.
Câu lạc bộ F4 - Ngày ưu tiên năm 2000
1, 2, 3, 4, 5 ... 261 - bottom

Xin chào,

Những anh chị em nào có hồ sơ F4/2000 thì xin gặp nhau để trao đổi thông tin nha.

Mình tổng hợp các gia đình F4/2000 dưới đây để các bạn tiện theo dõi. Hồ sơ của gia đình nào có thay đổi, xin vui lòng thông báo cho mọi người biết để tiện theo dõi.

Cám ơn,
caohung

Danh sách TV CLB F4-2000
No PD  Nickname     Opendate Complete Ngày PV  Kết quả
====================================================================
01.01/99 ThanhGiai 14/09/10 28/01/11
02.06/99 Howard_viet 23/06/10 14/10/10
03.06/99 Minhquang1987 10/08/10 15/12/10
04.09/99 hoangoanh1987 xx/xx/10 14/03/11 17/05/11 pink
05.10/99 Tatluu2003 18/10/10 11/02/11
06.11/99 Anhlaai1234 21/06/10 08/10/10
--------------------------------------------------------------------
01.01/00 Ninh59 02/12/09 04/06/10
02.01/00 Hugo200682 08/12/09 21/04/10 26/07/10
03.01/00 Anhvi 10/12/09 29/03/10 14/07/10
04.01/00 Daffodil 24/03/10 01/06/10
05.01/00 U60dimy 06/04/10 14/07/10
06.01/00 Minhhuy 01/06/10
07.01/00 minhtuphan 22/10/10 04/04/11
08.01/00 Ngavu 12/07/10 26/10/10
09.01/00 Hoan2000 27/10/10 09/12/10
10.01/00 thaisonnguyen88 15/09/10 04/04/11
-------------------------------------------------------------------
01.02/00 Minhtrung9002 09/12/09 27/02/10 15/06/10
02.02/00 Meyen24 07/12/09 08/04/10 04/06/10
03.02/00 Khanh679
04.02/00 Khanhha1995
05.02/00 Moon911 29/01/10 22/04/10 01/07/10
06.02/00 Emergencycall 04/10/10 10/05/11 pink
--------------------------------------------------------------------
01.03/00 Vinh347b 02/02/10 30/07/10 24/11/10
02.03/00 Lekimbao 02/02/10 14/06/10 01/09/10
03.03/00 Dungvetinh 28/01/10
04.03/00 Lixthach 02/02/10 06/07/10 05/08/11
05.03/00 Huyly07 02/02/10 26/05/10 01/09/10
06.03/00 Quyenha 28/01/10
07.03/00 Lagi2010 10/09/10 10/12/10
08.03/00 Chuotbeo 16/02/10 16/06/10 07/10/10
09.03/00 Lythuy 03/06/10 24/09/10
10.03/00 Thanhthuy2326 29/07/10 03/08/11 Pink
11.03/00 Hien2000 26/06/10 18/10/10
12.03/00 phuongoanh xx/xx/10 xx/xx/xx 04/08/11
13.03/00 huytuongdo xx/xx/10 06/10/10 04/08/11 Pink
14.03/00 hyvong xx/xx/10 xx/xx/xx 10/08/11 Pink
-------------------------------------------------------------------
01.04/00 Kellynguyen12 02/04/10 21/09/10 20/01/11
02.04/00 Quynh2612 02/04/10 23/06/10 28/10/10
03.04/00 Doankhang 18/08/10
04.04/00 Hoanguyen123
05.04/00 Kevinle1108 21/04/10
06.04/00 Nhunguyen 21/07/10
07.04/00 Vuthaouyen 09/07/10 01/10/10
08.04/00 Sunnytruong 28/09/10 07/09/11 Pink
09.04/00 Lynant 08/09/10
10.04/00 ngoclong248 05/11/10 05/08/11 Pink
11.04/00 johnny 10/01/11
12.04/00 nghiemvethanh 28/01/11 06/10/11
13.04/00 duong71 xx/06/11 03/10/11
--------------------------------------------------------------------
01.05/00 Duyquangluong
02.05/00 Phantanhung 31/03/10 29/06/10 20/10/10
03.05/00 Hoang6366
04.05/00 Thuyvan1966 04/04/10 22/12/10 19/10/11
05.05/00 Toan 30/07/10 16/11/10 17/10/11 Pink
06.05/00 Ducnguyen 31/03/10 16/06/10 08/10/10
--------------------------------------------------------------------
01.06/00 Le Hai 10/04/10 15/05/10 13/09/10
02.06/00 Caotuananhhung 03/04/10 14/06/10 04/10/10
03.06/00 Tawahi01 09/04/10 02/11/10
04.06/00 Usalonglive 02/04/10 13/07/10 28/10/10
05.06/00 Chrissie 10/04/10 24/09/10 02/11/11 Pink
06.06/00 Dothe 31/03/10
07.06/00 Ducquyen 11/05/10
08.06/00 Khanhpro2093 13/04/10 26/07/10
09.06/00 Vivian00 xx/04/10 06/01/11
10.06/00 lkbach 18/10/10
11.06/00 Yenphuong 03/09/10 19/01/10
12.06/00 TienDat93 21/08/10 20/12/10
13.06/00 donkeylove61 10/11/10 13/12/11
-------------------------------------------------------------------
01.07/00 Vodoanh 31/03/10 12/07/10 26/10/10
02.07/00 Phucmai68 22/04/10 03/09/10
03.07/00 Hoangminh191988 23/04/10 09/07/10 01/10/10
04.07/00 Zozgytzoz 20/04/10 09/07/10 22/10/10
05.07/00 Philong1990 23/04/10 09/07/10 01/10/10
06.07/00 Thaolyph 05/05/10 10/07/10 25/10/10
07.07/00 Maidoquy
08.07/00 Cunhantrung 24/04/10 13/09/10
09.07/00 Mquan99 03/05/10 30/07/10 29/11/10
10.07/00 Nguyenhuyen 12/08/10 29/09/10 18/01/12
11.07/00 Nhan 21/07/10
12.07/00 Songtoan 28/09/10 12/12/11
13.07/00 Nguyenthanhliem18 13/10/10 03/01/12
14.07/00 Candybear2804 19/11/10 13/01/12 Pink
15.07/00 samssam xx/04/10 27/10/10 18/01/12
16.07/00 manhthang91 xx/04/10 19/05/11 08/12/11 Pink
--------------------------------------------------------------------
01.08/00 Chuechcon 22/04/10 10/08/10 06/12/10
02.08/00 ntcat0710 xx/04/10 15/09/10 11/01/12 Pink
03.08/00 Thanhthai1959 23/04/10 28/09/10
04.08/00 Vinhtruong 23/04/10 13/07/10 12/10/10
05.08/00 MrTom 23/04/10 08/09/10 08/11/10
06.08/00 Rl1212 01/05/10 08/09/10 07/02/12 Pink
07.08/00 Nguyenminh 25/04/10 29/11/10 13/02/12 Pink
08.08/00 huuluan xx/04/10 17/01/12
09.08/00 Thanhmai20088 25/04/10
10.08/00 QuangVo xx/04/10 17/11/10 12/01/12
11.08/00 cannguyen xx/04/10 06/12/10 17/01/12
12.08/00 Hp67 31/07/10 10/02/12 Pink
13.08/00 Nvs105 22/08/10 06/12/10
14.08/00 Sumi 07/09/10
15.08/00 Kenlove1990 23/07/10 08/11/10
16.08/00 Thaixuanhanh 02/08/10 13/12/10
17.08/00 Laihieu 26/10/10 10/02/12 Pink
18.08/00 pepu 20/10/10 09/02/12 Pink
19.08/00 lynn 10/02/12 Pink
-----------------------------------------------------------------
01.09/00 Vnmoi 22/04/10
02.09/00 Winnyhuynh 23/04/10 16/07/10 15/11/10
03.09/00 Tranmailoc 22/04/10 26/08/10 16/12/10
04.09/00 Buiquocan2004 22/04/10 18/06/10 06/10/10
05.09/00 Boakurara 26/04/10 22/07/10 08/11/10
06.09/00 Do Thi DeOanh 23/04/10 18/06/10 06/10/10
07.09/00 Maithilua 27/04/10
08.09/00 thanhtrihuynh 15/09/10
09.09/00 Duonghuuphuc 31/05/10 02/08/10 13/12/10
10.09/00 Nganlovely17 27/08/10 20/12/10
11.09/00 Nga8174 02/08/10 10/12/10
12.09/00 Mynguyen2310 10/08/10
13.09/00 Ngocquyus 31/12/10 26/03/12
14.09/00 Truongpham691
15.09/00 iiu3m 05/11/10 29/03/12 Pink
16.09/00 Giau1camranh 29/10/10
17.09/00 sonbibo 30/09/10 29/03/12 Pink
18.09/00 sapphirepham 12/01/11
--------------------------------------------------------------------
01.10/00 Dany12 01/11/10 12/03/12
02.10/00 Hecmecthien 26/07/10 01/11/10
03.10/00 Tonhungf4 21/05/10 28/10/10 18/04/12
04.10/00 YingJie 25/05/10 10/02/11 03/04/12
05.10/00 Vien297 30/04/10 25/10/10 26/03/12 Pink
06.10/00 Khoaanh 23/04/10 21/06/10 07/10/10
07.10/00 Jade 23/04/10 26/07/10 07/10/10
08.10/00 Phucthai 30/04/10
09.10/00 ThanhTran88 21/05/10 03/09/10 24/01/10
10.10/00 kokoro 15/02/11 05/04/12
11.10/00 Huantruong 16/07/10 05/11/10
12.10/00 Kennytong 17/01/11
13.10/00 Nguyennga2000
14.10/00 Mimoshe 05/11/10 23/04/12
15.10/00 nguyenbichthuy 11/02/11
16.10/10 p3kandy105 06/01/11 23/04/12
-------------------------------------------------------------------
01.11/00 Nhungoc 26/05/10 07/09/10
02.11/00 Thukc
03.11/00 Ocean1957 22/05/10 02/08/10
04.11/00 Gamma_bee 26/05/10 24/09/10 05/01/11
05.11/00 Quocthinh143 04/06/10 19/08/10 15/06/12
06.11/00 thanhtam23260 23/10/10 01/06/12 Pink
07.11/00 viet88 22/12/10 17/04/12
08.11/00 Misaton 20/05/10 22/10/10 23/04/12 Pink
09.11/00 Minhag86 27/10/10 25/06/12 Pink
10.11/00 Hunguyen6430 23/10/10
11.11/00 Baothanh 18/10/10 15/06/12
12.11/00 Vudinh 07/10/10 14/06/12 Pink
13.11/00 Vutranthanh 20/10/10 Pink
14.11/00 mimichibi 28/12/10 04/06/12
15.11/00 dieptran xx/05/10 23/12/10 26/04/12 Pink
--------------------------------------------------------------------
01.12/00 Vuthitue 26/05/10 13/09/10 23/12/10
02.12/00 Chaupham1803 26/05/10 22/11/10 05/07/12
03.12/00 Thanhtruc8024 21/05/10
04.12/00 xxpotay01 xx/05/10 13/06/11 20/07/12
05.12/00 Hall 27/05/10 31/01/11 12/07/12
06.12/00 Hopnguyen2011 22/07/10 18/11/10
07.12/00 Poppycute7000 25/05/10 02/09/10 02/11/10
08.12/00 Wavinflag xx/11/10 29/06/12
09.12/00 Minhnguyet1967
10.12/00 Phamthuy 15/10/10
11.12/00 Hương1111 01/10/10
12.12/00 phanquangdinh 23/12/10
13.12/00 thuytran30475 20/06/11 11/06/12
====================================================================

Tổng cộng : 162 hồ sơ.
Danh sách cập nhật lần cuối lúc 11:25 ngày 26/08/2012.


49356 top -

Mình tháng 4/2000. Rất vui được làm quen với các bạn.

49372 top -
chào bạn,

hồ sơ của mình là 6/2000
mình tên Hùng, còn bạn?
minh muốn tạo topic này là để sau này các anh chị em năm 2000 có thể gặp gỡ và trao đổi thông tin cho nhau.

49382 top -
mình tháng 2-2000 xin chào các bạn

49394 top -

khi nào thuận tiện thì chúng ta có thể offline uống cà phê?

không biết các anh chị thế nào ?

49396 top -
chào các bạn...
hồ sơ; 15-03-2000

49492 top -
Chào bạn vinh347b và các bạn F4 2000,

Trước hết mình thấy bạn dự đoán khoảng từ Noel cho đến Tết là mở Hồ sơ F4 2000 là rất chính xác. Mình xin chúc mừng các bạn.
Thêm nữa là Hồ sơ nhà mình là 27-9-99 nhưng vẫn chưa được gởi mail đóng 70$, chưa có thông tin gì mới... Vậy Bạn vinh347b có thể cho mình thêm chi tiết chính xác của người hàng xóm F4 9-99 của bạn là họ nhận được giấy báo đóng tiền bao lâu rồi, và Priority Date của họ là ngày mấy của tháng 9-99.
Xin cảm ơn Bạn.

49500 top -

mình có nhanh lắm thì cũng phải qua tháng 2/2010 thì F4/2000 mới bắt đầu được mở hồ sơ

49512 top -
Hồ sơ của mình tháng 9 năm 2000. Rất vui làm quen với các bạn. Rất mong gặp gỡ offline coffee

49656 top -
Xin chào các anh chị em CLB F4/2000

Tôi có hồ sơ 1/2000, xin gia nhập CLB để trao đổi thông tin với các ban.

50037 top -

xin chào tất cả anh chị em F4/2000

Rất vui khi có nhiều người tham gia và chia sẻ thông tin.
Mình hy vọng một ngày nào chúng ta có thể offline.

50043 top -
Xin chào,

Mình dự định sáng chủ nhật 25/10/2009 lúc 8h30 tại quán cà phê Ân Nam - 52 Trương Định - Q.3 (góc ngã tư Trương Định - Võ Thị Sáu) sẽ có cuộc gặp mặt các anh chị em F4/2000.

Mong nhận được hồi âm,

50449 top -
Có visa tháng 12 rồi các bạn ơi tới 08-09-99 mừng quá.Hy vọng sẽ gọi đóng tiền sang cả f4 2000 nhỉ.bạn Nimh59 và Minhtrung9002 đầu tàu 2000 chạy nhanh kéo anh em theo nhé.Các bạn kể chuyện cafe offline đi mình ở Đồng Nai.

53036 top -

Xin chào,

Gia đình mình có ngày ưu tiên là F4:20/11/2000. Mong làm quen với tất cả các ban.

Như Ngọc

53037 top -
wow , đã là 08/09/1999. mà hs gia đình M đến 09/2002... còn chờ dài cổ

53038 top -
Câu lạc bộ F4 - Ngày ưu tiên năm 2000
1, 2, 3, 4, 5 ... 261

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image