.
Nhắn tin Chú LangVan
Chú Van ơi cháu thy nek, chú khoẻ không, chú qua mỹ chưa, có gì liên lạc với cháu qua số điện thoại 512-210-7297. Có ai biết số chú langvan nhắn tin cho cháu biết nha, cháu cám ơn nhiều a.

598898 top -

Hi!Thy,

Lv đã qua Mỹ hơn 1 year rồi, chắc chắn Lv sẽ gọi là cho Thy.

Thân ái.

599098 top -
Dạ chú văn , hi vong sớm được găp chú.

602875 top -

@gacon,,,,

Hy vọng gặp lại.

Hình như số phone này không work???

602985 top -
Dạ cháu đang dùng số phone này mạ

603220 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image