.
Danh sách F3 - 2002
1, 2, 3, 4, 5 ... 282 - bottom

Image
Image

Xin chào các bạn,

Mình vừa bổ sung tên và ngày ưu tiên của các bạn mới vào danh sách chung của F3-2002. Đến ngày hôm nay có tất cả 468 bạn. Mình thấy danh sách ngày một dài thêm, không biết còn thiếu tên bạn nào nữa không? Bạn nào chưa thấy tên và PD (hoặc có sai sót tên và PD) nhớ nhắc giùm mình. Nhìn chung F3-2002 vẫn ít hơn F3-2001 nên chúng ta có thể hy vọng trong 9 tháng của năm 2010 NVC sẽ mở hết hồ sơ 2002 và lên lịch phỏng vấn dứt điểm trong tháng 6/2011.(Mong lắm thay !!!)

Mình nghĩ cuối tháng 1 này, các bạn có ngày ưu tiên trong tháng 1/2002 có thể có tin mừng rồi. Có gì mới các bạn nhớ thông tin nhé.

Danh sách F3-2002
No Nick name    PD    Open    Comp   Inter  Pink Blue
=====================================================================
=====================================================================

01.Pucca 02/01/02 xx/02/10 02/06/10 18/10/10 PINK
02.Vuongbui 04/01/02 04/02/10 14/04/10 15/09/10 PINK
03.huudat 04/01/02 29/12/09 xx/xx/xx xx/xx/xx
04.namphuong 04/01/02 xx/02/10 11/06/10 xx/08/10
05.tkphuong 04/01/02 xx/02/10 26/10/10 20/04/12
06.vudiemly 05/01/02 xx/02/10 30/07/10 02/12/10
07.kulunggusa 06/01/02 xx/02/10 14/01/11 06/04/12
08.blackhorse 06/01/02 xx/02/10 05/08/11 xx/04/12
09.songuyen 07/01/02 xx/02/10 29/06/10 xx/04/12
10.ccicc 07/01/02 xx/02/10 20/05/10 23/11/10
11.Kingsmen 09/01/02 09/02/10 10/11/10 12/04/12
12.Linda99 11/01/02 xx/02/10 23/10/10 20/04/12
13.Linda(anh) 11/01/02 xx/02/10 02/08/10 14/12/10 PINK
14.vyanh 11/01/02 xx/02/10 13/01/11 xx/04/12
15.yen97 11/02/02 09/02/10 02/12/10 26/04/12
16.happyghost27 14/01/02 xx/02/10 09/05/10 23/09/10 PINK
17.vinhsang1604 14/01/02 xx/02/10 02/07/10 03/11/10
18.kulungsa 14/01/02 xx/02/10 14/01/11 xx/04/12
19.Dnguyen 15/01/02 09/02/10 05/06/10 20/10/10
20.Hoanganhduc 16/01/02 05/02/10 13/07/10 19/11/10 PINK
21.Firedup 16/01/02 xx/02/10 13/05/10 27/09/10 PINK
22.tran1402 18/01/02 xx/02/10 xx/07/10 21/12/10
23.T.thanhtung 22/01/02 20/02/10 10/07/10 08/10/10
24.Tthanhtung(em)22/01/02 20/02/10 11/06/10 xx/10/10
25.Linhlan269 22/01/02 04/02/10 11/06/10 21/10/10 PINK
26.Tonnumynga 22/01/02 22/01/10 11/01/11 xx/04/12
27.Thanhmaitn 22/01/02 xx/02/10 07/10/10 19/04/12
28.luathuunguyen 22/01/02 xx/02/10 07/08/10 xx/04/12
29.Lethanhque 24/01/02 xx/01/10 01/09/10 02/11/10 PINK
30.Thinhkh 24/01/02 10/02/10 22/07/10 07/10/10
31.asleynguyen 28/01/02 xx/02/10 22/06/10 27/10/10
32.hongdn 28/01/02 xx/02/10 23/07/10 29/11/10
33.mylinh 28/01/02 xx/02/10 04/10/10 12/04/12 PINK
34.nguyenvanthanh29/01/02 xx/02/10 01/10/10 xx/04/12
35.toykl2503 29/01/02 xx/02/10 31/08/10 05/04/12
36.Free11 30/01/02 xx/02/10 08/07/10 15/11/10 PINK
37.quanglee 30/01/02 xx/02/10 08/03/11 xx/04/12
38.lequanghuy 30/01/02 xx/02/10 18/10/11 15/05/12
39.tyni 31/01/02 xx/02/10 29/07/10 xx/10/10 PINK

------------------------------------------------------------------

01.Huandoan 04/02/02 04/02/10 13/07/10 27/10/10 PINK
02.tta24 04/02/02 xx/02/10 02/09/10 02/12/10 PINK
03.ngantruong 04/02/02 xx/02/10 xx/09/10 20/12/10
04.taoxanhnguyen 04/02/02 xx/02/10 xx/07/10 29/11/10
05.Dongqk 05/02/02 03/02/10 04/05/10 23/09/10 PINK
06.Dtminhhieu(1) 11/02/02 03/02/10 04/06/10 08/10/10
07.Liemhuynh 12/02/02 xx/02/10 08/11/10 24/04/12 PINK
08.Faith2010 13/02/02 xx/02/10 xx/08/10 18/10/10
09.tamnguyen 13/02/02 09/02/10 28/12/10 xx/04/12
10.be6giongke 13/02/02 xx/02/10 06/10/10 xx/04/12
11.langyenlinh 14/02/02 xx/02/10 20/08/10 20/12/10 PINK
12.alexnguyen(em)15/02/02 11/02/10 26/05/10 14/10/10 PINK
13.alexnguyen123 15/02/02 11/02/10 26/05/10 12/10/10 PINK
14.Minh 0349 15/02/02 06/02/10 24/07/10 08/11/10 PINK
15.Ducnguyen 15/02/02 03/02/10 27/07/10 xx/12/10 PINK
16.Sonic2911 15/02/02 xx/02/10 26/05/10 14/10/10 PINK
17.nguyenbinhminh15/02/02 xx/02/10 xx/xx/xx xx/04/12
18.nhqt 15/02/02 xx/02/10 13/10/10 03/05/12 PINK
19.Nhungmy 19/02/02 03/01/10 08/07/10 10/11/10 PINK
20.thanhtruc61 19/02/02 xx/01/10 06/08/10 10/11/10 PINK
21.laquocbao 19/02/02 03/02/10 09/07/10 15/11/10
22.PTapollo 20/02/02 11/02/10 19/05/10 04/10/10 PINK
23.Ronvn 21/02/02 09/02/10 23/11/10 04/05/12 PINK
24.Khanhtran 21/02/02 03/01/10 26/04/10 20/09/10 PINK
25.huynhsong 21/02/02 xx/02/10 xx/xx/xx xx/xx/xx
26.titi 21/02/02 xx/02/10 08/10/10 xx/05/12
27.tranthien 22/02/02 xx/02/10 16/09/10 xx/05/12
28.Tamchi 22/02/02 03/02/10 xx/xx/xx xx/xx/xx
29.tamnguyen 22/02/02 xx/02/10 xx/xx/11 08/05/12
29.joeyduong 25/02/02 31/03/10 17/06/10 25/10/10
30.Dtminhhieu(2) 28/02/02 03/02/10 04/06/10 08/10/10

--------------------------------------------------------------------

01.Bao50885 01/03/02 xx/04/10 24/09/10 xx/05/12
02.khanhvopm 04/03/02 xx/04/10 01/10/10 xx/05/12
03.dinhphan 07/03/02 xx/04/10 04/08/10 09/12/10 PINK
04.Tuantran1957 11/03/02 02/04/10 12/07/10 xx/10/10
05.Quoctn 12/03/02 03/04/10 09/06/10 20/10/10 PINK
06.Honghoi 13/03/02 02/04/10 30/06/10 xx/xx/xx
07.Superman136 13/03/02 02/04/10 12/07/10 xx/11/10
08.tandanghp 13/03/02 02/04/10 09/07/10 08/11/10 PINK
09.be6giongke 13/03/02 xx/04/10 06/10/10 07/06/12 PINK
10.ana 15/03/02 xx/04/10 14/09/10 xx/06/12
11.Lethithuthao 21/03/02 02/04/10 17/02/11 xx/06/12
12.Lethiyenphuong21/03/02 30/03/10 13/01/11 01/06/12
13.thuyhuong10 21/03/02 xx/03/10 28/10/11 08/06/12 PINK
14.Hunganhkm 25/03/02 31/03/10 26/07/10 08/12/10
15.loandung70 25/03/02 xx/03/10 19/07/10 24/11/10
16.Cuongxuanus 26/03/02 30/04/10 10/06/10 28/10/10
17.Tikva 26/03/02 02/04/10 20/07/10 28/10/10
18.hongxuan 26/03/02 02/04/10 22/06/10 xx/10/10
19.khoaluong 27/03/02 09/04/10 13/09/10 xx/06/12
20.Duyenpearl 27/03/02 02/04/10 26/01/11 15/06/12
21.Kimloan 28/03/02 08/04/10 28/07/10 03/11/10
22.voducphung 28/03/02 xx/04/10 22/10/10 11/06/12
23.kimtuyet 28/03/02 xx/04/10 26/07/10 03/11/10
24.phatvan 28/03/02 xx/04/10 xx/xx/10 12/06/12
25.alexsonto989 29/03/02 xx/04/10 16/07/10 08/11/10
26.anhkao 29/03/02 xx/04/10 16/07/10 08/11/10

--------------------------------------------------------------------

01.Tylun2901 01/04/02 02/04/10 11/06/10 27/10/10
02.Tranthientam 01/04/02 02/04/10 26/07/10 xx/10/10
03.Blacksheep 01/04/02 xx/04/10 09/12/10 06/07/12 PINK
04.quochuy 01/04/02 xx/04/10 04/08/10 15/12/10
05.Toetoet 02/04/02 xx/04/10 26/08/10 xx/12/10 PINK
06.killi312 02/04/02 xx/04/10 25/08/10 07/12/10
07.Lienly 02/04/02 xx/04/10 22/02/11 xx/07/12
08.Ng.VanQuang 03/04/02 02/04/10 30/09/10 02/07/12 PINK
09.Ng.hoaibao 03/04/02 31/03/10 01/09/10 02/07/12 PINK
10.aydahayqua1 05/04/02 07/04/10 26/07/10 10/11/10
11.thieugiacafe 08/04/02 xx/04/10 09/09/10 03/07/12
12.dk0639 08/04/02 xx/04/10 14/10/10 03/07/12 PINK
13.thinhnguyen 09/04/02 15/04/10 05/11/10 03/07/12
14.kratot46 12/04/02 22/04/10 05/11/10 xx/07/12
15.duyhuynh 15/04/02 19/04/10 15/07/10 23/11/10 PINK
16.trangn94 15/04/02 15/04/10 20/10/10 24/08/12
17.minhvan 15/04/02 xx/04/10 03/11/10 16/08/12 PINK
18.chihai 16/04/02 xx/04/10 01/04/11 21/08/12 PINK
19.Selani 17/04/02 15/04/10 xx/xx/xx xx/08/12
20.loanhua94 17/04/02 xx/04/10 17/11/10 02/08/12 PINK
21.trongtan 18/04/02 xx/04/10 07/09/10 xx/08/12
22.levietkhanh 18/04/02 15/04/10 07/09/10 03/08/12
23.TRANHUNG 22/04/02 xx/04/10 28/09/10 27/08/12 PINK
24.aukidi122 22/04/02 xx/04/10 18/03/11 03/08/12
25.khoanguyen 22/04/02 xx/04/10 xx/xx/11 xx/08/12
26.Yenlinh 23/04/02 19/04/10 22/07/10 29/11/10 PINK
27.Hoavt01 24/04/02 15/04/10 28/07/10 10/12/10
28.Xuanthuy73 25/04/02 16/04/10 13/07/10 19/11/10 PINK
29.Minhnhat(LKP) 25/04/02 xx/04/10 02/08/10 xx/11/10 PINK
30.Phamkieutrinh 25/04/02 15/04/10 14/10/10 xx/08/12
31.phakitri 25/04/02 xx/04/10 14/10/10 xx/08/12
32.hoanglam241 26/04/02 xx/04/10 29/07/10 10/12/10
33.haianh129 29/04/02 xx/04/10 17/11/10 21/08/12 PINK
34.Bichngoc 30/04/02 17/04/10 02/08/10 14/12/10 PINK
35.Vinapear xx/04/02 xx/04/10 xx/10/10 xx/xx/12

-------------------------------------------------------------------

01.Camsin1972 01/05/02 15/04/10 09/07/10 03/11/10 PINK
02.hongnga 01/05/02 10/09/10 23/11/10 16/09/12
03.pongbinhtan 01/05/02 xx/04/10 15/11/10 27/08/12 PINK
04.alando 02/05/02 xx/04/10 15/12/10 xx/09/12
05.dinhtrung1972 02/05/02 xx/04/10 08/03/11 27/09/12
06.Hiepnv 03/05/02 14/04/10 27/07/10 08/12/10
07.minhthuc 03/05/02 15/04/10 03/12/10 xx/09/12
08.VTTNhung 03/05/02 29/04/10 21/12/10 04/09/12
09.kimdien0227 03/05/02 xx/04/10 26/08/10 xx/12/10
10.ttxm1960 03/05/02 xx/05/10 13/10/10 xx/09/12
11.tongkimnhan 06/05/02 xx/04/10 02/09/10 xx/09/12
12.trangdung 07/05/02 15/04/10 21/07/10 02/11/10 PINK
13.trangdieu 07/05/02 15/04/10 31/08/10 xx/09/12
14.justin090 08/05/02 xx/04/10 29/06/10 09/11/10 PINK
15.uwoohbinp 08/05/02 xx/03/10 21/01/11 20/09/12 PINK
16.hienquang 08/05/02 xx/04/10 21/03/11 08/09/12
17.Quocdat 09/05/02 15/04/10 13/09/10 04/09/12 PINK
18.Lươngkieu 09/05/02 16/04/10 19/07/10 23/11/10 PINK
19.zactian101 09/05/02 xx/04/10 23/10/10 10/09/12
20.tamta 10/05/02 17/04/10 25/01/11 xx/09/12
21.AndyLam101176 11/05/02 20/04/10 15/12/10 17/09/12 PINK
22.quanghuycuc 13/05/02 16/04/10 03/08/10 15/12/10 BLUE
23.Tranquocchung 13/05/02 15/04/10 03/08/10 14/12/10
24.vickynguyen 13/05/02 xx/04/10 25/08/10 21/12/10 PINK
25.pnmt24 13/05/02 xx/04/10 19/10/10 xx/09/12
26.thevu3738 13/05/02 xx/04/10 05/11/10 xx/09/12
27.thongnguyen 13/05/02 xx/04/10 xx/xx/xx xx/09/12
28.hoangtukyung 13/05/02 xx/04/10 14/10/10 xx/09/12
29.Ng.vietthong 13/05/02 xx/04/10 07/04/11 20/09/12
30.chauduong 14/05/02 xx/04/10 20/09/10 xx/09/12
31.phươngkhanh 15/05/02 xx/04/10 24/09/10 22/10/12
32.mylinh 15/05/02 xx/04/10 15/09/10 xx/10/12
33.HanaYuki912 16/05/02 xx/04/10 18/10/10 19/10/12 PINK
34.bokorea 17/05/02 26/05/10 29/07/10 xx/12/10
35.llphi777 17/05/02 xx/04/10 22/09/10 18/10/12 PINK
36.NMG 17/05/02 xx/04/10 16/02/11 xx/10/12
37.Thuy1308 xx/05/02 xx/06/10 28/03/11 22/10/12
38.vukimthu 18/05/02 xx/04/10 20/10/10 xx/10/12
39.Tonthatbao 20/05/02 01/06/10 19/10/10 16/10/12 PINK
40.thangdaqu 20/05/02 xx/06/10 02/08/10 01/12/10 PINK
41.thuytien 20/05/02 xx/06/10 15/10/10 xx/10/12
42.quynhnhu123 20/05/02 xx/06/10 28/10/10 30/10/12 PINK
43.hoangtamst 20/05/02 26/06/10 14/02/11 29/10/12
44.Maivu 21/05/02 01/06/10 21/09/10 15/10/12
45.vietnga 21/05/02 01/06/10 17/02/11 xx/10/12
46.trancao 21/05/02 27/05/10 10/09/10 05/10/12
47.minhnguyet 21/05/02 xx/05/10 23/03/11 xx/10/12
48.Hotrunglinh 22/05/02 26/05/10 02/06/11 xx/11/12
49.ngtkhai88 22/05/02 02/03/10 22/11/10 xx/11/12
50.josneo147 22/05/02 xx/05/10 25/10/10 xx/11/12
51.minhtam57 23/05/02 02/06/10 21/10/10 xx/11/12
52.Ng.thitrinh 24/05/02 01/06/10 30/06/11 xx/11/12
53.Ng.ngoctoan 24/05/02 26/05/10 23/11/10 xx/11/12
54.Ng.thiphuong 24/05/02 26/05/10 02/11/10 xx/11/12
55.thomdiem2009 24/05/02 xx/05/10 15/09/10 23/11/12 PINK
56.quoctran 27/05/02 xx/05/10 28/10/10 xx/11/12
57.hoangnhat007 27/05/02 xx/05/10 30/12/10 xx/11/12 BLUE
58.Yam 28/05/02 01/06/10 31/07/10 14/12/10 PINK
59.Thaoclassic 28/05/02 26/05/10 20/10/10 xx/11/12
60.kvd 28/05/02 01/06/10 01/09/10 02/11/12
61.hkhanha 28/05/02 xx/05/10 06/12/10 01/11/12 PINK
62.nguyenhiep 29/05/02 xx/05/10 29/10/10 09/11/12
63.Doantuvoimom 29/05/02 26/05/10 07/09/10 xx/11/12
64.Doantuvoimom 29/05/02 xx/05/10 08/09/10 xx/11/12
65.Anhan5555 29/05/02 26/05/10 31/08/10 23/12/10 PINK
66.Kiem1962 29/05/02 01/06/10 21/10/10 01/11/12 PINK
67.hienthuy72 29/05/02 xx/06/10 03/02/11 23/11/12 PINK
68.viet0503 30/05/02 02/06/10 07/09/10 06/11/12
69.Nguyenxuan 31/05/02 01/06/10 11/01/11 xx/11/12
70.nhocino 31/05/02 xx/06/10 10/09/10 16/11/12

--------------------------------------------------------------------

01.jesstran 02/06/02 xx/06/10 26/07/10 03/12/12 PINK
02.Minhtamng 03/06/02 01/06/10 01/10/10 04/12/12 PINK
03.Hoamy 03/06/02 xx/06/10 04/08/10 xx/12/12
04.eleven 04/06/02 xx/06/10 14/10/10 06/12/12
05.thatthu37 04/06/02 27/05/10 28/09/10 04/12/12 PINK
06.Vuthanhanh 04/06/02 26/05/10 03/09/10 03/12/12
07.Hunghoangtran 04/06/02 01/06/10 17/11/10 xx/12/12
09.thinhpo10 04/06/02 xx/xx/xx xx/xx/xx 25/03/13
10.vinhdanh 04/06/02 xx/06/10 07/07/11 xx/12/12
11.vietguyz 04/06/02 xx/xx/12 xx/xx/xx xx/12/12
12.Trantrieu 05/06/02 xx/06/10 07/09/10 03/12/12
13.hoangnguyentn 05/06/02 xx/06/10 08/10/10 xx/12/12
14.tuhuynhvan 07/06/02 27/05/10 xx/xx/xx xx/12/12
15.xuanquy 07/06/02 01/06/10 xx/xx/xx xx/12/12
16.xmas847 10/06/02 xx/06/10 xx/xx/xx 15/01/13
17.hoangtuyetnga 11/06/02 xx/05/10 23/09/10 xx/01/13
18.hoangvandung 11/06/02 xx/05/10 23/09/10 xx/01/13
19.hoangvanton 11/06/02 xx/05/10 23/09/10 xx/01/13
20.tony98 11/06/02 26/05/10 05/11/10 15/01/13
21.Phoebe90 12/06/02 26/05/10 18/10/10 15/01/13
22.KhangnguyenBH 13/06/02 27/05/10 07/12/10 xx/01/13
23.nhduy 13/06/02 26/05/10 22/07/10 xx/01/13
24.hqtho 13/06/02 26/05/10 03/08/10 xx/01/13
25.tunglam07 13/06/02 xx/05/10 05/07/11 26/02/13
26.lehoang 13/06/02 xx/05/10 xx/xx/xx xx/01/13
27.Tonytran157 14/06/02 26/05/10 04/01/11 xx/01/13
28.pe_pi_map 17/06/02 xx/05/10 06/11/10 15/01/13
29.Myphuong 18/06/02 01/06/10 15/12/10 xx/01/13
30.Anhvan 19/06/02 26/05/10 02/09/10 08/01/13
31.Ng.KinhThiep 19/06/02 01/06/10 30/07/10 07/01/13 PINK
32.ngochoathipham19/06/02 26/05/10 07/09/10 09/01/13 PINK
33.Tranthi 20/06/02 26/05/10 28/09/10 10/01/13
34.Tranthi(em) 20/06/02 26/05/10 29/11/10 10/01/13
35.tuanthu197 20/06/02 xx/05/02 29/11/10 15/01/13
36.giangxuandiep 21/06/02 26/05/10 27/07/10 09/01/13
37.Phuongtrangvu 24/06/02 23/08/10 07/01/11 05/02/13
38.hươnghien 24/06/02 xx/08/10 15/12/10 04/02/13
39.haitrieu 24/06/02 xx/08/10 xx/xx/10 05/02/13
40.kieuthong 25/06/02 xx/xx/10 19/01/11 xx/02/13
41.ngochieu 25/06/02 xx/08/10 21/10/10 01/02/13
42.maithy272 26/06/02 xx/08/10 xx/xx/10 19/02/13
41.Thaonguyen 27/06/02 24/08/10 04/02/11 xx/02/13
43.hongmy99 27/06/02 23/08/10 22/03/11 xx/02/13
44.thuyenid 27/06/02 xx/08/10 28/04/11 21/02/13 PINK
45.hienbay2012 27/06/02 xx/08/10 13/01/11 xx/02/13
46.ngtranphutuan 27/06/02 xx/08/10 xx/xx/xx xx/02/13
47.Doryuyen 28/06/02 24/08/10 09/12/10 xx/02/13
48.dinhthao 29/06/02 01/09/10 06/01/11 xx/02/13
49.Bequay xx/06/02 xx/06/10 xx/xx/11 10/01/13
------------------------------------------------------------------

01.khoitran 01/07/02 10/09/10 07/01/11 xx/02/13
02.krisnguyen92 02/07/02 xx/09/10 13/01/11 05/02/13 BLUE
03.kenx91 03/07/02 xx/09/10 xx/xx/10 04/02/13
04.buiquangminh 05/07/02 xx/08/10 02/06/11 22/02/13
05.tuanthu 08/07/02 01/09/10 29/11/10 xx/03/13
06.phươngtram 08/07/02 xx/09/10 xx/xx/xx xx/03/13
07.boilinh 08/07/02 01/09/10 13/01/11 xx/03/13
08.johnnguyen 08/07/02 xx/09/10 27/05/11 12/04/13
09.Sansnom 08/07/02 xx/09/10 23/11/10 12/03/13 PINK
10.vohongngoc 08/07/02 xx/09/10 25/07/11 22/04/13
11.nhanthanhphan 08/07/02 xx/09/10 xx/xx/xx 15/03/13
12.Nguyentrong56 09/07/02 23/08/10 15/10/10 05/03/13
13.huythinh1994 09/07/02 xx/08/10 29/10/10 xx/xx/13
14.Kai88 09/07/02 xx/08/10 10/05/13 xx/xx/13
15.Ngoctramnth 10/07/02 19/08/10 xx/xx/xx xx/03/13
16.Kelsey 11/07/02 23/08/10 06/10/10 01/03/13 PINK
17.Dinhtminhhieu 11/07/02 xx/08/10 xx/xx/xx 15/03/13
18.Danielbass 12/07/02 24/08/10 06/12/10 08/03/13
19.lethinh 14/07/02 xx/08/10 xx/xx/xx xx/03/13
20.Minhthu1022 15/07/02 19/08/10 22/11/10 xx/04/13
21.Hado1984 15/07/02 xx/08/10 06/04/11 25/04/13 PINK
22.bluestar7589 15/07/02 27/08/10 08/01/11 18/04/13 PINK
23.phươngloan 15/07/02 xx/08/10 15/12/10 xx/04/13
24.toanhuong 15/07/02 xx/08/10 16/12/10 xx/04/13
25.binhlanh 15/07/02 xx/08/10 15/12/10 xx/04/13
26.mimosa877(anh)15/07/02 xx/08/10 xx/xx/10 xx/04/13
27.letam79 15/07/02 xx/08/10 07/01/11 xx/04/13
28.Honeynguyen 16/07/02 27/08/10 05/01/11 04/04/13
29.keens0n 17/07/02 xx/08/10 22/06/11 25/04/13
30.betty1423 18/07/02 xx/08/10 04/02/11 xx/04/13
31.Ng.ngotruong 18/07/02 xx/08/10 07/09/11 23/04/13
32.kyba2001 22/07/02 26/08/10 24/11/10 30/05/13 PINK
33.Mikun 23/07/02 01/09/10 13/01/11 xx/05/13
34.quanghai 23/07/02 01/09/10 17/12/10 xx/05/13
35.kitu91 23/07/02 xx/09/10 19/05/11 16/05/13 PINK
36.thienhoa2011 23/07/02 xx/09/10 xx/xx/xx 02/05/13 PINK
37.Sweetlove(1) 24/07/02 23/08/10 01/02/11 xx/05/13
38.Sweetlove(2) 24/07/02 24/08/10 17/03/11 xx/05/13
39.duyenmai 24/07/02 23/08/10 02/12/10 09/05/13
40.khoadtran 25/07/02 xx/08/10 xx/xx/xx xx/05/13
41.ch3yaour 26/07/02 26/08/10 28/01/11 xx/05/13
42.prime 26/07/02 xx/08/10 02/12/10 10/05/13
43.hanhbinbon 26/07/02 xx/08/10 22/12/10 14/05/13
44.Nguyenvanhoang26/07/02 xx/08/10 28/01/11 30/05/13
45.namcao 26/07/02 xx/08/10 07/12/10 16/05/13
46.hhuyle 26/07/02 xx/08/10 xx/xx/xx 10/05/13 PINK
47.hiepkhachdem 29/07/02 xx/08/10 10/02/11 xx/05/13 FAIL
48.thunghi 29/07/02 xx/08/10 xx/xx/11 xx/05/13
49.thang1401 29/07/02 xx/08/10 28/12/10 xx/05/13
50.khoaphong1968 31/07/02 xx/08/10 24/01/11 xx/05/13
51.datcuong xx/07/02 xx/08/10 15/04/11 xx/05/13
-------------------------------------------------------------
01.nguyenthian 03/08/02 02/09/10 19/04/11 xx/05/13 PINK
02.ntdao 05/08/02 23/08/10 22/12/10 13/05/13
03.ahv1812 05/08/02 07/09/10 29/12/10 xx/05/13
04.nguyenquynh 05/08/02 xx/09/10 xx/xx/xx xx/05/13
05.ngocchau 06/08/02 23/08/10 xx/01/11 xx/05/13
06.maianhduy159 07/08/02 23/08/10 18/10/10 16/05/13 PINK
07.trungthu589 07/08/02 03/08/10 03/02/11 07/05/13 PINK
08.Hoangkhuong 07/08/02 23/08/10 05/11/10 xx/05/13
09.ebonygibson 07/08/02 xx/08/10 xx/xx/xx xx/05/13
10.thuychaudn 08/08/02 25/10/10 22/03/11 xx/06/13
11.chopchop865 08/08/02 15/10/10 04/04/11 xx/06/13
12.loanle 08/08/02 xx/10/10 xx/xx/11 xx/06/13
13.salemlala 08/08/02 25/10/10 20/01/11 xx/06/13
14.baotranledo 09/08/02 xx/10/10 13/06/13 xx/xx/13
15.yunietran 12/08/02 xx/xx/10 xx/xx/xx xx/06/13
16.mccathytran 12/08/02 13/10/10 04/03/11 xx/06/13 PINK
17.Mymy16091994 12/08/02 xx/10/10 xx/xx/xx xx/06/13
18.BrianNguyen 12/08/02 xx/10/10 xx/xx/xx xx/06/13
19.quynhvi93 13/08/02 25/10/10 02/03/11 17/06/13 PINK
20.phươngdung 13/08/02 xx/10/10 16/02/12 xx/06/13
21.tranvu1705 14/08/02 xx/10/10 xx/xx/xx 24/06/13 PINK
22.bobolam 14/08/02 xx/10/10 17/10/11 28/06/13 PINK
23.Kaida1987 15/08/02 23/10/10 xx/xx/xx xx/06/13 PINK
24.nguyenchau24 16/08/02 25/10/10 08/07/11 10/06/13
25.nhutruc1966 20/08/02 22/10/10 23/02/11 11/06/13 PINK
26.lekiet 22/08/02 28/10/10 01/02/11 17/06/13 PINK
27.Thìn 22/08/02 22/10/10 11/01/11 xx/06/13
28.simonho 22/08/02 18/10/10 xx/xx/xx xx/06/13
29.sangho 22/08/02 18/10/10 20/01/11 xx/06/13
30.minh111 22/08/02 xx/10/10 04/04/11 xx/06/13
31.phatvan 23/08/02 04/06/10 22/10/10 xx/06/13
32.coolduck2008 23/08/02 xx/10/10 15/04/11 xx/06/13
33.trakhuc 23/08/02 xx/10/10 02/09/11 07/06/13 PINK
34.trakhuc(em) 23/08/02 xx/10/10 xx/xx/xx 21/06/13
35.hoangyen68 28/08/02 20/10/10 09/03/11 20/06/13 PINK
36.Minhquansk 28/08/02 xx/10/10 13/12/10 xx/06/13
37.lauasay 28/08/02 xx/10/10 xx/xx/11 17/06/13
38.Taycamkiet 29/08/02 28/10/10 29/12/10 17/06/13 PINK
39.Lauchanhcu 29/08/02 25/10/10 xx/xx/xx 13/06/13
40.Crystal 30/08/02 22/10/10 01/02/11 17/06/12 PINK
41.winwin7x 30/08/02 xx/10/10 14/02/11 03/06/13 PINK
42.hainhon xx/08/02 18/10/10 06/06/12 11/06/13
-------------------------------------------------------------------

01.Pevy 03/09/02 22/10/10 17/02/11 23/07/13 PINK
02.cute 03/09/02 01/11/10 16/02/11 23/07/13
03.oanhnguyen 04/09/02 18/10/10 xx/09/11 xx/07/13
04.Kimson 04/09/02 19/10/10 xx/xx/11 xx/07/13
05.lamvu 05/09/02 18/10/10 10/01/11 11/07/13 PINK
06.tanphat 05/09/02 xx/10/10 01/02/12 11/09/13
07.ananguyen 05/09/02 xx/10/10 22/05/11 xx/xx/13
08.Ng.ThanhDuy 06/09/02 xx/10/10 28/01/11 xx/07/13
09.minhtien 06/09/02 14/10/10 01/11/11 26/09/13
10.ba0la0tron 09/09/02 xx/10/10 26/08/11 30/09/13
11.quangtin93 10/09/02 xx/10/10 xx/xx/xx xx/07/13
12.Tiachop 11/09/02 xx/10/10 xx/xx/xx xx/07/13
13.levotran 12/09/02 xx/10/10 xx/xx/xx xx/07/13
14.levutrang 12/09/02 xx/10/10 xx/xx/xx xx/07/13
15.caude 12/09/02 19/10/10 07/01/11 xx/07/13
16.thaolai88 12/09/02 xx/10/10 30/08/11 xx/07/13
17.Kusul2013 12/09/02 xx/10/10 xx/xx/xx 24/10/13
18.tuminh86 13/09/02 xx/10/10 01/03/11 22/08/13 PINK
19.Camlinh 16/09/02 22/10/10 xx/xx/xx xx/xx/13
20.Quynhnhu 16/09/02 25/10/10 20/12/10 xx/07/13 PINK
21.nguyenhanh 16/09/02 25/10/10 xx/xx/xx xx/07/13
22.Phongtb 17/09/02 24/10/10 10/12/10 05/07/13 PINK
23.myhuong 18/09/02 14/10/10 25/01/11 15/07/13 PINK
24.NMD196666 18/09/02 xx/10/10 08/03/11 xx/07/13 PINK
25.batzblack 20/09/02 xx/10/10 16/03/11 xx/07/13
26.vuhoantran 21/10/02 16/11/10 11/02/11 23/07/13 PINK
27.kimthoado 23/09/02 xx/10/10 xx/xx/xx xx/07/13
28.hunghoang 23/09/02 28/10/10 29/08/11 23/09/13
29.leanhtuan 23/09/02 xx/10/10 08/09/11 xx/07/13
30.huynhthaibao 27/09/02 xx/10/10 xx/xx/xx 20/08/13
31.TrươngMinhThai28/09/02 xx/10/10 xx/xx/xx 18/07/13 PINK
32.nhatso 28/09/02 xx/10/10 xx/xx/xx xx/xx/13
33.Thaithanhpham 30/09/02 19/10/10 20/01/11 11/07/13 PINK
34.Sophie 30/09/02 29/10/10 04/02/11 xx/07/13
35.Thuanhorion 30/09/02 31/10/10 16/02/11 23/07/13 PINK
------------------------------------------------------------------

01.Hangoc 01/10/02 16/11/10 xx/xx/11 xx/08/13
02.phuongtiet 01/10/02 15/11/10 28/01/11 xx/08/13
03.quangnd 01/10/02 xx/11/10 xx/xx/xx 11/09/13
04.cindy2002 02/10/02 xx/11/10 xx/xx/xx xx/xx/13
05.Juliette 03/10/02 16/11/10 04/03/11 23/08/13
06.Ducthang 04/10/02 16/11/10 07/02/11 16/08/13
07.fat103 07/10/02 xx/11/10 xx/07/12 21/10/13
08.Sonhi 08/10/02 16/11/10 16/02/11 xx/08/13
09.giadinhhuan 10/10/02 16/11/10 21/03/11 20/08/13 PINK
10.giadinhpp 10/10/02 16/11/10 04/05/11 15/08/13 PINK
11.shara 11/10/02 xx/11/10 07/06/11 xx/08/13
12.quocthai67 15/10/02 16/11/10 17/03/11 20/08/13 PINK
13.viviannguyeenx15/10/02 xx/11/10 xx/xx/xx xx/xx/13
14.ngocnhu2002 17/10/02 xx/xx/xx xx/xx/xx 15/08/13
15.phongtran 18/10/02 xx/11/10 xx/xx/11 xx/08/13
16.Thungoc201012 20/10/02 16/11/10 05/04/11 06/08/13 PINK
17.nguyen4465 21/10/02 xx/11/10 06/05/11 26/08/13 PINK
18.vannguyenba 22/10/02 15/08/12 16/07/13 xx/xx/13
19.vanthinhathuy 22/10/02 04/09/12 16/08/13 xx/08/13
20.lkminh2002 22/10/02 xx/xx/10 xx/xx/xx xx/08/13
21.Salvia 24/10/02 16/11/10 xx/xx/11 xx/08/13
22.hungphuong 24/10/02 16/11/10 17/02/11 xx/08/13
23.anhtuoitre 24/10/02 19/11/10 02/09/11 06/09/13
24.thanhhang908 28/10/02 16/11/10 26/10/11 18/09/13
25.NguyenNhung 28/10/02 xx/11/10 xx/xx/xx xx/xx/13
26.Hungvan856 31/10/02 16/11/10 10/02/11 xx/xx/13
27.hienminh245 31/10/02 17/11/10 02/11/11 30/09/13 PINK
28.stevenman 31/10/02 16/11/10 10/02/11 19/08/13 PINK
29.lenhukhanh 31/10/02 xx/11/10 13/01/12 11/09/13
30.meocon153 31/10/02 xx/11/10 xx/xx/11 27/08/13 PINK
31.Huynhha xx/10/02 xx/xx/xx xx/xx/xx xx/08/13
32.baodenla xx/10/02 xx/xx/xx xx/xx/xx xx/08/13
------------------------------------------------------------

01.thuyduongtn 01/11/02 17/11/10 26/01/11 13/08/13 PINK
02.bichngoc123 01/11/02 16/11/10 16/03/11 26/08/13
03.mylinhthieu 01/11/02 xx/11/10 xx/xx/xx xx/xx/13
04.niko 01/11/02 xx/11/10 26/03/11 29/08/13 PINK
05.kieuminhsuong 04/11/02 16/11/10 10/03/11 26/08/13
06.phuong138 04/11/02 16/11/10 02/03/11 xx/08/13
07.hongque 04/11/02 xx/11/10 xx/01/12 10/09/13
08.dzipkien 04/11/02 xx/11/10 xx/xx/12 06/09/13
09.Hoanguyen88 05/11/02 17/11/10 04/11/11 xx/08/13
10.Ng.ChanhBao 05/11/02 16/11/10 16/03/11 xx/08/13
11.Robin12214 05/11/02 16/11/10 xx/xx/11 xx/xx/13
12.linhpham 05/11/02 16/11/10 15/03/11 26/08/13 PINK
13.vantantai 06/11/02 15/08/12 xx/xx/xx xx/08/13
14.hathan2011 07/11/02 xx/11/10 xx/xx/11 xx/08/13
15.thupc 07/11/02 xx/11/10 xx/xx/xx xx/xx/13
16.tamkyqueen 12/11/02 16/11/10 11/02/11 19/08/13
17.Nguyenminhtam 14/11/02 xx/11/10 11/08/11 19/09/13
18.xuandao 14/11/02 xx/11/10 24/04/11 06/08/13
19.thaodo 14/11/02 xx/11/10 xx/xx/xx 19/09/13
22.lethuyphuong 17/11/02 xx/11/10 xx/xx/xx xx/08/13
23.Lanpham 20/11/02 17/11/10 18/02/11 20/08/13
24.Xuannu123 20/11/02 16/11/10 01/07/11 xx/08/13
25.duycuong1978 21/11/02 17/11/10 17/02/11 xx/08/13
26.quyenbk 22/11/02 17/11/10 xx/xx/11 xx/08/13
27.luckystar 22/11/02 16/11/10 xx/xx/11 xx/08/13
28.Dangvanhung 22/11/02 17/11/10 20/02/13 xx/xx/13
29.giangholangtu 22/11/02 16/11/10 xx/xx/11 27/09/13
30.jojovo 23/11/02 17/11/10 xx/xx/11 27/09/13 PIN
31.lequoc72 25/11/02 xx/11/10 18/04/11 xx/08/13 PINK
32.trieutong 26/11/02 17/11/10 09/03/11 23/08/13
33.taitrongnguyen27/11/02 16/11/10 18/03/11 27/08/13
34.pantaran81 27/11/02 16/11/10 04/07/11 23/08/13
35.phươngchi 27/11/02 17/11/10 29/11/11 xx/08/13
36.nguyennghiemvn27/11/02 xx/11/10 14/02/11 19/08/13
37.PhamQuocThinh 29/11/02 17/11/10 04/02/11 xx/08/13
38.ngocthaole 29/11/02 16/11/10 18/03/11 xx/08/13
39.ngocminh60 29/11/02 xx/11/10 16/03/11 26/08/13
40.thanhhuong 29/11/02 xx/11/10 15/04/11 23/08/13
41.heogiamcan 29/11/02 xx/11/10 xx/xx/xx xx/xx/13
----------------------------------------------------------------

01.Phamdinhlan 02/12/02 xx/04/12 xx/xx/xx xx/08/13
02.pinku 02/12/02 30/03/12 xx/xx/xx xx/xx/13
03.Chauvan57 05/12/02 16/04/12 27/07/12 30/09/13 PINK
04.trango1612 05/12/02 16/04/12 xx/xx/xx xx/08/13
05.phamngoanhthu 06/12/02 03/04/12 13/06/12 12/09/13
06.thuquynh 06/12/02 05/04/12 xx/xx/xx xx/08/13
07.dangthanhtong 06/12/02 03/04/12 06/07/12 20/09/13
08.tiffany 06/12/02 08/04/12 xx/xx/xx xx/08/13
09.thattinh115 09/12/02 xx/04/12 xx/xx/xx xx/10/13
10.quangduysk 09/12/02 xx/04/12 08/06/12 24/09/13
11.kimchau122 09/12/02 xx/04/12 xx/xx/xx xx/10/13
12.PhươngVyVu 12/12/02 16/04/12 xx/xx/xx xx/10/13
13.thanhphuong 12/12/02 04/04/12 xx/09/12 21/10/13
14.kangnguyen 16/12/02 xx/04/12 xx/xx/xx xx/xx/13
15.Truongson 16/12/02 27/03/12 xx/xx/xx 11/10/13
16.NgocNga 17/12/02 27/03/12 xx/xx/xx 23/09/13
17.thuytrang 17/12/02 27/03/12 xx/xx/xx 23/09/13
18.lethuyphuong 17/12/02 xx/xx/xx xx/xx/xx xx/10/13
19.phamdinhphung 19/12/02 06/04/12 xx/xx/xx 17/09/13 PINK
20.phươngbao 19/12/02 03/04/12 03/08/12 30/09/13
21.Bephu 23/12/02 xx/04/12 xx/xx/xx xx/10/13
22.ngochanhphan 23/12/02 xx/04/12 xx/xx/xx xx/10/13
23.cmach2011 23/12/02 xx/04/12 xx/xx/xx xx/10/13
24.Devil88 26/12/02 xx/04/12 29/05/13 11/09/13
25.ttd 26/12/02 04/04/12 18/06/12 26/10/13
26.Lethicamdung 30/12/02 03/04/12 xx/xx/xx xx/10/13
27.Bichhao1227 31/12/02 26/03/12 xx/xx/xx xx/10/13
=================================================================
===================================================================


Last update 30/09/2013.

66696 top -

Hoang Thi Quynh Nhu nhớ edit để cập nhật danh sách này nha.@admin,
Cám ơn admin đã quan tâm đến gia đình F3-2002. Quỳnh Như sẽ cố gắng cập nhật thường xuyên.


66867 top -
ImageImage

=========================================
No Nickname P/D Interview KQ
=========================================

01.Pucca 02/01/02 18/10/10 PINK
02.Vuongbui 04/01/02 15/09/10 PINK
03.huudat 04/01/02 xx/xx/xx
04.namphuong 04/01/02 xx/08/10
05.tkphuong 04/01/02 20/04/12
06.vudiemly 05/01/02 02/12/10
07.kulunggusa 06/01/02 06/04/12
08.blackhorse 06/01/02 xx/04/12
09.songuyen 07/01/02 xx/04/12
10.ccicc 07/01/02 23/11/10
11.Kingsmen 09/01/02 12/04/12
12.Linda99 11/01/02 20/04/12
13.Linda(anh) 11/01/02 14/12/10 PINK
14.vyanh 11/01/02 xx/04/12
15.yen97 11/02/02 26/04/12
16.happyghost27 14/01/02 23/09/10 PINK
17.vinhsang1604 14/01/02 03/11/10
18.kulungsa 14/01/02 xx/04/12
19.Dnguyen 15/01/02 20/10/10
20.Hoanganhduc 16/01/02 19/11/10 PINK
21.Firedup 16/01/02 27/09/10 PINK
22.tran1402 18/01/02 21/12/10
23.T.thanhtung 22/01/02 08/10/10
24.Tthanhtung(em)22/01/02 xx/10/10
25.Linhlan269 22/01/02 21/10/10 PINK
26.Tonnumynga 22/01/02 xx/04/12
27.Thanhmaitn 22/01/02 19/04/12
28.luathuunguyen 22/01/02 xx/04/12
29.Lethanhque 24/01/02 02/11/10 PINK
30.Thinhkh 24/01/02 07/10/10
31.asleynguyen 28/01/02 27/10/10
32.hongdn 28/01/02 29/11/10
33.mylinh 28/01/02 12/04/12 PINK
34.nguyenvanthanh29/01/02 xx/04/12
35.toykl2503 29/01/02 05/04/12
36.Free11 30/01/02 15/11/10 PINK
37.quanglee 30/01/02 xx/04/12
38.lequanghuy 30/01/02 15/05/12
39.tyni 31/01/02 xx/10/10 PINK

-----------------------------------------

01.Huandoan 04/02/02 27/10/10 PINK
02.tta24 04/02/02 02/12/10 PINK
03.ngantruong 04/02/02 20/12/10
04.taoxanhnguyen 04/02/02 29/11/10
05.Dongqk 05/02/02 23/09/10 PINK
06.Dtminhhieu(1) 11/02/02 08/10/10
07.Liemhuynh 12/02/02 24/04/12 PINK
08.Faith2010 13/02/02 18/10/10
09.tamnguyen 13/02/02 xx/04/12
10.be6giongke 13/02/02 xx/04/12
11.langyenlinh 14/02/02 20/12/10 PINK
12.alexnguyen(em)15/02/02 14/10/10 PINK
13.alexnguyen123 15/02/02 12/10/10 PINK
14.Minh 0349 15/02/02 08/11/10 PINK
15.Ducnguyen 15/02/02 xx/12/10 PINK
16.Sonic2911 15/02/02 14/10/10 PINK
17.nguyenbinhminh15/02/02 xx/04/12
18.nhqt 15/02/02 03/05/12 PINK
19.Nhungmy 19/02/02 10/11/10 PINK
20.thanhtruc61 19/02/02 10/11/10 PINK
21.laquocbao 19/02/02 15/11/10
22.PTapollo 20/02/02 04/10/10 PINK
23.Ronvn 21/02/02 04/05/12 PINK
24.Khanhtran 21/02/02 20/09/10 PINK
25.huynhsong 21/02/02 xx/xx/xx
26.titi 21/02/02 xx/05/12
27.tranthien 22/02/02 xx/05/12
28.Tamchi 22/02/02 xx/xx/xx
29.tamnguyen 22/02/02 08/05/12
29.joeyduong 25/02/02 25/10/10
30.Dtminhhieu(2) 28/02/02 08/10/10

-----------------------------------------

01.Bao50885 01/03/02 xx/05/12
02.khanhvopm 04/03/02 xx/05/12
03.dinhphan 07/03/02 09/12/10 PINK
04.Tuantran1957 11/03/02 xx/10/10
05.Quoctn 12/03/02 20/10/10 PINK
06.Honghoi 13/03/02 xx/xx/xx
07.Superman136 13/03/02 xx/11/10
08.tandanghp 13/03/02 08/11/10 PINK
09.be6giongke 13/03/02 07/06/12 PINK
10.ana 15/03/02 xx/06/12
11.Lethithuthao 21/03/02 xx/06/12
12.Lethiyenphuong21/03/02 01/06/12
13.thuyhuong10 21/03/02 08/06/12 PINK
14.Hunganhkm 25/03/02 08/12/10
15.loandung70 25/03/02 24/11/10
16.Cuongxuanus 26/03/02 28/10/10
17.Tikva 26/03/02 28/10/10
18.hongxuan 26/03/02 xx/10/10
19.khoaluong 27/03/02 xx/06/12
20.Duyenpearl 27/03/02 15/06/12
21.Kimloan 28/03/02 03/11/10
22.voducphung 28/03/02 11/06/12
23.kimtuyet 28/03/02 03/11/10
24.phatvan 28/03/02 12/06/12
25.alexsonto989 29/03/02 08/11/10
26.anhkao 29/03/02 08/11/10

-----------------------------------------

01.Tylun2901 01/04/02 27/10/10
02.Tranthientam 01/04/02 xx/10/10
03.Blacksheep 01/04/02 06/07/12 PINK
04.quochuy 01/04/02 15/12/10
05.Toetoet 02/04/02 xx/12/10 PINK
06.killi312 02/04/02 07/12/10
07.Lienly 02/04/02 xx/07/12
08.Ng.VanQuang 03/04/02 02/07/12 PINK
09.Ng.hoaibao 03/04/02 02/07/12 PINK
10.aydahayqua1 05/04/02 10/11/10
11.thieugiacafe 08/04/02 03/07/12
12.dk0639 08/04/02 03/07/12 PINK
13.thinhnguyen 09/04/02 03/07/12
14.kratot46 12/04/02 xx/07/12
15.duyhuynh 15/04/02 23/11/10 PINK
16.trangn94 15/04/02 24/08/12
17.minhvan 15/04/02 16/08/12 PINK
18.chihai 16/04/02 21/08/12 PINK
19.Selani 17/04/02 xx/08/12
20.loanhua94 17/04/02 02/08/12 PINK
21.trongtan 18/04/02 xx/08/12
22.levietkhanh 18/04/02 03/08/12
23.TRANHUNG 22/04/02 27/08/12 PINK
24.aukidi122 22/04/02 03/08/12
25.khoanguyen 22/04/02 xx/08/12
26.Yenlinh 23/04/02 29/11/10 PINK
27.Hoavt01 24/04/02 10/12/10
28.Xuanthuy73 25/04/02 19/11/10 PINK
29.Minhnhat(LKP) 25/04/02 xx/11/10 PINK
30.Phamkieutrinh 25/04/02 xx/08/12
31.phakitri 25/04/02 xx/08/12
32.hoanglam241 26/04/02 10/12/10
33.haianh129 29/04/02 21/08/12 PINK
34.Bichngoc 30/04/02 14/12/10 PINK
35.Vinapear xx/04/02 xx/xx/12

-----------------------------------------

01.Camsin1972 01/05/02 03/11/10 PINK
02.hongnga 01/05/02 16/09/12
03.pongbinhtan 01/05/02 27/08/12 PINK
04.alando 02/05/02 xx/09/12
05.dinhtrung1972 02/05/02 27/09/12
06.Hiepnv 03/05/02 08/12/10
07.minhthuc 03/05/02 xx/09/12
08.VTTNhung 03/05/02 04/09/12
09.kimdien0227 03/05/02 xx/12/10
10.ttxm1960 03/05/02 xx/09/12
11.tongkimnhan 06/05/02 xx/09/12
12.trangdung 07/05/02 02/11/10 PINK
13.trangdieu 07/05/02 xx/09/12
14.justin090 08/05/02 09/11/10 PINK
15.uwoohbinp 08/05/02 20/09/12 PINK
16.hienquang 08/05/02 08/09/12
17.Quocdat 09/05/02 04/09/12 PINK
18.Lươngkieu 09/05/02 23/11/10 PINK
19.zactian101 09/05/02 10/09/12
20.tamta 10/05/02 xx/09/12
21.AndyLam101176 11/05/02 17/09/12 PINK
22.quanghuycuc 13/05/02 15/12/10 BLUE
23.Tranquocchung 13/05/02 14/12/10
24.vickynguyen 13/05/02 21/12/10 PINK
25.pnmt24 13/05/02 xx/09/12
26.thevu3738 13/05/02 xx/09/12
27.thongnguyen 13/05/02 xx/09/12
28.hoangtukyung 13/05/02 xx/09/12
29.Ng.vietthong 13/05/02 20/09/12
30.chauduong 14/05/02 xx/09/12
31.phươngkhanh 15/05/02 22/10/12
32.mylinh 15/05/02 xx/10/12
33.HanaYuki912 16/05/02 19/10/12 PINK
34.bokorea 17/05/02 xx/12/10
35.llphi777 17/05/02 18/10/12 PINK
36.NMG 17/05/02 xx/10/12
37.Thuy1308 xx/05/02 22/10/12
38.vukimthu 18/05/02 xx/10/12
39.Tonthatbao 20/05/02 16/10/12 PINK
40.thangdaqu 20/05/02 01/12/10 PINK
41.thuytien 20/05/02 xx/10/12
42.quynhnhu123 20/05/02 30/10/12 PINK
43.hoangtamst 20/05/02 29/10/12
44.Maivu 21/05/02 15/10/12
45.vietnga 21/05/02 xx/10/12
46.trancao 21/05/02 05/10/12
47.minhnguyet 21/05/02 xx/10/12
48.Hotrunglinh 22/05/02 xx/11/12
49.ngtkhai88 22/05/02 xx/11/12
50.josneo147 22/05/02 xx/11/12
51.minhtam57 23/05/02 xx/11/12
52.Ng.thitrinh 24/05/02 xx/11/12
53.Ng.ngoctoan 24/05/02 xx/11/12
54.Ng.thiphuong 24/05/02 xx/11/12
55.thomdiem2009 24/05/02 23/11/12 PINK
56.quoctran 27/05/02 xx/11/12
57.hoangnhat007 27/05/02 xx/11/12 BLUE
58.Yam 28/05/02 14/12/10 PINK
59.Thaoclassic 28/05/02 xx/11/12
60.kvd 28/05/02 02/11/12
61.hkhanha 28/05/02 01/11/12 PINK
62.nguyenhiep 29/05/02 09/11/12
63.Doantuvoimom 29/05/02 xx/11/12
64.Doantuvoimom 29/05/02 xx/11/12
65.Anhan5555 29/05/02 23/12/10 PINK
66.Kiem1962 29/05/02 01/11/12 PINK
67.hienthuy72 29/05/02 23/11/12 PINK
68.viet0503 30/05/02 06/11/12
69.Nguyenxuan 31/05/02 xx/11/12
70.nhocino 31/05/02 16/11/12

-----------------------------------------

01.jesstran 02/06/02 03/12/12 PINK
02.Minhtamng 03/06/02 04/12/12 PINK
03.Hoamy 03/06/02 xx/12/12
04.eleven 04/06/02 06/12/12
05.thatthu37 04/06/02 04/12/12 PINK
06.Vuthanhanh 04/06/02 03/12/12
07.Hunghoangtran 04/06/02 xx/12/12
09.thinhpo10 04/06/02 25/03/13
10.vinhdanh 04/06/02 xx/12/12
11.vietguyz 04/06/02 xx/12/12
12.Trantrieu 05/06/02 03/12/12
13.hoangnguyentn 05/06/02 xx/12/12
14.tuhuynhvan 07/06/02 xx/12/12
15.xuanquy 07/06/02 xx/12/12
16.xmas847 10/06/02 15/01/13
17.hoangtuyetnga 11/06/02 xx/01/13
18.hoangvandung 11/06/02 xx/01/13
19.hoangvanton 11/06/02 xx/01/13
20.tony98 11/06/02 15/01/13
21.Phoebe90 12/06/02 15/01/13
22.KhangnguyenBH 13/06/02 xx/01/13
23.nhduy 13/06/02 xx/01/13
24.hqtho 13/06/02 xx/01/13
25.tunglam07 13/06/02 26/02/13
26.lehoang 13/06/02 xx/01/13
27.Tonytran157 14/06/02 xx/01/13
28.pe_pi_map 17/06/02 15/01/13
29.Myphuong 18/06/02 xx/01/13
30.Anhvan 19/06/02 08/01/13
31.Ng.KinhThiep 19/06/02 07/01/13 PINK
32.ngochoathipham19/06/02 09/01/13 PINK
33.Tranthi 20/06/02 10/01/13
34.Tranthi(em) 20/06/02 10/01/13
35.tuanthu197 20/06/02 15/01/13
36.giangxuandiep 21/06/02 09/01/13
37.Phuongtrangvu 24/06/02 05/02/13
38.hươnghien 24/06/02 04/02/13
39.haitrieu 24/06/02 05/02/13
40.kieuthong 25/06/02 xx/02/13
41.ngochieu 25/06/02 01/02/13
42.maithy272 26/06/02 19/02/13
41.Thaonguyen 27/06/02 xx/02/13
43.hongmy99 27/06/02 xx/02/13
44.thuyenid 27/06/02 21/02/13 PINK
45.hienbay2012 27/06/02 xx/02/13
46.ngtranphutuan 27/06/02 xx/02/13
47.Doryuyen 28/06/02 xx/02/13
48.dinhthao 29/06/02 xx/02/13
49.Bequay xx/06/02 10/01/13

-----------------------------------------

01.khoitran 01/07/02 xx/02/13
02.krisnguyen92 02/07/02 05/02/13 BLUE
03.kenx91 03/07/02 04/02/13
04.buiquangminh 05/07/02 22/02/13
05.tuanthu 08/07/02 xx/03/13
06.phươngtram 08/07/02 xx/03/13
07.boilinh 08/07/02 xx/03/13
08.johnnguyen 08/07/02 12/04/13
09.Sansnom 08/07/02 12/03/13 PINK
10.vohongngoc 08/07/02 22/04/13
11.nhanthanhphan 08/07/02 15/03/13
12.Nguyentrong56 09/07/02 05/03/13
13.huythinh1994 09/07/02 xx/xx/13
14.Kai88 09/07/02 xx/xx/13
15.Ngoctramnth 10/07/02 xx/03/13
16.Kelsey 11/07/02 01/03/13 PINK
17.Dinhtminhhieu 11/07/02 15/03/13
18.Danielbass 12/07/02 08/03/13
19.lethinh 14/07/02 xx/03/13
20.Minhthu1022 15/07/02 xx/04/13
21.Hado1984 15/07/02 25/04/13 PINK
22.bluestar7589 15/07/02 18/04/13 PINK
23.phươngloan 15/07/02 xx/04/13
24.toanhuong 15/07/02 xx/04/13
25.binhlanh 15/07/02 xx/04/13
26.mimosa877(anh)15/07/02 xx/04/13
27.letam79 15/07/02 xx/04/13
28.Honeynguyen 16/07/02 04/04/13
29.keens0n 17/07/02 25/04/13
30.betty1423 18/07/02 xx/04/13
31.Ng.ngotruong 18/07/02 23/04/13
32.kyba2001 22/07/02 30/05/13 PINK
33.Mikun 23/07/02 xx/05/13
34.quanghai 23/07/02 xx/05/13
35.kitu91 23/07/02 16/05/13 PINK
36.thienhoa2011 23/07/02 02/05/13 PINK
37.Sweetlove(1) 24/07/02 xx/05/13
38.Sweetlove(2) 24/07/02 xx/05/13
39.duyenmai 24/07/02 09/05/13
40.khoadtran 25/07/02 xx/05/13
41.ch3yaour 26/07/02 xx/05/13
42.prime 26/07/02 10/05/13
43.hanhbinbon 26/07/02 14/05/13
44.Nguyenvanhoang26/07/02 30/05/13
45.namcao 26/07/02 16/05/13
46.hhuyle 26/07/02 10/05/13 PINK
47.hiepkhachdem 29/07/02 xx/05/13 BLUE
48.thunghi 29/07/02 xx/05/13
49.thang1401 29/07/02 xxx/05/13
50.khoaphong1968 31/07/02 xx/05/13
51.datcuong xx/07/02 xx/05/13

-----------------------------------------

01.nguyenthian 03/08/02 xx/05/13 PINK
02.ntdao 05/08/02 13/05/13
03.ahv1812 05/08/02 xx/05/13
04.nguyenquynh 05/08/02 xx/05/13
05.ngocchau 06/08/02 xx/05/13
06.maianhduy159 07/08/02 16/05/13 PINK
07.trungthu589 07/08/02 07/05/13 PINK
08.Hoangkhuong 07/08/02 xx/05/13
09.ebonygibson 07/08/02 xx/05/13
10.thuychaudn 08/08/02 xx/06/13
11.chopchop865 08/08/02 xx/06/13
12.loanle 08/08/02 xx/06/13
13.salemlala 08/08/02 xx/06/13
14.baotranledo 09/08/02 xx/xx/13
15.yunietran 12/08/02 xx/06/13
16.mccathytran 12/08/02 xx/06/13 PINK
17.Mymy16091994 12/08/02 xx/06/13
18.BrianNguyen 12/08/02 xx/06/13
19.quynhvi93 13/08/02 17/06/13 PINK
20.phươngdung 13/08/02 xx/06/13
21.tranvu1705 14/08/02 24/06/13 PINK
22.bobolam 14/08/02 28/06/13 PINK
23.Kaida1987 15/08/02 xx/06/13 PINK
24.nguyenchau24 16/08/02 10/06/13
25.nhutruc1966 20/08/02 11/06/13 PINK
26.lekiet 22/08/02 17/06/13 PINK
27.Thìn 22/08/02 xx/06/13
28.simonho 22/08/02 xx/06/13
29.sangho 22/08/02 xx/06/13
30.minh111 22/08/02 xx/06/13
31.phatvan 23/08/02 xx/06/13
32.coolduck2008 23/08/02 xx/06/13
33.trakhuc 23/08/02 07/06/13 PINK
34.trakhuc(em) 23/08/02 21/06/13
35.hoangyen68 28/08/02 20/06/13 PINK
36.Minhquansk 28/08/02 xx/06/13
37.lauasay 28/08/02 17/06/13
38.Taycamkiet 29/08/02 17/06/13 PINK
39.Lauchanhcu 29/08/02 13/06/13
40.Crystal 30/08/02 17/06/12 PINK
41.winwin7x 30/08/02 03/06/13 PINK
42.hainhon xx/08/02 11/06/13

-----------------------------------------

01.Pevy 03/09/02 23/07/13 PINK
02.cute 03/09/02 23/07/13 PINK
03.oanhnguyen 04/09/02 xx/07/13
04.Kimson 04/09/02 xx/07/13
05.lamvu 05/09/02 11/07/13 PINK
06.tanphat 05/09/02 11/09/13
07.ananguyen 05/09/02 xx/xx/13
08.Ng.ThanhDuy 06/09/02 xx/07/13
09.minhtien 06/09/02 26/09/13
10.ba0la0tron 09/09/02 30/09/13
11.quangtin93 10/09/02 xx/07/13
12.Tiachop 11/09/02 xx/07/13
13.levotran 12/09/02 xx/07/13
14.levutrang 12/09/02 xx/07/13
15.caude 12/09/02 xx/07/13
16.thaolai88 12/09/02 xx/07/13
17.Kusul2013 12/09/02 14/10/13
18.tuminh86 13/09/02 22/08/13 PINK
19.Camlinh 16/09/02 xx/xx/13
20.Quynhnhu 16/09/02 xx/07/13 PINK
21.nguyenhanh 16/09/02 xx/07/13
22.Phongtb 17/09/02 05/07/13 PINK
23.myhuong 18/09/02 15/07/13 PINK
24.NMD196666 18/09/02 xx/07/13 PINK
25.batzblack 20/09/02 xx/07/13
26.vuhoantran 21/10/02 23/07/13 PINK
27.kimthoado 23/09/02 xx/07/13
28.hunghoang 23/09/02 23/09/13
29.leanhtuan 23/09/02 xx/07/13
30.huynhthaibao 27/09/02 20/08/13
31.TrươngMinhThai28/09/02 18/07/13 PINK
32.nhatso 28/09/02 xx/xx/13
33.Thaithanhpham 30/09/02 11/07/13 PINK
34.Sophie 30/09/02 xx/07/13
35.Thuanhorion 30/09/02 23/07/13 PINK

-----------------------------------------

01.Hangoc 01/10/02 xx/08/13
02.phuongtiet 01/10/02 xx/08/13
03.quangnd 01/10/02 11/09/13
04.cindy2002 02/10/02 xx/xx/13
05.Juliette 03/10/02 23/08/13
06.Ducthang 04/10/02 16/08/13
07.fat103 07/10/02 21/10/13
08.Sonhi 08/10/02 xx/08/13
09.giadinhhuan 10/10/02 20/08/13 PINK
10.giadinhpp 10/10/02 15/08/13 PINK
11.shara 11/10/02 xx/08/13
12.quocthai67 15/10/02 20/08/13 PINK
13.viviannguyenx 15/10/02 xx/xx/13
14.ngocnhu2002 17/10/02 15/08/13
15.phongtran 18/10/02 xx/08/13
16.Thungoc201012 20/10/02 06/08/13 PINK
17.nguyen4465 21/10/02 26/08/13 PINK
18.vannguyenba 22/10/02 xx/xx/13
19.vanthinhathuy 22/10/02 xx/xx/13
20.lkminh2002 22/10/02 xx/08/13
21.Salvia 24/10/02 xx/08/13
22.hungphuong 24/10/02 xx/08/13
23.anhtuoitre 24/10/02 06/09/13
24.thanhhang908 28/10/02 18/09/13
25.NguyenNhung 28/10/02 xx/xx/13 PINK
26.Hungvan856 31/10/02 xx/xx/13
27.hienminh245 31/10/02 30/09/13 PINK
28.stevenman 31/10/02 19/08/13 PINK
29.lenhukhanh 31/10/02 11/09/13 PINK
30.meocon153 31/10/02 27/08/13 PINK
31.Huynhha xx/10/02 xx/08/13
32.baodenla xx/10/02 xx/08/13

-----------------------------------------

01.thuyduongtn 01/11/02 13/08/13 PINK
02.bichngoc123 01/11/02 26/08/13
03.mylinhthieu 01/11/02 xx/xx/13
04.niko 01/11/02 29/08/13 PINK
05.kieuminhsuong 04/11/02 26/08/13
06.phuong138 04/11/02 xx/08/13
07.hongque 04/11/02 10/09/13
08.dzipkien 04/11/02 06/09/13 PINK
09.Hoanguyen88 05/11/02 xx/08/13
10.Ng.ChanhBao 05/11/02 xx/08/13
11.Robin12214 05/11/02 xx/xx/13
12.linhpham 05/11/02 26/08/13 PINK
13.nalynguyen 05/11/02 22/08/13
14.vantantai 06/11/02 xx/08/13
15.hathan2011 07/11/02 xx/08/13
16.thupc 07/11/02 xx/xx/13
17.tamkyqueen 12/11/02 19/08/13
18.Nguyenminhtam 14/11/02 19/09/13
19.xuandao 14/11/02 06/08/13
20.thaodo 14/11/02 19/09/13
21.lethuyphuong 17/11/02 xx/08/13
22.Lanpham 20/11/02 20/08/13
23.Xuannu123 20/11/02 xx/08/13
24.duycuong1978 21/11/02 xx/08/13
25.quyenbk 22/11/02 xx/08/13
26.luckystar 22/11/02 xx/08/13
27.Dangvanhung 22/11/02 xx/xx/13
28.giangholangtu 22/11/02 27/09/13
29.jojovo 23/11/02 27/09/13 PINK
30.lequoc72 25/11/02 xx/08/13 PINK
31.trieutong 26/11/02 23/08/13
32.taitrongnguyen27/11/02 27/08/13
33.pantaran81 27/11/02 23/08/13
34.phươngchi 27/11/02 xx/08/13
35.nguyennghiemvn27/11/02 9/08/13
36.PhamQuocThinh 29/11/02 xx/08/13
37.ngocthaole 29/11/02 xx/08/13
38.ngocminh60 29/11/02 26/08/13
39.thanhhuong 29/11/02 23/08/13
40.heogiamcan 29/11/02 xx/xx/13

-----------------------------------------

01.Phamdinhlan 02/12/02 xx/08/13
02.pinku 02/12/02 xx/xx/13
03.Chauvan57 05/12/02 30/09/13 PINK
04.trango1612 05/12/02 xx/08/13
05.phamngoanhthu 06/12/02 12/09/13
06.thuquynh 06/12/02 xx/08/13
07.dangthanhtong 06/12/02 20/09/13
08.tiffany 06/12/02 xx/08/13
09.thattinh115 09/12/02 xx/xx/13
10.quangduysk 09/12/02 24/09/13
11.kimchau122 09/12/02 xx/10/13
12.PhươngVyVu 12/12/02 xx/10/13
13.thanhphuong 12/12/02 21/10/13
14.kangnguyen 16/12/02 xx/xx/13
15.Truongson 16/12/02 21/10/13
16.NgocNga 17/12/02 23/09/13
17.thuytrang 17/12/02 23/09/13
18.lethuyphuong 17/12/02 xx/10/13
19.phamdinhphung 19/12/02 17/09/13 PINK
20.phươngbao 19/12/02 30/09/13
21.Bephu 23/12/02 xx/10/13
22.ngochanhphan 23/12/02 xx/10/13
23.cmach2011 23/12/02 xx/10/13
24.Devil88 26/12/02 11/09/13
25.ttd 26/12/02 24/10/13
26.Lethicamdung 30/12/02 xx/10/13
27.Bichhao1227 31/12/02 xx/10/13

=========================================
=========================================Update 8/5/2014

66893 top -
Xin chào bạn lieuvh,

Cám ơn bạn đã giúp mình ý kiến rất hay trong việc trình bày tình trạng hồ sơ các bạn trong gia đình F3-2002.
Mình sẽ cập nhật ngay khi hồ sơ các bạn có ngày ưu tiên tháng 1/2002 được mở.
Thấy danh sách F3-2001 sau ngày 22/5/2001 hơi bị nhiều nên mình nghĩ hồ sơ của F3-2002 sẽ tiến chậm trong thời gian tới. Hy vọng mình nghĩ sai và dự đoán của bạn sẽ thành hiện thực.

Thân ái.

70087 top -

khi nào thì mới đến F3 2004 ra đời nhỉ?

70098 top -
Hồ sơ F3 2002 tháng 1/2002 có ai nhận được thông báo mở hồ sơ chưa?
PD 20/2/2002 của mình vừa mới nhận được thông báo rồi nè ...... là vẫn tiếp tục chờ khi nào hồ sơ đến lượt.Có ai có thông báo gì mới vui lòng post lên cho anh em được biết nghen.

70107 top -

@phithuyenapollo:
"PD 20/2/2002 của mình vừa mới nhận được thông báo rồi nè ...... "
đọc post của bạn làm mình đứng tim vì mừng hụt...suýt toi đoá...
hy vọng anh lieuvh đoán đúng như Gia Cát Khổng Minh thì bà con F3/2002 sẽ khao anh một chầu "tới bến", bà con nào đồng ý giơ tay lên..

70122 top -

Xin chào bạn lieuvh,
Mình online để thăm việtditrú xong là off ngay nên không đọc được tin nhắn của bạn. Có gì bạn liên lạc qua email.
Cám ơn bạn đã quan tâm .
Thân .

70839 top -
quynhnhu thêm vào danh sách F3 2002 ,2 cột là cột mở hồ sơ và cột complete,thêm cột mở hồ sơ cho nó hên nhe em.Em thêm vào cột mở hồ sơ như anh nói,bảo đãm hồ sơ sẽ được mở.Vì trước sau gì mình cũng sẽ đến lúc đó.
Mình có được danh sách như trên cũng rất hay,vietditru sau này càng ngày càng có nhiều thành viên đóng góp ý kiến hay và khoa học,mình nên theo.
Sự sắp xếp danh sách khoa học và hợp lý như trên,sẽ giúp cho chúng ta tiện theo dõi tiến trình hồ sơ.Em đồng ý với anh chứ.

71596 top -
Tuân lệnh, tuân lệnh ngay !!

71606 top -

Hihi! Cột "Open date" hy vọng cuối tháng này sẽ dùng tới!!!!!!!!!!

71715 top -
Xin chào các bạn ,
Mình nghĩ hồ sơ các bạn có ngày ưu tiên trong tháng 1&2/2002 đã có sự đổi mới rồi (không biết có đúng không?). Các bạn hãy gọi vào NVC để biết tình trạng hồ sơ của mình hiện nay. Có gì mới các bạn nhớ thông báo và "mở hàng" cột opened date nhé.
Chúc các bạn vui.

P/s :Bạn quangtrung và bạn lieuvh có thể giúp mình format lại danh sách ở trang 1 được không? Khi mình type thì không sao nhưng khi submit sao các cột chạy lung tung, mình làm đi làm lại hoài không được. Cám ơn bạn nhiều.

74114 top -
Hy vọng bạn Hoàng Thị Quỳnh Như đoán đúng. Chúc gia đình F3-2002 luôn hạnh phúc và chuẩn bị cho năm mới đầy hứa hẹn.

74117 top -

Hi các cô chú anh chị !
VL kính mời các ACE F3-2002 tham gia bưổi offfline sắp tới nhé ! để chúng ta có thể làm quen trao đổi thông tin cho nhau nhanh hơn nhé :)
Good luck !

74476 top -
Hot Hot!!!!!!!!!!
Hồ sơ vuongbui1208 có PD 04 Jan 2002, đã nhận được E-mail báo đóng 70$.
Báo để các Hồ sơ F3 1,2,3/2002 được vui.

74984 top -
Danh sách F3 - 2002
1, 2, 3, 4, 5 ... 282

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ImageImage

=========================================
No Nickname P/D Interview KQ
=========================================

01.Pucca 02/01/02 18/10/10 PINK
02.Vuongbui 04/01/02 15/09/10 PINK
03.huudat 04/01/02 xx/xx/xx
04.namphuong 04/01/02 xx/08/10
05.tkphuong 04/01/02 20/04/12
06.vudiemly 05/01/02 02/12/10
07.kulunggusa 06/01/02 06/04/12
08.blackhorse 06/01/02 xx/04/12
09.songuyen 07/01/02 xx/04/12
10.ccicc 07/01/02 23/11/10
11.Kingsmen 09/01/02 12/04/12
12.Linda99 11/01/02 20/04/12
13.Linda(anh) 11/01/02 14/12/10 PINK
14.vyanh 11/01/02 xx/04/12
15.yen97 11/02/02 26/04/12
16.happyghost27 14/01/02 23/09/10 PINK
17.vinhsang1604 14/01/02 03/11/10
18.kulungsa 14/01/02 xx/04/12
19.Dnguyen 15/01/02 20/10/10
20.Hoanganhduc 16/01/02 19/11/10 PINK
21.Firedup 16/01/02 27/09/10 PINK
22.tran1402 18/01/02 21/12/10
23.T.thanhtung 22/01/02 08/10/10
24.Tthanhtung(em)22/01/02 xx/10/10
25.Linhlan269 22/01/02 21/10/10 PINK
26.Tonnumynga 22/01/02 xx/04/12
27.Thanhmaitn 22/01/02 19/04/12
28.luathuunguyen 22/01/02 xx/04/12
29.Lethanhque 24/01/02 02/11/10 PINK
30.Thinhkh 24/01/02 07/10/10
31.asleynguyen 28/01/02 27/10/10
32.hongdn 28/01/02 29/11/10
33.mylinh 28/01/02 12/04/12 PINK
34.nguyenvanthanh29/01/02 xx/04/12
35.toykl2503 29/01/02 05/04/12
36.Free11 30/01/02 15/11/10 PINK
37.quanglee 30/01/02 xx/04/12
38.lequanghuy 30/01/02 15/05/12
39.tyni 31/01/02 xx/10/10 PINK

-----------------------------------------

01.Huandoan 04/02/02 27/10/10 PINK
02.tta24 04/02/02 02/12/10 PINK
03.ngantruong 04/02/02 20/12/10
04.taoxanhnguyen 04/02/02 29/11/10
05.Dongqk 05/02/02 23/09/10 PINK
06.Dtminhhieu(1) 11/02/02 08/10/10
07.Liemhuynh 12/02/02 24/04/12 PINK
08.Faith2010 13/02/02 18/10/10
09.tamnguyen 13/02/02 xx/04/12
10.be6giongke 13/02/02 xx/04/12
11.langyenlinh 14/02/02 20/12/10 PINK
12.alexnguyen(em)15/02/02 14/10/10 PINK
13.alexnguyen123 15/02/02 12/10/10 PINK
14.Minh 0349 15/02/02 08/11/10 PINK
15.Ducnguyen 15/02/02 xx/12/10 PINK
16.Sonic2911 15/02/02 14/10/10 PINK
17.nguyenbinhminh15/02/02 xx/04/12
18.nhqt 15/02/02 03/05/12 PINK
19.Nhungmy 19/02/02 10/11/10 PINK
20.thanhtruc61 19/02/02 10/11/10 PINK
21.laquocbao 19/02/02 15/11/10
22.PTapollo 20/02/02 04/10/10 PINK
23.Ronvn 21/02/02 04/05/12 PINK
24.Khanhtran 21/02/02 20/09/10 PINK
25.huynhsong 21/02/02 xx/xx/xx
26.titi 21/02/02 xx/05/12
27.tranthien 22/02/02 xx/05/12
28.Tamchi 22/02/02 xx/xx/xx
29.tamnguyen 22/02/02 08/05/12
29.joeyduong 25/02/02 25/10/10
30.Dtminhhieu(2) 28/02/02 08/10/10

-----------------------------------------

01.Bao50885 01/03/02 xx/05/12
02.khanhvopm 04/03/02 xx/05/12
03.dinhphan 07/03/02 09/12/10 PINK
04.Tuantran1957 11/03/02 xx/10/10
05.Quoctn 12/03/02 20/10/10 PINK
06.Honghoi 13/03/02 xx/xx/xx
07.Superman136 13/03/02 xx/11/10
08.tandanghp 13/03/02 08/11/10 PINK
09.be6giongke 13/03/02 07/06/12 PINK
10.ana 15/03/02 xx/06/12
11.Lethithuthao 21/03/02 xx/06/12
12.Lethiyenphuong21/03/02 01/06/12
13.thuyhuong10 21/03/02 08/06/12 PINK
14.Hunganhkm 25/03/02 08/12/10
15.loandung70 25/03/02 24/11/10
16.Cuongxuanus 26/03/02 28/10/10
17.Tikva 26/03/02 28/10/10
18.hongxuan 26/03/02 xx/10/10
19.khoaluong 27/03/02 xx/06/12
20.Duyenpearl 27/03/02 15/06/12
21.Kimloan 28/03/02 03/11/10
22.voducphung 28/03/02 11/06/12
23.kimtuyet 28/03/02 03/11/10
24.phatvan 28/03/02 12/06/12
25.alexsonto989 29/03/02 08/11/10
26.anhkao 29/03/02 08/11/10

-----------------------------------------

01.Tylun2901 01/04/02 27/10/10
02.Tranthientam 01/04/02 xx/10/10
03.Blacksheep 01/04/02 06/07/12 PINK
04.quochuy 01/04/02 15/12/10
05.Toetoet 02/04/02 xx/12/10 PINK
06.killi312 02/04/02 07/12/10
07.Lienly 02/04/02 xx/07/12
08.Ng.VanQuang 03/04/02 02/07/12 PINK
09.Ng.hoaibao 03/04/02 02/07/12 PINK
10.aydahayqua1 05/04/02 10/11/10
11.thieugiacafe 08/04/02 03/07/12
12.dk0639 08/04/02 03/07/12 PINK
13.thinhnguyen 09/04/02 03/07/12
14.kratot46 12/04/02 xx/07/12
15.duyhuynh 15/04/02 23/11/10 PINK
16.trangn94 15/04/02 24/08/12
17.minhvan 15/04/02 16/08/12 PINK
18.chihai 16/04/02 21/08/12 PINK
19.Selani 17/04/02 xx/08/12
20.loanhua94 17/04/02 02/08/12 PINK
21.trongtan 18/04/02 xx/08/12
22.levietkhanh 18/04/02 03/08/12
23.TRANHUNG 22/04/02 27/08/12 PINK
24.aukidi122 22/04/02 03/08/12
25.khoanguyen 22/04/02 xx/08/12
26.Yenlinh 23/04/02 29/11/10 PINK
27.Hoavt01 24/04/02 10/12/10
28.Xuanthuy73 25/04/02 19/11/10 PINK
29.Minhnhat(LKP) 25/04/02 xx/11/10 PINK
30.Phamkieutrinh 25/04/02 xx/08/12
31.phakitri 25/04/02 xx/08/12
32.hoanglam241 26/04/02 10/12/10
33.haianh129 29/04/02 21/08/12 PINK
34.Bichngoc 30/04/02 14/12/10 PINK
35.Vinapear xx/04/02 xx/xx/12

-----------------------------------------

01.Camsin1972 01/05/02 03/11/10 PINK
02.hongnga 01/05/02 16/09/12
03.pongbinhtan 01/05/02 27/08/12 PINK
04.alando 02/05/02 xx/09/12
05.dinhtrung1972 02/05/02 27/09/12
06.Hiepnv 03/05/02 08/12/10
07.minhthuc 03/05/02 xx/09/12
08.VTTNhung 03/05/02 04/09/12
09.kimdien0227 03/05/02 xx/12/10
10.ttxm1960 03/05/02 xx/09/12
11.tongkimnhan 06/05/02 xx/09/12
12.trangdung 07/05/02 02/11/10 PINK
13.trangdieu 07/05/02 xx/09/12
14.justin090 08/05/02 09/11/10 PINK
15.uwoohbinp 08/05/02 20/09/12 PINK
16.hienquang 08/05/02 08/09/12
17.Quocdat 09/05/02 04/09/12 PINK
18.Lươngkieu 09/05/02 23/11/10 PINK
19.zactian101 09/05/02 10/09/12
20.tamta 10/05/02 xx/09/12
21.AndyLam101176 11/05/02 17/09/12 PINK
22.quanghuycuc 13/05/02 15/12/10 BLUE
23.Tranquocchung 13/05/02 14/12/10
24.vickynguyen 13/05/02 21/12/10 PINK
25.pnmt24 13/05/02 xx/09/12
26.thevu3738 13/05/02 xx/09/12
27.thongnguyen 13/05/02 xx/09/12
28.hoangtukyung 13/05/02 xx/09/12
29.Ng.vietthong 13/05/02 20/09/12
30.chauduong 14/05/02 xx/09/12
31.phươngkhanh 15/05/02 22/10/12
32.mylinh 15/05/02 xx/10/12
33.HanaYuki912 16/05/02 19/10/12 PINK
34.bokorea 17/05/02 xx/12/10
35.llphi777 17/05/02 18/10/12 PINK
36.NMG 17/05/02 xx/10/12
37.Thuy1308 xx/05/02 22/10/12
38.vukimthu 18/05/02 xx/10/12
39.Tonthatbao 20/05/02 16/10/12 PINK
40.thangdaqu 20/05/02 01/12/10 PINK
41.thuytien 20/05/02 xx/10/12
42.quynhnhu123 20/05/02 30/10/12 PINK
43.hoangtamst 20/05/02 29/10/12
44.Maivu 21/05/02 15/10/12
45.vietnga 21/05/02 xx/10/12
46.trancao 21/05/02 05/10/12
47.minhnguyet 21/05/02 xx/10/12
48.Hotrunglinh 22/05/02 xx/11/12
49.ngtkhai88 22/05/02 xx/11/12
50.josneo147 22/05/02 xx/11/12
51.minhtam57 23/05/02 xx/11/12
52.Ng.thitrinh 24/05/02 xx/11/12
53.Ng.ngoctoan 24/05/02 xx/11/12
54.Ng.thiphuong 24/05/02 xx/11/12
55.thomdiem2009 24/05/02 23/11/12 PINK
56.quoctran 27/05/02 xx/11/12
57.hoangnhat007 27/05/02 xx/11/12 BLUE
58.Yam 28/05/02 14/12/10 PINK
59.Thaoclassic 28/05/02 xx/11/12
60.kvd 28/05/02 02/11/12
61.hkhanha 28/05/02 01/11/12 PINK
62.nguyenhiep 29/05/02 09/11/12
63.Doantuvoimom 29/05/02 xx/11/12
64.Doantuvoimom 29/05/02 xx/11/12
65.Anhan5555 29/05/02 23/12/10 PINK
66.Kiem1962 29/05/02 01/11/12 PINK
67.hienthuy72 29/05/02 23/11/12 PINK
68.viet0503 30/05/02 06/11/12
69.Nguyenxuan 31/05/02 xx/11/12
70.nhocino 31/05/02 16/11/12

-----------------------------------------

01.jesstran 02/06/02 03/12/12 PINK
02.Minhtamng 03/06/02 04/12/12 PINK
03.Hoamy 03/06/02 xx/12/12
04.eleven 04/06/02 06/12/12
05.thatthu37 04/06/02 04/12/12 PINK
06.Vuthanhanh 04/06/02 03/12/12
07.Hunghoangtran 04/06/02 xx/12/12
09.thinhpo10 04/06/02 25/03/13
10.vinhdanh 04/06/02 xx/12/12
11.vietguyz 04/06/02 xx/12/12
12.Trantrieu 05/06/02 03/12/12
13.hoangnguyentn 05/06/02 xx/12/12
14.tuhuynhvan 07/06/02 xx/12/12
15.xuanquy 07/06/02 xx/12/12
16.xmas847 10/06/02 15/01/13
17.hoangtuyetnga 11/06/02 xx/01/13
18.hoangvandung 11/06/02 xx/01/13
19.hoangvanton 11/06/02 xx/01/13
20.tony98 11/06/02 15/01/13
21.Phoebe90 12/06/02 15/01/13
22.KhangnguyenBH 13/06/02 xx/01/13
23.nhduy 13/06/02 xx/01/13
24.hqtho 13/06/02 xx/01/13
25.tunglam07 13/06/02 26/02/13
26.lehoang 13/06/02 xx/01/13
27.Tonytran157 14/06/02 xx/01/13
28.pe_pi_map 17/06/02 15/01/13
29.Myphuong 18/06/02 xx/01/13
30.Anhvan 19/06/02 08/01/13
31.Ng.KinhThiep 19/06/02 07/01/13 PINK
32.ngochoathipham19/06/02 09/01/13 PINK
33.Tranthi 20/06/02 10/01/13
34.Tranthi(em) 20/06/02 10/01/13
35.tuanthu197 20/06/02 15/01/13
36.giangxuandiep 21/06/02 09/01/13
37.Phuongtrangvu 24/06/02 05/02/13
38.hươnghien 24/06/02 04/02/13
39.haitrieu 24/06/02 05/02/13
40.kieuthong 25/06/02 xx/02/13
41.ngochieu 25/06/02 01/02/13
42.maithy272 26/06/02 19/02/13
41.Thaonguyen 27/06/02 xx/02/13
43.hongmy99 27/06/02 xx/02/13
44.thuyenid 27/06/02 21/02/13 PINK
45.hienbay2012 27/06/02 xx/02/13
46.ngtranphutuan 27/06/02 xx/02/13
47.Doryuyen 28/06/02 xx/02/13
48.dinhthao 29/06/02 xx/02/13
49.Bequay xx/06/02 10/01/13

-----------------------------------------

01.khoitran 01/07/02 xx/02/13
02.krisnguyen92 02/07/02 05/02/13 BLUE
03.kenx91 03/07/02 04/02/13
04.buiquangminh 05/07/02 22/02/13
05.tuanthu 08/07/02 xx/03/13
06.phươngtram 08/07/02 xx/03/13
07.boilinh 08/07/02 xx/03/13
08.johnnguyen 08/07/02 12/04/13
09.Sansnom 08/07/02 12/03/13 PINK
10.vohongngoc 08/07/02 22/04/13
11.nhanthanhphan 08/07/02 15/03/13
12.Nguyentrong56 09/07/02 05/03/13
13.huythinh1994 09/07/02 xx/xx/13
14.Kai88 09/07/02 xx/xx/13
15.Ngoctramnth 10/07/02 xx/03/13
16.Kelsey 11/07/02 01/03/13 PINK
17.Dinhtminhhieu 11/07/02 15/03/13
18.Danielbass 12/07/02 08/03/13
19.lethinh 14/07/02 xx/03/13
20.Minhthu1022 15/07/02 xx/04/13
21.Hado1984 15/07/02 25/04/13 PINK
22.bluestar7589 15/07/02 18/04/13 PINK
23.phươngloan 15/07/02 xx/04/13
24.toanhuong 15/07/02 xx/04/13
25.binhlanh 15/07/02 xx/04/13
26.mimosa877(anh)15/07/02 xx/04/13
27.letam79 15/07/02 xx/04/13
28.Honeynguyen 16/07/02 04/04/13
29.keens0n 17/07/02 25/04/13
30.betty1423 18/07/02 xx/04/13
31.Ng.ngotruong 18/07/02 23/04/13
32.kyba2001 22/07/02 30/05/13 PINK
33.Mikun 23/07/02 xx/05/13
34.quanghai 23/07/02 xx/05/13
35.kitu91 23/07/02 16/05/13 PINK
36.thienhoa2011 23/07/02 02/05/13 PINK
37.Sweetlove(1) 24/07/02 xx/05/13
38.Sweetlove(2) 24/07/02 xx/05/13
39.duyenmai 24/07/02 09/05/13
40.khoadtran 25/07/02 xx/05/13
41.ch3yaour 26/07/02 xx/05/13
42.prime 26/07/02 10/05/13
43.hanhbinbon 26/07/02 14/05/13
44.Nguyenvanhoang26/07/02 30/05/13
45.namcao 26/07/02 16/05/13
46.hhuyle 26/07/02 10/05/13 PINK
47.hiepkhachdem 29/07/02 xx/05/13 BLUE
48.thunghi 29/07/02 xx/05/13
49.thang1401 29/07/02 xxx/05/13
50.khoaphong1968 31/07/02 xx/05/13
51.datcuong xx/07/02 xx/05/13

-----------------------------------------

01.nguyenthian 03/08/02 xx/05/13 PINK
02.ntdao 05/08/02 13/05/13
03.ahv1812 05/08/02 xx/05/13
04.nguyenquynh 05/08/02 xx/05/13
05.ngocchau 06/08/02 xx/05/13
06.maianhduy159 07/08/02 16/05/13 PINK
07.trungthu589 07/08/02 07/05/13 PINK
08.Hoangkhuong 07/08/02 xx/05/13
09.ebonygibson 07/08/02 xx/05/13
10.thuychaudn 08/08/02 xx/06/13
11.chopchop865 08/08/02 xx/06/13
12.loanle 08/08/02 xx/06/13
13.salemlala 08/08/02 xx/06/13
14.baotranledo 09/08/02 xx/xx/13
15.yunietran 12/08/02 xx/06/13
16.mccathytran 12/08/02 xx/06/13 PINK
17.Mymy16091994 12/08/02 xx/06/13
18.BrianNguyen 12/08/02 xx/06/13
19.quynhvi93 13/08/02 17/06/13 PINK
20.phươngdung 13/08/02 xx/06/13
21.tranvu1705 14/08/02 24/06/13 PINK
22.bobolam 14/08/02 28/06/13 PINK
23.Kaida1987 15/08/02 xx/06/13 PINK
24.nguyenchau24 16/08/02 10/06/13
25.nhutruc1966 20/08/02 11/06/13 PINK
26.lekiet 22/08/02 17/06/13 PINK
27.Thìn 22/08/02 xx/06/13
28.simonho 22/08/02 xx/06/13
29.sangho 22/08/02 xx/06/13
30.minh111 22/08/02 xx/06/13
31.phatvan 23/08/02 xx/06/13
32.coolduck2008 23/08/02 xx/06/13
33.trakhuc 23/08/02 07/06/13 PINK
34.trakhuc(em) 23/08/02 21/06/13
35.hoangyen68 28/08/02 20/06/13 PINK
36.Minhquansk 28/08/02 xx/06/13
37.lauasay 28/08/02 17/06/13
38.Taycamkiet 29/08/02 17/06/13 PINK
39.Lauchanhcu 29/08/02 13/06/13
40.Crystal 30/08/02 17/06/12 PINK
41.winwin7x 30/08/02 03/06/13 PINK
42.hainhon xx/08/02 11/06/13

-----------------------------------------

01.Pevy 03/09/02 23/07/13 PINK
02.cute 03/09/02 23/07/13 PINK
03.oanhnguyen 04/09/02 xx/07/13
04.Kimson 04/09/02 xx/07/13
05.lamvu 05/09/02 11/07/13 PINK
06.tanphat 05/09/02 11/09/13
07.ananguyen 05/09/02 xx/xx/13
08.Ng.ThanhDuy 06/09/02 xx/07/13
09.minhtien 06/09/02 26/09/13
10.ba0la0tron 09/09/02 30/09/13
11.quangtin93 10/09/02 xx/07/13
12.Tiachop 11/09/02 xx/07/13
13.levotran 12/09/02 xx/07/13
14.levutrang 12/09/02 xx/07/13
15.caude 12/09/02 xx/07/13
16.thaolai88 12/09/02 xx/07/13
17.Kusul2013 12/09/02 14/10/13
18.tuminh86 13/09/02 22/08/13 PINK
19.Camlinh 16/09/02 xx/xx/13
20.Quynhnhu 16/09/02 xx/07/13 PINK
21.nguyenhanh 16/09/02 xx/07/13
22.Phongtb 17/09/02 05/07/13 PINK
23.myhuong 18/09/02 15/07/13 PINK
24.NMD196666 18/09/02 xx/07/13 PINK
25.batzblack 20/09/02 xx/07/13
26.vuhoantran 21/10/02 23/07/13 PINK
27.kimthoado 23/09/02 xx/07/13
28.hunghoang 23/09/02 23/09/13
29.leanhtuan 23/09/02 xx/07/13
30.huynhthaibao 27/09/02 20/08/13
31.TrươngMinhThai28/09/02 18/07/13 PINK
32.nhatso 28/09/02 xx/xx/13
33.Thaithanhpham 30/09/02 11/07/13 PINK
34.Sophie 30/09/02 xx/07/13
35.Thuanhorion 30/09/02 23/07/13 PINK

-----------------------------------------

01.Hangoc 01/10/02 xx/08/13
02.phuongtiet 01/10/02 xx/08/13
03.quangnd 01/10/02 11/09/13
04.cindy2002 02/10/02 xx/xx/13
05.Juliette 03/10/02 23/08/13
06.Ducthang 04/10/02 16/08/13
07.fat103 07/10/02 21/10/13
08.Sonhi 08/10/02 xx/08/13
09.giadinhhuan 10/10/02 20/08/13 PINK
10.giadinhpp 10/10/02 15/08/13 PINK
11.shara 11/10/02 xx/08/13
12.quocthai67 15/10/02 20/08/13 PINK
13.viviannguyenx 15/10/02 xx/xx/13
14.ngocnhu2002 17/10/02 15/08/13
15.phongtran 18/10/02 xx/08/13
16.Thungoc201012 20/10/02 06/08/13 PINK
17.nguyen4465 21/10/02 26/08/13 PINK
18.vannguyenba 22/10/02 xx/xx/13
19.vanthinhathuy 22/10/02 xx/xx/13
20.lkminh2002 22/10/02 xx/08/13
21.Salvia 24/10/02 xx/08/13
22.hungphuong 24/10/02 xx/08/13
23.anhtuoitre 24/10/02 06/09/13
24.thanhhang908 28/10/02 18/09/13
25.NguyenNhung 28/10/02 xx/xx/13 PINK
26.Hungvan856 31/10/02 xx/xx/13
27.hienminh245 31/10/02 30/09/13 PINK
28.stevenman 31/10/02 19/08/13 PINK
29.lenhukhanh 31/10/02 11/09/13 PINK
30.meocon153 31/10/02 27/08/13 PINK
31.Huynhha xx/10/02 xx/08/13
32.baodenla xx/10/02 xx/08/13

-----------------------------------------

01.thuyduongtn 01/11/02 13/08/13 PINK
02.bichngoc123 01/11/02 26/08/13
03.mylinhthieu 01/11/02 xx/xx/13
04.niko 01/11/02 29/08/13 PINK
05.kieuminhsuong 04/11/02 26/08/13
06.phuong138 04/11/02 xx/08/13
07.hongque 04/11/02 10/09/13
08.dzipkien 04/11/02 06/09/13 PINK
09.Hoanguyen88 05/11/02 xx/08/13
10.Ng.ChanhBao 05/11/02 xx/08/13
11.Robin12214 05/11/02 xx/xx/13
12.linhpham 05/11/02 26/08/13 PINK
13.nalynguyen 05/11/02 22/08/13
14.vantantai 06/11/02 xx/08/13
15.hathan2011 07/11/02 xx/08/13
16.thupc 07/11/02 xx/xx/13
17.tamkyqueen 12/11/02 19/08/13
18.Nguyenminhtam 14/11/02 19/09/13
19.xuandao 14/11/02 06/08/13
20.thaodo 14/11/02 19/09/13
21.lethuyphuong 17/11/02 xx/08/13
22.Lanpham 20/11/02 20/08/13
23.Xuannu123 20/11/02 xx/08/13
24.duycuong1978 21/11/02 xx/08/13
25.quyenbk 22/11/02 xx/08/13
26.luckystar 22/11/02 xx/08/13
27.Dangvanhung 22/11/02 xx/xx/13
28.giangholangtu 22/11/02 27/09/13
29.jojovo 23/11/02 27/09/13 PINK
30.lequoc72 25/11/02 xx/08/13 PINK
31.trieutong 26/11/02 23/08/13
32.taitrongnguyen27/11/02 27/08/13
33.pantaran81 27/11/02 23/08/13
34.phươngchi 27/11/02 xx/08/13
35.nguyennghiemvn27/11/02 9/08/13
36.PhamQuocThinh 29/11/02 xx/08/13
37.ngocthaole 29/11/02 xx/08/13
38.ngocminh60 29/11/02 26/08/13
39.thanhhuong 29/11/02 23/08/13
40.heogiamcan 29/11/02 xx/xx/13

-----------------------------------------

01.Phamdinhlan 02/12/02 xx/08/13
02.pinku 02/12/02 xx/xx/13
03.Chauvan57 05/12/02 30/09/13 PINK
04.trango1612 05/12/02 xx/08/13
05.phamngoanhthu 06/12/02 12/09/13
06.thuquynh 06/12/02 xx/08/13
07.dangthanhtong 06/12/02 20/09/13
08.tiffany 06/12/02 xx/08/13
09.thattinh115 09/12/02 xx/xx/13
10.quangduysk 09/12/02 24/09/13
11.kimchau122 09/12/02 xx/10/13
12.PhươngVyVu 12/12/02 xx/10/13
13.thanhphuong 12/12/02 21/10/13
14.kangnguyen 16/12/02 xx/xx/13
15.Truongson 16/12/02 21/10/13
16.NgocNga 17/12/02 23/09/13
17.thuytrang 17/12/02 23/09/13
18.lethuyphuong 17/12/02 xx/10/13
19.phamdinhphung 19/12/02 17/09/13 PINK
20.phươngbao 19/12/02 30/09/13
21.Bephu 23/12/02 xx/10/13
22.ngochanhphan 23/12/02 xx/10/13
23.cmach2011 23/12/02 xx/10/13
24.Devil88 26/12/02 11/09/13
25.ttd 26/12/02 24/10/13
26.Lethicamdung 30/12/02 xx/10/13
27.Bichhao1227 31/12/02 xx/10/13

=========================================
=========================================Update 8/5/2014