl 15Dec09)
28. bee 09/05/2003 PV thành công 10Mar10 (compl 17Dec09)
29. Nguyen bao 09/05/2003 PV thành công 17May10 (compl 30Jan10)
30. p3hj 09/25/2003 PV thành công
31. chinhle 10/01/2003 PV thành công 06Jan12(compl 31Oct11)
32. lamcuong 10/23/2003 PV thành công 13Apr10 (compl 14Jan10)
33. hikl2009 10/29/2003 Chờ PV
34. handao 11/06/2003 Chờ compl
35. tommydongvn 11/17/2003 Chờ PV
36. tuyhoaho 11/19/2003 Chờ PV
37. katherinelee 12/02/2003 PV thành công 27Jan11(compl 09Sep10)
38. lamlinh 12/03/2003 PV thành công 22Apr10
39. tommyhoang 12/03/2003 PV thành công 19May10 (compl 23Jan10)
40. nhan nguyen 12/17/2003 PV thành công (compl 09Aug10)
41. lenam1971 12/29/2003 Chờ PV (compl 14Jan10)

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

01. conbocon 01/12/2004 PV thành công 20Sep10(compl 08Jun10)
02. shinev 01/13/2004 PV 06Apr11 giấy hồng
03. thanhlong 02/13/2004 PV thành công 12May10 (compl 08Feb10)
04. chau1302 02/23/2004 PV 07Apr11(compl 15Feb11)
05. trandung_200873 02/24/2004 PV thành công 29Mar10
06. Chị sansan07 03/11/2004 PV 14Jul10(compl 18Feb10)
07. sansan07 03/11/2004 PV thàng công 13Jul10
08. huydo 03/xx/2004 PV thành công 04May10
09. thuyho 04/23/2004 PV 05Oct10 giấy xanh (compl 26Jun10)
10. phutrinh 04/29/2004 PV thành công
11. piggybank1083 05/14/2004 PV thành công 11Mar10 (compl 19Dec09)
12. ngthoang64 05/18/2004 PV 03Nov10 giấy xanh
13. ChauChau 06/14/2004 đóng 400USD
14. ducthinhle 06/16/2004 PV thành công 16Jun10 (compl 25Feb10)
15. tungsu 07/20/2004 PV thành công 24Aug10
16. mgotung74 08/02/2004 Chờ PV
17. Nhat 08/05/2004 PV thành công 13May10
18. boivan 08/08/2004 PV thành công 17Aug10
19. Hoanggiatran 08/17/2004 PV thành công 06Jan12
20. thaiphuc 08/19/2004 PV thành công 23Jun10 (compl 13Mar10)
21. hunhkimcuc 09/03/2004 PV thành công 25Aug10 (2ompl 07May10)
22. quynhnhu201017 09/07/2004 PV thành công 18Aug10 (compl 21Apr10)
23. quachthuyvan 09/09/2004 PV 25Mar11 (compl 13Jan11)
24. duy012 09/17/2004 PV thành công 21Mar11 (compl 06Oct10)
25. kimphung 09/21/2004 PV thành công 28Sep10
26. laodai2005 09/22/2004 Chờ PV (compl 13Jul10)
27. thienngahoang 09/27/2004 PV thành công 01Jun10
28. Ichieu 10/01/2004 PV thành công 20Oct10 (compl 13Jul10)
29. thocon123 10/08/2004 Chờ PV
30. huynhtanbinh 10/26/2004 PV thành công 04Jun10
31. phamngocphamy 11/01/2004 Chờ compl
32. wildcat 11/01/2004 PV thành công 15May12
33. sumrose 11/30/2004 PV thành công.
34. banthan04 12/02/2004 chờ PV
35. vươngf1 12/xx/2004 PV thành công 15Jul10
36. coua 12/15/2004 PV thành công
37. dinhhoang 12/23/2004 PV 01Mar11 giấy xanh(compl 03Sep10)
38. biboaz 12/25/2004 PV 03Dec10
39. pham2605 12/27/2004 PV thành công 24Sep10 (compl 15Jun10)

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

01. vanphi1307 01/27/2005 PV 19Mar12(compl 26Oct10)
02. bichthiF1 01/30/2005 PV Thành công 22Nov10 (compl 28Jul10)
03. quocanh1412t 01/xx/2005 PV 23Aug10 (compl 04May10)
04. vuductoan2305 01/18/2005 PV thành công 15Mar12 (compl 01Nov10)
05. lylo2906 02/01/2005 PV thành công 05Apr12(Compl 03Sep10)
06. Bích Hương 02/17/2005 PV 29Sep10 (compl 25May10)
07. Quang Hiển 02/17/2005 PV 29Sep10 (compl 17May10)
08. chauongco 02/23/2005 PV thành công 09Apr12(compl 24Apr10)
09. DươngNgocThang 02/26/2005 PV 09Dec10(compl 03Aug10)
10. ngovanphi 02/26/2005 PV thành công 12Apr12(compl 26Aug10)
11. honghoavo 03/08/2005 PV 10Apr12(compl 28Dec10)
12. pinky 03/10/2005 PV 18Oct10 (compl 09Jul10)
13. tiendzung 03/14/2005 PV thành công 28Oct10 (compl 31Jul10)
14. ngocvu 03/16/2005 PV 26Apr12
15. timnguyen162 03/19/2005 PV thành công 28Oct10 (compl 23Jul10)
16. dmduc01 03/20/2005 PV giấy xanh 18Oct10(compl 09Jul10)
17. xixon2681 04/01/2005 Chờ compl
17
18. vinhle 04/05/2005 Chờ PV (compl 04Oct10)
19. pthinh821 04/07/2005
20. ngan1982 04/22/2005 đóng 400USD
21. bamboo2494 04/26/2005 PV thành công 07May12
22. Chị suytu 04/28/2005 PV 06Oct10 (compl 23Jun10)
23. Huynhgiao 05/11/2005 Chờ PV (compl 07Oct10)
24. thangbum 06/10/2005 PV thành công 13Oct10 (compl 07Jul10)
25. holy72 07/13/2005 PV 10Nov10(compl 26Jul10)
26. vanthang 07/15/2005 Chờ PV (complet 06Oct10)
27. ngocnga 07/22/2005 PV thành công 16Nov10(compl 14Sep10)
28. badboydl89 07/25/2005 PV 29Sep10 giấy xanh
29. NguyenKhoa67 08/04/2005
30. chaubaoct 08/05/2005 PV thành công 25Oct10(compl 13Jul10)
31. candela 08/11/2005 PV thành công
32. lungocphuong 08/12/2005 Chờ PV (compl 29Nov10)
33. ngjessica 08/15/2005
34. mvt184 08/16/2005 Chờ PV (compl 14Sep10)
35. tanpham7781 08/17/2005 Chờ PV (compl 07Feb11)
36. happytigress173 08/19/2005 Chờ PV
37. vinhthinh 08/24/2005
38. Nuna 09/01/2005 Chờ PV (compl 06Oct10)
39. letuyetnghi 09/26/2005 Chờ PV
40. TheKingNT 09/27/2005 PV thành công 21Oct10(compl 15Jul10)
41. nguyentiendat 09/27/2005
42. rachael 10/05/2005 Chờ PV (compl 15Oct10)
43. ankhuong 10/19/2005 Chờ compl
44. diepdiep 10/21/2005 Chờ PV
45. TANDUY2206 11/28/2005 PV 10 DEC 2012 (compl 30Nov10)
46. dangloan 11/10/2005 Chờ compl
47. judasluca 11/16/2005 Chờ compl
48. ducky2301 12/07/2005 ?
49. Kelly56 12/09/2005
50. thai nguyen 12/15/2005 Chờ PV (compl 07Sep11)
51. minhtrietle 12/15/2005 Chờ compl
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

01. trivo155 01/01/2006 ?
02. hoadang0601 01/13/2006 Chờ PV (compl 03Feb11)
03. kengoaidao 01/20/2006 ?
04. bellami 01/24/2006 Chờ PV (compl 26Jul11)
05. thienthanh82 02/03/2006 Chờ PV (compl 08Nov10)
06. tuanho2611 02/27/2006 Chờ PV (compl 06Jun11)
07. diemhanh 03/03/2006 Chờ PV
08. KBC 03/07/2006 ?
09. wendies 04/06/2006 Chờ PV (compl 01Mar11)
10. khanhnhu 04/26/2006 Chờ PV (compl 30Mar11)
11. Baohuynh 05/02/2006 Chờ Compl
12. dinhhuy 05/08/2006 Chờ PV (compl 06Jul11)
13. dndcanopus 05/19/2006 Chờ PV
14. carolann 05/24/2006 Chờ PV (compl 20Oct10)
15. thuytiendp 06/15/2006 Đã đóng 400USD
16. hoang01 07/05/2006 ?
17. lehoang 08/15/2006 Chờ PV (compl 13Oct10)
18. lamhoa2 09/01/2006 ?
19. david85 09/19/2006 ?
20. hoangdangkgg 11/14/2006 ?
21. tieuyeu 11/20/2006
22. katelinwong 12/31/2006 ?
23. nguyendongkhoa 12/31/2006 ?
24. Tuan555us 01/09/2006 ?
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

01. coldbloodboy178 01/12/2007 Chờ PV (compl 15Nov11)
02. ylytrang 02/xx/2007 Đóng 88 USD
03. mingvn 03/21/2007 Chờ PV
04. nitranus 06/18/2007 ?
05. hellangel2510 07/23/2007 Chờ PV (compl 22Feb11)
06. tamanegi 08/26/2007 Initial Review
07. buihuy 11/07/2007
08. pnqn01 12/12/2007
09. alexsander 05/29/2007

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

01. phuonganh08 03/13/2008
01. thaodieu 09/29/2008
02. dinhthinh 12/11/2008

===========================================================
===========================================================Còn bạn nào thuộc F1 mà chưa có tên xin gia nhập cho đông vui, thân mến!

Danh sách này được cập nhật ngày Nov 27 2012

69831 top -

hì Chào các anh chị !
Thaiphuc, ngày ưu tiên 19/8/2004 , đóng 70 và 400 vào ngày 18/12/09 hiện tại gửi ds- 230 và civil document đi ngày 15/1/2010 đang chờ complete ,
Rất vui và cảm ơn Chauongco đã mở toppic F1 này , bạn quản lý và update toppic này nhé !có gì liên lạc qua email : [email protected] hihihi

69835 top -

1. cabasa69 xx/xx/2003 Chờ phỏng vấn
2. quynh28 xx/xx/2003 Chờ phỏng vấn
3. trandung_200873 02/xx/2004 Chờ phỏng vấn
4. hunhkimcuc 09/xx/2004 đã đóng 70USD mở hồ sơ
5. vươngf1 12/xx/2004 đã đóng 400USD (chưa đăng ký thành viên)
6. chauongco 02/23/2005 "sắp" mở hồ sơ
7. ngjessica
8. phutrinh
9. thaiphuc 08/19/2004 Chờ complete

69975 top -
chauongco nên lên post đầu tiên, dùng chức năng edit để cập nhật danh sách thì nhìn gọn gàng và thống nhất.

69977 top -

Dạ, tai chauongco hơi bị "dốt" vi tính đó admin à! chauongco đang mò mẫm để post sao cho đẹp đây, admin chỉ dùm đi. Đừng có cười chauongco là "dốt mà bày đặt xí xọn" nhe.Thấy sai thì cứ "la", chauongco sẽ sửa, hổng có giận admin đâu.
Cám ơn admin nhiều nhiều

69980 top -
Có hiểu câu này hôn:

chauongco nên lên post đầu tiên, dùng chức năng edit để cập nhật danh sách thì nhìn gọn gàng và thống nhất.

69982 top -
Đúng rồi đó. Nhưng đừng xóa 2 chữ "pre" vì chữ đó làm cho danh sách ngay hàng.

Hỉu hôn?

69987 top -

chauongco làm như vậy là đã hiểu rồi đó phải ko admin?
Thành thật cám ơn admin 1 lần nữa

69988 top -
Danh sách của chauongco hỏng có thứ tự ngày tháng gì hít dzị? Cần điều chỉnh lại hôn?

69990 top -

Được hôn admin?

69993 top -

Trò giỏi. Được 10 điểm.

69994 top -
Chừng nào thì chauongco xuất ngoại?

69996 top -

Nhờ có thầy giỏi đó! hi...hi...
Admin làm chauongco nhớ lại hồi còn đi học ai cũng sợ thầy "khó"(giống như admin vây),nhưng đến khi lớn như bây giờ mới thấy thầy có khó thì trò mới giỏi được.

69998 top -

Người ta hỏi chừng nào xuất ngoại?

69999 top -

Nếu lịch visa của F1 cứ tiến đều như hiện nay thì chauongco phỏng đoán cuối năm nay sẽ có cơ hội qua thăm admin.

70000 top -
Câu lạc bộ F1
1, 2, 3, 4, 5 ... 114

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image