BAO SỨC KHOẺ MÀU NÂU xem chi tiết

 .
Cần mua cây lau nhà 360 độ
Chào mấy bạn
Mình ở Houston, Texas. Mình cần mua vật dụng là cây lau nhà 360 độ giống ở Việt Nam. Mình cần mua cây lau nhà đo. Mong các bạn giúp đỡ và chỉ mình mua ở đâu được khong? Mình đang rất cân.

600581 top -
Nó gọi là "360 Floor Spin Mop". Anh có thể tìm mua tại các chợ Mỹ, như Walmart, Target,...

600585 top -
Bạn có thể mua online trên ebay hoặc amazon, free shipping, khoảng 1 tuần là họ gởi đến nhà, giá rẻ hơn Walmart.

600599 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image