.
VẤN ĐỀ HỒI HƯƠNG
Anh chị và các bạn ai có kinh nghiệm xin chia sẻ, Ba mẹ tôi mang thẻ xanh 10 năm,và có hộ chiếu vn còn giá trị ông bà mưống hồi hương có cần nộp đơn xin hồi hương phía VN hay không? Còn ở phía Mỹ người chưa có quốc tịch mưống hồi hương cần làm những thủ tục gì ạ?

606959 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image