.
Cần mua cây lau nhà 360 độ
Nó gọi là "360 Floor Spin Mop". Anh có thể tìm mua tại các chợ Mỹ, như Walmart, Target,...

600585 top -
Bạn có thể mua online trên ebay hoặc amazon, free shipping, khoảng 1 tuần là họ gởi đến nhà, giá rẻ hơn Walmart.

600599 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image